10 sätt hur vi kristna borde reagera när vi möter motstånd

10 sätt hur vi kristna borde reagera när vi möter motstånd

Upprördhet. Rädsla. Förvirring. Ilska. Nostalgi. Tillbakadragande. Många av de sätt vi kristna reagerar på när vi möter motstånd är långt ifrån det ideala.

Petrus visste vad det var att möta motstånd, att brista ut i ilska eller att dra sig tillbaka av rädsla, att bli återställd i kärlek och sen djärvt gå ut med mod att evangelisera. Det tog flera år för honom att lära sig, men med Jesus bredvid sig och Anden inom sig lyckades han. Senare i livet skrev han ett brev, första Petrusbrevet, till de som led med honom och lärde dem hur man som kristen ska svara på motstånd. Här är 10 saker som Petrus säger som kommer att hjälpa oss att på ett mer tålmodigt sätt hantera våra motståndare.

1. Var inte förvånade

”Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er” (1 Petr 4:12).

Det här är inget nytt eller konstigt. Det är helt normalt. Paulus lovar att ”så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda” (2 Tim 3:12). ”På samma sätt”, säger Jesus, ”förföljde man profeterna före er” (Matt 5:12). Var inte förvånade, för Gud är verkligen inte förvånad.

2. Lugna ner dig när du blir upprörd

”Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas” (1 Petr 3:14).

En kristen som alltid är upprörd är en tragisk syn. Svara inte på motstånd med den giftiga blandningen av rädsla och ilska. Svara med nåd och sanning. Orden ”outrage” (upprördhet) och ”courage” (mod) har båda ”rage” i sig. Trots det är det helt olika attityder. Vi behöver mindre reagerande upprördhet och mer modig kärlek.

3. Omvänd dig när det behövs

”Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare eller för att han lägger sig i andras angelägenheter” (1 Petr 4:15).

Ibland respekteras inte kristna för att vi inte är respektabla. Ibland säger världen ”kristna är hycklare”, och de har rätt. Ibland ser våra motståndare våra fel betydligt tydligare än vi gör. Om du är rasist eller hatar homosexuella så måste du omvända dig.

Om du är oförskämd, skvallrar eller är arrogant på jobbet så bli inte uppjagad och hävda att du blir ”förföljd” när en medarbetare kallar dig något av detta. Låt oss ta ansvar för vår synd och omvända oss när det behövs. Jesus kommer att förlåta dig och ändra dig – han kommer till och med att rädda dig om det är vad du behöver – och världen kommer att uppskatta det ovanligt ödmjuka exemplet.

4. Fortsätt älska varandra

”Framför allt ska ni visa uthållig kärlek till varandra” (1 Petr 4:8-10).

När en grupp ställs inför utmaningar så frestas vi att vända oss mot varandra. Likt Evodia och Syntyche så hamnar vi som arbetar sida vid sida för evangeliet ibland i stridigheter inom våra egna murar (Fil 4:2-3). Vi måste vara på vår vakt mot denna frestelse, särskilt när motståndet blir starkare. Om vår kamp inte är mot kött och blod (Ef 6:12) så borde vår kamp verkligen inte vara mot varandra.

5. Älska dina fiender

”Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse” (1 Petr 3:9).

Ytterst är det aldrig vi mot dem. Det är Jesus för alla. Det är evangeliet för alla. Det är nåd och sanning för alla. Det bästa sättet att imitera Kristus är att behandla folk väl när de dig illa. Att älska dina fiender, individer som kollektiv, betyder att behandla andra som Jesus har behandlat dig.

6. Förtrösta på Gud och gör gott

”Därför ska de som får lida efter Guds vilja anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare och göra det som är gott” (1 Petr 4:19).

”Det är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor” (1 Petr 2:15).

Fortsätt arbeta för himmelriket. Fortsätt tjäna varje person du möter. Fortsätt älska alla som kommer i din väg. Försök inte tysta kritiker och skeptiker genom att skrika högre. Förtrösta på Gud och gör det som är rätt. Kom ihåg att exempel är det högsta skriket i alla rum. Gud kommer att ta hand om oss, så håll dig lugn och fortsätt.

7. Dela ditt hopp

”Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har” (1 Petr 3:15).

I en värld som vår, om ditt liv kännetecknas av nåd, sanning, kärlek, integritet, gästfrihet och kristen värme, så kommer människor till slut att fråga vad som är fel med dig. Så lär dig att prata om evangeliet på ett naturligt sätt och håll dig redo att svara på människors frågor och utmaningar. Om du är kristen har du ett fascinerande hopp. Var redo att dela detta.

8. Var respektfull

”Men gör det ödmjukt, med respekt” (1 Petr 3:16).

En oförskämd förkunnare är en dålig evangelist. När du talar om Jesus ska du alltid vara respektfull. Ibland innebär förkunnelse jobbiga konversationer, men vi ska aldrig vara jobbiga människor. Undvik verbala strider, var mild och ”visa vänlighet mot alla människor” (Tit 3:2).

9. Kom ihåg din kristna familj

”Stå emot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden” (1 Petr 5:9).

Vi är inte de första, sista, enda eller de mest utpekade som lider Våra små lidanden här i Väst kommer knappast att märkas bland många av våra bröder och systrar i andra länder. Vi borde komma ihåg, med bön och sympati och stor respekt, de otaliga andra som står emot så mycket mer motstånd än vad vi gör. Till och med när vi möter riktiga utmaningar mot vår tro så är vi i gott och nobelt sällskap.

10. Blicka österut

”Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa er” (1 Petr 5:10).

”Hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig” (1 Petr 1:13).

Mörkhet har aldrig stannat vid gryningen. Så vi har all anledning att fästa våra ögon på horisonten långt borta och att hoppas på att Gud ska ”upprätta, stödja, styrka och befästa” oss. Vi har all anledning att förvänta oss vår ”eviga härlighet i Kristus”. Jesus kommer tillbaka. Så när natten fördjupas, håll dig till stigen och blicka österut.

David ”Gunner” Gundersen är pastor vid BridgePoint Bible Church i Houston, USA. Du kan följa Gunner genom hans blogg eller Twitter.

Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition

10 Ways Christians Should respond to Opposition