Vad tas inte hänsyn till i den ateistiska världssynen

Sam Allberry förklarar vad han anser saknas i den ateistiska världssynen, och förklarar varför kristendomen har bättre grund.

Jag tycker det finns mycket en ateistisk världssyn inte tar hänsyn till.
Jag tycker det mest övertygande argumentet för kristendomen
är dess styrka att förklara saker, som gör att mycket i livet blir vettigt.
Särskilt utmärkande är att en ateistisk grundsyn inte kan förklara kärlek.
De kan säga att kärlek är en förutsättning för evolutionen,
det är något inbyggt i oss själva för att kunna
ta oss framåt i vår evolutionära utveckling, eller något sånt.
Men jag tror inte vi riktigt tror på det.
Mestadels handlar kärlek faktiskt inte om självbevarelse,
det är raka motsatsen, det är att ta hand om de svaga.
Det är att ta hand om de som inte är nyttiga för oss.
Det är väldigt svårt att förklara med en ateistisk grundsyn,
men är fullständigt rimligt om vi är skapade av en Gud som är kärlek.

Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition.