20 CITAT FRÅN GREG GILBERTS BOK VAD ÄR EVANGELIET? – NYHETERNA OM GUD, MÄNNISKAN, JESUS – OCH DIG

20 CITAT FRÅN GREG GILBERTS BOK VAD ÄR EVANGELIET? – NYHETERNA OM GUD, MÄNNISKAN, JESUS – OCH DIG

Här är några citat från boken Vad är evangeliet? Nyheterna om Gud, människan, Jesus – och dig. Denna bok ger läsaren en överskådlig och tydlig bild av evangeliet utifrån Bibeln. En hjälp att förstå kärnan i det kristna budskapet och berätta det för andra!

 

Men hur klar bild tror du att de flesta kristna egentligen har av innehållet i det kristna evangeliet? Hur skulle du själv svara om någon frågade: ‘Vad är de här nyheterna som ni kristna hela tiden tjatar om? Och varför är de så goda egentligen? (s. 9)

Om du frågar hundra personer som kallar sig evangeliskt troende, vad de goda nyheterna om Jesus är, kommer du sannolikt att få ungefär sextio olika svar. Lyssna på evangelisk förkunnelse, läs evangeliska böcker, logga in på evangeliska sajter, och du kommer att få den ena förklaringen av evangeliet efter den andra. Många av dem motsäger varandra. (s. 12)

Ett urvattnat evangelium leder till en urvattnad tillbedjan. Det sänker vår blick från Gud till oss själva och nedvärderar det som Gud har gjort för oss i Kristus. Det bibliska evangeliet är ju i själva verket drivkraften till vår tillbedjan. Ju mer du förstår av det, tror det och litar på det, desto mer beundrar du Gud både för den han är och för vad han har gjort för dig i Kristus. (s. 15)

När vi nu har sett på Paulus argumentation i Romarbrevet 1-4, kan vi se att i centrum för hans förkunnelse av evangeliet finns svaren på fyra avgörande frågor: (1) Vem skapade oss och vem står vi till svars inför? (2) Vad är vårt problem? Med andra ord: Har vi ställt till det för oss och hur? (3) Har Gud en lösning på vårt problem? Har han gjort något för att rädda oss från det? (4) Hur kan jag – jag själv, här och nu – få del av denna frälsning? Hur blir detta goda nyheter för mig och inte bara för vem som helst? Vi kan sammanfatta dessa fyra punkter så här: Gud, människan, Jesus och ditt gensvar. (s. 27-28)

Var de förkunnar, hur de säger det, orden de använder och tillvägagångssätten de väljer kan skifta, men på något sätt verkar de första kristna alltid hålla sig till dessa viktiga punkter: vi är ansvariga inför Gud som har skapat oss. Vi har syndat mot denne Gud och kommer att bli dömda. Men Gud har handlat genom Jesus Kristus för att frälsa oss. Och vi får del i denna frälsning genom att vi omvänder oss från synden och tror på Jesus. (s. 28-29)

Evangeliet är Guds gensvar på syndens dåliga nyheter, och synden innebär att människan förkastar de rättigheter som Gud har över henne som Skapare. Så är då den grundläggande sanningen om människans tillvaro, den källa från vilken allt annat flödar, att Gud skapade oss och att Gud därför äger oss. (s. 40)

Ingen vill – egentligen – ha en Gud som inte tar itu med ondskan. Det är bara det att vi inte vill att Gud ska ta itu med vår ondska. (s. 42)

De flesta människor har inga problem alls med att tänka sig Gud som kärleksfull och barmhärtig. Vi kristna har gjort ett storslaget arbete med att övertyga världen om att Gud älskar dem. Men om vi ska förstå hur underbart livgivande evangeliet om Jesus Kristus är, måste vi förstå att denne kärleksfulle och barmhärtige Gud också är helig och rättfärdig, och att han är fast besluten att aldrig förbise, ignorera eller tolerera synd. Inklusive vår egen. (s. 43)

Synd innebär att man bryter en relation, ja, till och med att man förkastar Gud själv – att man avsäger sig Guds normer, Guds omsorg, Guds auktoritet och Guds rätt att leda dem han gett liv. Kortfattat innebär det att det skapade gör uppror mot sin Skapare. (s. 45)

När Gud skapade människan var hans avsikt att hon skulle leva under hans rättfärdiga herravälde i fullkomlig glädje, i tillbedjan av honom, i lydnad för honom och på så sätt leva i obruten gemenskap med honom. (s. 45)

Vi tror, pratar och läser inte om helvetet för att vi på något sätt gillar tanken på det. Tvärtom! Nej, vi talar om helvetet för att vi tror på Bibeln. Vi litar på Bibeln när den säger att helvetet är en verklighet, och vi litar på den – med tårar i våra ögon – när den säger att människor vi älskar riskerar att tillbringa evigheten där. (. 56)

Du är en syndare på väg mot fördömelse. Men Gud har gripit in för att rädda syndare som dig! (s. 72)

När vi sätter vår tillit till Jesus, litar vi på att han ska stå som vår ställföreträdare inför Gud, både genom sitt perfekta liv och sin straffbärande död för oss på korset. Med andra ord: vi har förtroende för att Gud ska ersätta vår meritlista med Jesu meritlista, och förklara oss rättfärdiga på grund av den (Rom 3:22). (s. 76)

Gud räddar oss av ren och skär nåd, inte på grund av någonting vi har gjort, utan endast på grund av vad Jesus har gjort för oss. (s. 76)

Att sätta sin tro till Kristus innebär att du helt avsäger dig allt annat hopp om att bli räknad som rättfärdig inför Gud. (s. 79)

Om tron är att vända sig till Jesus och lita på honom för frälsningen, så är omvändelsen den andra sidan av myntet. Det innebär att vända sig bort från synden, att börja hata den och att besluta sig för att överge den – med Guds hjälp – på samma sätt som vi vänder oss till honom i tro. (s. 79)

Omvändelse är helt enkelt inte ett möjligt tillval till det kristna livet. Det är absolut avgörande för det, och särskiljer dem som har blivit räddade av Gud från dem som inte har blivit det. (s. 80)

Om vi förstår omvändelse korrekt, kommer vi även att förstå att idén att vi kan ta emot Jesus som Frälsare men inte Herre är rent nonsens. (s. 80)

Det kristna livet handlar inte bara om att med säkerhet bli fri från Guds vrede. Långt ifrån! Det handlar om att ha en rätt relation med Gud, och att i slutändan åtnjuta honom för evigt. Med andra ord handlar det om att vinna det vi inte kan förlora: att bli medborgare i hans eviga rike. (s. 85-86)

Jag tror att en av de största farorna som Kristi kropp står inför i dag är frestelsen att ompröva och omformulera evangeliet på ett sätt som ger det ett nytt centrum istället för Jesu död på korset i syndares ställe. (s. 104)

Citaten är sammanställda av David Yngfors som är teolog och bosatt i Jönköping.

Beställ ditt ex. av Vad är evangeliet?rotad.se