10 saker alla kristna bör veta om islam

Islam är en religion som växer snabbt, särskilt i Västvärlden. Det blir allt mer nödvändigt att kristna känner till islam och viktigast av allt hur man når dess anhängare med evangeliet om Jesus Kristus. Här är 10 saker jag lärde mig om islam under mina 20 år som missionär i ett land där muslimer var i majoritet.

kaaba-300x201_300_201_90[1]1. “Muslim” och “arab” är inte samma sak

“Muslim” är ett religiöst begrepp. En muslim är en anhängare till religionen islam. “Arab”, å andra sidan, är en etnolingvistisk term. En arab är medlem i den folkgrupp som talar det arabiska språket. Det är sant att islam har sitt ursprung bland araberna och att Koranen är skriven på arabiska. Men en del araber har historiskt varit del av de forna ortodoxa kristna kyrkorna. Å andra sidan spred sig islam långt bortom arabvärlden och idag är de flesta muslimer inte araber. Detta gäller turkarna, kurderna, iranierna, pakistanierna, andra sydasiatiska muslimer, malaysier och indonesier, där nästan alla är muslimer men inga är araber.

2. Ordet “islam” betyder underkastelse

En muslim är en som underkastar sig gud. Islams uppfattning om vem gud är och hur han ska dyrkas och tjänas baseras på Muhammeds undervisning. Den islamiska trosbekännelsen lyder således: “Det finns ingen gud förutom gud och Muhammed är hans profet.”

3. Det finns två stora muslimska inriktningar

De två stora muslimska inriktningarna är sunni och shi’a. De allra flesta är sunniter, ca 85% av alla muslimer. Delningen ägde rum i den första generationen efter Muhammeds död och grundade sig på en dispyt om vem som skulle efterträda honom som ledare för det islamiska samfundet.

4. Islamisk teologi kan sammanfattas med tro på en gud, hans profeter, hans böcker, hans änglar, hans påbud och den yttersta domen

Islam lär att alla människor föds andligt neutrala, helt kapabla att lyda guds krav fullständigt och att de förblir sådana även efter det att de själva har begått en synd. Mänsklighetens behov är därmed inte frälsning, utan undervisning; därför har islam profeter men ingen frälsare.

5. Islam lär att Jesus var en stor profet

Islam erkänner att Jesus var född av en jungfru, levde ett syndfritt liv, utförde mäktiga under och att han ska komma tillbaka vid historiens slut. Han kallas även för ett ord från Gud. Men islam förnekar uttryckligen att Kristus är Gud och förkastar titeln “Guds Son” som hädisk. Islam förnekar även (enligt majoritetssynen) att han dog på korset, och hävdar att Jesu utseende lades på någon annan, som sedan blev korsfäst, och att Jesus togs upp till himlen utan att smaka döden. Islam förnekar uttryckligen att ställföreträdande försoningsoffer är möjligt.

6. Islamisk praxis kan sammanfattas med islams fem grundpelare

Dessa består av trosbekännelsen (“Det finns ingen gud förutom gud och Muhammed är hans profet.”), bönen(de rituella bönerna som man säger på arabiska fem gånger om dagen, i riktning mot Mecka och de föreskrivna bugningarna, knäböjningarna och ansiktet mot marken), allmosorna (tas som skatt i en del officiellt islamiska länder), fastan (månaden Ramadan då muslimskt troende fastar under de ljusa timmarna men får äta när det är mörkt), och pilgrimsfärden (Hajj, eller pilgrimsfärden till Mecka, som alla muslimer bör ta en gång under sin livstid).

7. De flesta muslimer är inte terrorister

Normal islamisk religiös lag förbjuder faktiskt att man medvetet dödar icke-stridande i strid. Den förbjuder även självmord. Det är en liten minoritet som tillåter dessa saker och en liten minoritet som deltar i terrorism.

8. Muslimer kan vara några av de mest vänliga och gästfria människorna på jorden

De är bra grannar och bra vänner. Ingen kristen bör vara rädd att bygga en relation med en muslim.

9. Muslimer behöver frälsning genom Jesus Kristus

De är förlorade precis som alla andra icke-kristna—varken mer eller mindre än någon annan. Dessutom finns det faktiskt muslimer som kommer till tro på Jesus Kristus. Det krävs ofta tid och utdragen exponering för Guds Ord och de kristnas liv, men mer muslimer kommer till tro idag än någonsin.

10. Gud älskar muslimer och det borde vi också göra—även de få som är våra fiender

Vi bör älska dem tillräckligt mycket för att bli deras vänner, älska dem tillräckligt mycket för att välkomna dem till våra hem, och älska dem tillräckligt för att dela evangeliet med dem.

 

Zane Pratt levde och arbetade i 20 år i Centralasien innan han återvände kort till USA för att undervisa på Southern Seminary i Louisville, Kentucky. Han och hans fru Catherine har planerat att återvända till tjänsten utomlands i Asien.