10 år tillsammans (T4G 2016, svensk text)

Genom Guds nåd har Together for the Gospel kunnat kalla pastorer att stå enade för samma evangelium sedan 2006. Denna video utgör ett vittnesbörd om de olika röster och vänner som T4G har samlat under årens lopp. Må Herren ge  oss nåd att tydligt förkunna sanningen för vårt goda och hans ära.

 

 

10 ÅR TILLSAMMANS
Vi är tillsammans för Evangeliet och vill lyfta fanan högt-
-för vi är bekymrade när så mycket idag tar över Evangeliets centrala roll-
-i vårt budskap, vår mission och våra verksamheter.
De flesta amerikaner tror att deras problem är något som hänt dem-
-och att lösningen finns inom dem själva.
De tror att de har ett främmande problem som de löser inifrån.
Men Evangeliet säger att vi har ett problem på insidan-
-och den enda lösningen är en främmande rättfärdighet.
Vi blir inte rättfärdiga genom läran om rättfärdiggörelse av tro allena.
Det är när man har tron som man förs från mörkret till ljuset.
När vi håller fast vid Kristus som är verkligheten själv finner vi-
-andra som också håller fast vid Kristus!
Korset försonar människor med Gud och med varandra.
Jag vill kalla er att vara trogna och förstå att syndarens tillstånd-
-inte är något som kan botas med mänsklig manipulation över huvud taget.
Finns det kraft under huven i denna församling?
Predikar du Evangeliet? Du kanske inte ser mycket ut-
-men om du är trogen ditt kall och predikar Evangeliet-
-finns det kraft under huven.
Jag kunde knappt hålla mig från att ställa mig och ropa förra kvällen-
-för det jag alltid visste, vet jag nu.
Det grymma är att inget har förändrats i min teologi eller mina åsikter.
Jesus är nog, Jesus är målet och det är Jesus vi vill ha.
Allting inom mig säger JA!
Och det är så Gud gör. Han kommer åt vår mest grundläggande avgudadyrkan-
-och Han krossar den i Sin ofattbara kärlek, faderliga kärlek och vishet-
-och Han tar våra största skatter och lämnar oss med ingenting annat-
-än Honom själv, så att vi går stympade genom livet och lär oss-
-att “Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.”
När äran, majestätet, väldet och makten kommer in på mitt vacklande hjärta-
-för att rädda och bevara mig ännu en dag, kommer de genom Jesu blod.
En syndare som jag skulle aldrig få det om det inte vore för Jesu blod.
Om jag inte hade del i det Nya förbundet och Han inte uppfyllde-
-det blodköpta löftet. All denna kraft flödar till mig genom Jesus!
Tror ni som pastorer verkligen att Guds Ord räcker för att göra Guds verk?
Vet ni verkligen att ni inte har något vapen annat än Guds Ord och bön?
Inte undra på att det största hindret för evangeliets framväxt-
-är att Guds folk försöker göra allt utan Andens kraft.
Därför är det så bra att ha en sådan här konferens-
-så att ingen missar hur viktigt det är att förstå Evangeliet korrekt.
Det handlar inte om hur cool du är, utan om hur tydlig du är…
…när du förkunnar sanningen.