Vad är den nya födelsen i Johannesevangeliet? (svensk text)

Den nya födelsen i Johannesevangeliet pekar, för det första, på att kristendomen inte är en självhjälpsreligion. Vi blir påminda om att Evangeliet handlar om Guds frälsande verk där Han räddar och återlöser syndiga människor, och återför dem till Guds avbild, såsom den uppenbaras för oss i Jesus Kristus.

Bill Kynes svarar på frågan: Vad är den nya födelsen som beskrivs i Johannesevangeliet?

 

 

VAD ÄR DEN NYA FÖDELSEN SOM BESKRIVS I JOHANNESEVANGELIET?
Den nya födelsen i Johannesevangeliet pekar, för det första, på att-
-kristendomen inte är en självhjälpsreligion.
Det handlar inte om att vi ska försöka anstränga våra viljor och bättra oss.
Kristendomen handlar inte om lagar eller externa krav som läggs på oss.
“Här är lagen, här är boken, gör det som står.”
Vi blir påminda om att Evangeliet handlar om Guds frälsande verk-
-där Han räddar och återlöser syndiga människor, och återför dem-
-till Guds avbild, såsom den uppenbaras för oss i Jesus Kristus.
Evangeliet förklarar att vi, som syndiga, fallna varelser, är andligt-
-döda, och att vi inte kan uppfylla Guds krav.
Evangeliet är Guds kraft till att förändra oss. Gud handlar och ger oss-
-nytt liv, andligt liv. I Sin suveräna nåd uppväcker Anden oss.
Ögonen öppnas till att se sanningen, skönheten, godheten i Evangeliet-
-så att vi kan tro. Den nya födelsen är alltså Guds verk inom oss-
-som förändrar oss på insidan och gör att vi kan se något av Guds ära-
-som strålar fram i Kristi ansikte.
Den nya födelsen ger oss även kraft till att börja leva ett nytt liv.
Vi har del i Kristi eget liv och fortsätter i denna livslånga process-
-som kallas “helgelse”.