4 sätt att göra lärjungar

Lärjungaträning känns inte som det mest uppenbara sättet att etablera och stärka ett kungarike på, eller hur? När man bygger ett kungarike handlar det mest om kungliga strider, dynastikrig, stora förmögenheter eller verk i politisk filosofi skrivna av gamla män med långa, grå skägg.

Men Jesus avslutade sin tid på jorden med att befalla sina lärjungar att göra lärjungar. Är det verkligen så hans rike skulle byggas?

Jesus lärde sina lärjungar att leva, inte med dagen i åtanke, eller morgondagen, utan evigheten. Vi försöker hjälpa andra följa Jesus; är mona om att göra andligt gott; ber för evangeliets inflytande; förkunnar Guds ord – och allt detta för den yttersta dagens skull. Ja, vi kanske ser viss frukt nu. Men målet är alltid att föra fram människor som kommer att vara mogna i Kristus då.

Vad mer är lärjungaträning förutom att hjälpa andra följa Jesus? Det handlar om att göra dem andligt gott. Mer specifikt handlar det om att inleda en relation där du lär, rättar, visar, älskar. Här krävs givetvis stor ödmjukhet.

1. Lär

I grund och botten handlar lärjungaträning om att lära. Vi lär med ord. Vi lär alla de ord Jesus lärde sina lärjungar och alla ord från Bibeln.

Detta sker dels gemensamt. Det är därför min egen församling predikar utläggande genom Bibelns böcker en efter en, där vi växlar mellan Gamla och Nya testamentet och även mellan större och mindre delar av Skriften. Vi uppmuntrar även folk att närvara på vårt söndagsskoleprogram för vuxna, som har en flerårig läroplan över olika områden i det kristna livet. När de väl är färdiga med läroplanen uppmuntrar vi dem att gå igenom den med någon annan. Vår församling hittar också på massor av olika sätt att främja produktionen och användandet av uppbyggelselitteratur.

Mellanmänskligt sker lärandet under det att människor lär sig föra andligt meningsfulla samtal med varandra, vilket är någonting jag som pastor uppmuntrar till nästan varje vecka när jag står där framme. Det är okej att prata om fotboll eller barnens skolor. Men prata även om söndagens predikan. Fråga dina vänner vad Gud har lärt dem om honom. Hemgrupper kan också vara till hjälp att underlätta dessa typer av relationer.

2. Rätta

Ibland kräver lärjungatränandet att du varnar människor angående deras val. Människor växer av att du lär dem allmänna sanningar, ja – men de växer även av att du tillrättavisar dem när de gör fel. En del av att vara kristen är att inse att synden bedrar oss och att vi behöver andra troende som kan hjälpa oss se saker om oss själva, som vi själva inte ser. Att gå med i en församling är, som jag ofta säger, som att kasta målarfärg på den osynliga människan. Nya synder blir synliga under våra lärjungarelationer.

Faktum är att du kan gå före i en lärjungarelation genom att bjuda andra att tillrättavisa dig – och göra det lätt för dem att göra det. Men du måste frukta Gud mer än människor och också vara villig att tillrättavisa andra när det behövs – och riskera att de förkastar dig för det.

I slutändan hör tillrättavisningen till hela församlingen, vilket sker när en medlem visar sig vara mer hängiven åt sin synd än till Kristus. Efter flera varningstillfällen blir personen utesluten ur medlemskapet och Herrens bord (Matt 18:15-20). Men den mesta tillrättavisningen i församlingen bör ske i enskilda lärjungarelationer.

3. Visa

Det är väl värt att lägga märke till att Jesus inte bara befallde sina lärjungar att lära folk. Han sa åt dem att lära folk att lyda. Målet med lärjungaträningen är att se liv förvandlas, vilket innebär att det krävs mer än att bara läsa en bok, eller ens Bibeln, tillsammans. Lärjungaträning handlar i slutändan om att leva ut hela det kristna livet inför andra. Jesus är det största exemplet i detta; han ”efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår” (1 Petr 2:21).

Vi kommunicerar inte bara med ord, utan med hela våra liv. Och det som händer i en lärjungarelation kräver mer än undervisning i ett klassrum. Det kräver den sortens undervisning som sker under en lärlingstid, på ett arbete eller med en personlig tränare. En lärling lär sig genom att lyssna och se och delta, lite åt gången, och få mer och mer ansvar med tiden.

Mest av allt liknar lärjungatränandet det Gud har avsett för hemmet, där pappor och mammor lär med ord och handling på livets alla områden och så leder barnen in i vuxenlivets arbete.

4. Älska

För att lägga till ett sista perspektiv: Lärjungaträning är en form av ömsesidig kärlek. Visst förekommer ett lärare-elev-förhållande, men det kommer också finnas en ömsesidig kärlek mellan två jämlikar, så lärjungatränandet går ofta åt båda hållen.

Som en som gjort detta länge kan jag säga att jag ofta blivit tjänad, välsignad och uppmuntrad i tron av de jag lärjungatränat. Samtidigt som jag arbetar för att vara till andlig nytta för dem, är de till andlig nytta för mig. De hjälper mig att följa Jesus bättre.

Tillsammans lär vi oss vad Paulus menar i Kolosserbrevet 3:16: ”Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet.”

Tillsammans arbetar vi för att fullfölja Hebréerbrevet 10:24-25: ”Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.”

När jag gör lärjungar är mitt mål att älska yngre kristna genom att hjälpa dem leva i ljuset av den yttersta dagen – men de brukar också märka att min förmåga att göra detta beror på att de också hjälper mig göra detsamma.

Inte för experter

Att hjälpa andra följa Jesus är inte riskfritt. Precis som du behöver ödmjuka dig för att bli en lärjunge, måste du även ödmjuka dig för att göra lärjungar. Lärjungaträning innefattar svåra saker – att säga nej, klara sig igenom problem, att veta när man ska stå ut med någon och att göra det. Din inbjudan kan bli avvisad, dina råd förkastade. Vi gör inte bara lärjungar genom vår egen kraft, utan genom vår svaghet.

Kristen lärjungaträning är egentligen inte någonting för experter och specialisttekniker. För att låna ett gammalt uttryck: Man är en tiggare som visar en annan tiggare var det finns bröd.

Det är i den lokala församlingen som sådana relationer växer bäst. En församling kan ha många mentorsrelationer även om de inte formellt kallas ”lärjungarelationer”. Lärjungaskapet är, när allt kommer omkring, ett gäng församlingsmedlemmar som tar ansvar för att förbereda varandra för härligheten. Det är ett sätt på vilket vi ser den nytestamentliga tanken om att vi är ett kungligt prästerskap och ett heligt folk (1 Petr 2:9). Hur mycket pastorsarbete är det inte som utförs i församlingens vardagliga liv när den kännetecknas av en kultur av lärjungaträning!

En sista situation där det krävs ödmjukhet är när man inser att människor ibland flyttar bort. De kortvariga bekantskaperna som särskilt försiggår i många storstäder tvingar oss att ständigt vara frikostiga mot de vi älskar. Vi investerar, delar, utgjuter oss själva, ber och älskar – inte för att vi kan få ut någonting av det – förutom tillfredsställelsen och glädjen i vetskapen om att de är bättre utrustade för vart de än kommer att bege sig härnäst, och i slutändan för vår Frälsares ankomst.


Red. anm. Materialet har bearbetats från Discipling: How to Help Others Follow Jesus av Mark Dever, ©2016. Med tillstånd från Crossway, en publiceringsverksamhet inom Good News Publishers-koncernen, Wheaton, IL.

Mark Dever (PhD, Cambridge University) är pastor i Capitol Hill Baptist Church in Washington, D.C., ordförande för 9Marks och rådsmedlem i The Gospel Coalition. Han har skrivit många böcker, bl. a. Nine Marks of a Healthy Church och den kortare versionen som översatts till svenska En sund församling – steg för steg. Han och hans fru Connie har två barn.