14 mars invigs Bibelakademi 500

JESUS I JKPG 14 mars 2015

14 mars invigs Bibelakademi 500:

Vill återupptäcka kraften i Småländska folkväckelsen

Carl-Erik Sahlberg, känd från sitt arbete i Sankta Clara i Stockholm, är invigningstalare vid Bibelakademi 500 i Jönköping inom kort. Lördagsbibelskolan riktar sig till alla kristna, men kommer att ha ett särskilt fokus på Reformationens och de evangeliska väckelserörelsernas budskap. Ett budskap som inte är mindre relevant i dag, säger initiativtagarna Ola Nilsson, ordförande för Reformedia, och Bruno Frandell, studieledare vid ALT.

– Om vi vill börja se samma resultat som folkväckelsen gjorde – och som gav Jönköping epitetet ”Smålands Jerusalem” – måste vi börja titta på deras drivkraft och vad de undervisade. Det som hände inledningsvis var att man återupptäckte Luther och den evangeliska reformationens teologi, kombinerade det med en betoning på personlig omvändelse och mission, och än i dag ser vi konsekvenserna av detta i vår bygd, säger Ola Nilsson.

2017 är det 500-årsjubileum för Reformationen, och det är också därifrån Bibelakademi 500 fått sitt namn.

– I vår tid finns mycket som pockar på uppmärksamhet, och många kristna hinner knappt sätta sig in i grunderna i tron. Detta är visserligen inte något nytt; redan aposteln Paulus skrev till de första kristna att han behövde påminna dem om själva det frälsande budskapet – Evangeliet – och det han preciserade som ”det allra viktigaste”: att Jesus frälser syndare.

– Det är också detta enkla fokus vi kommer att ha; ett fokus som vi samtidigt aldrig riktigt kan uttömma, säger Ola Nilsson.

Bibelskolan hålls under vårterminen vid tre tillfällen: 14 mars, 25 april och 6 juni. Förutom fasta lärare kommer bland annat Carl-Erik Sahlberg, tidigare direktor i St Clara i Stockholm och numera bosatt i Tanzania, och Agne Nordlander, som just nu undervisar pastorer i Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien, att undervisa. Faller den första terminen väl ut blir det sedan en fortsättning 2015-2016.

– Ett annat viktigt mål med Bibelakademi 500 är att samla kristna från olika sammanhang, åldrar och erfarenheter. Det här är en lördagsbibelskola för allt Guds folk som vill återupptäcka det viktigaste i den kristna tron – Evangeliet om Jesus, avslutar Ola Nilsson.

All information och möjlighet att anmäla sig finns här: www.bibelakademi500.se

Tagged