5 Saker att leta efter i en ny församling

5 Saker att leta efter i en ny församling

Det är inte bra för människan att vara ensam. Så Gud gav oss kristna en familj: den lokala församlingen.

Jag älskar min församlingsfamilj. Vi har våra fel och brister, det är sant. Men många kristna har ännu inte överlåtit sig till en församlingsfamilj. Somliga har letat under en lång tid. Du kanske är en av dem.

Kristna behöver en församlingsfamilj där de kan möta Jesus, fördjupa meningsfulla relationer och göra lärjungar till Jesus Kristus. Det är dock tidsödande och ofta frustrerande att besöka kyrkor och hemsidor. Jag vet hur det är att besöka en kyrka och känna sig missmodig. Jag har också smakat Guds godhet och nåd genom församlingen. Så fortsätt söka!

Här kommer fem saker jag uppmuntrar dig att leta efter i en församling.

1. Överlåtelse till bibelutläggande predikan

”Bibelutläggande” betyder att innehållet och avsikten i själva bibelavsnittet formar innehållet och målsättningen med det budskap som predikas (Mike Bullmore). ”Predikan” betyder att undervisningen tillämpas direkt på åhörarens samvete och liv. Många församlingar säger att de predikar Bibeln, men låter inte bibelavsnittets innehåll och syfte forma budskapet.

Ni samlas med församlingen för att höra Gud tala direkt genom att Bibeln predikas. En sund församling predikar evangeliet om Jesus Kristus, för att det är Bibelns huvudbudskap. En trofast församling måste tro och undervisa att människan kan bestå inför Gud endast genom tro på Kristi död och uppståndelse.

2. Tydlig vision för att lärjungaträna varandra

Olyckligtvis kan både församlingen och den som letar efter en församling missa Guds egentliga avsikt med församlingen. Medlemmarna i en lokal församling är ansvariga för att lärjungaträna varandra, både kollektivt och individuellt. Församlingen är inte bara en grupp som samlas på söndagar. Det är en grupp av människor som är överlåtna till Kristus genom omvändelse och tro, överlåtna till varandras andliga tillväxt, och överlåtna till att dela dop och nattvard med varandra så som Jesus har befallt.

Denna överlåtelse till lärjungaskap borde vara ömsesidig och finnas bland alla medlemmar. Är församlingen du funderar på att gå med i tydlig med att medlemmar förväntas tjäna varandra? Förväntar ledarna att du ska se efter din kristne bror eller syster? Gud gör det. Ledarna borde också göra det. Om du vill veta säkert huruvida det är tydligt eller inte, fråga inte ledarna, fråga medlemmarna.

3. Församlingens ryggrad: att älska vilsna får

Församlingar borde ha ryggrad. Med detta menar jag att de borde ha modet att utöva församlingsdisciplin när människor vägrar att omvända sig från synd. Det kan låta lite hårt och kärlekslöst i vår tid. Men Jesus var tydlig med att disciplin är en kärlekshandling:

”Om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt, er emellan. Lyssnar han på dig så har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Och lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare. Jag säger er sanningen: Allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen” (Matt 18:15–18).

I Första Korintierbrevet 5 uppmuntrar även Paulus församlingen, som är Kristi kropp, till en församlingsdisciplin som upprättar. Du vill gå med i en församling som älskar, vilket betyder att du behöver hitta en som kommer bry sig tillräckligt för att återföra dig till Jesus och hans folk till vilket pris som helst, även om det betyder biblisk disciplin som har som mål att vinna dig tillbaka.

4. Känsla för mission

Jesus gav kyrkan ett tydligt uppdrag: ”Gör alla folk till lärjungar” (Matt 28:18–20). Du skapades och blev frälst för stora saker. Ditt liv har ett viktigt och evigt syfte. Gå med i en församling där ledare och medlemmar påminner och utrustar dig för uppdraget att göra lärjungar som Jesus fastställde för alla sina efterföljare.

En trofast församling borde föra in dig i ett missionerande liv.

5. Ett ställe med människor som inte liknar dig

Många kristna letar efter en församling som passar deras egen smak: deras musiksmak, deras stil på predikan, deras demografi (ålder, den fas i livet du befinner dig i, etnicitet, kultur), en blomstrande ungdomsgrupp, ett första intryck där man upplever vänlighet, eller rätt storlek (liten eller stor).

Men ingen av dessa faktorer borde vara avgörande.

När dessa tar högsta prioritet så har du bytt ut kärnan och ersatt den med något sekundärt. Det är som att välja en bil på grund av dess däck eller ratt. Om du köper en bil för att den har de fälgar och den radio du vill ha, även fast motorn inte fungerar och växellådan är trasig, så är du förvirrad när det gäller vad som är en bils huvudsakliga funktion.

Församlingen är en grupp som tar ansvar för varandras kristna lärjungaskap—en grupp med olika åldrar, etniciteter, musiksmak och intressen. Var och en älskar Jesus och evangeliet. Han gör dem till en familj. Visst, sådan mångfald kan skapa konflikt då och då. Men det kan vara en bra sak om det utmanar vår själviskhet. När vi offrar vår personliga smak för andras skull så kommer vi närma oss Kung Jesus. Och är det inte därför vi går med i en församling från första början?

Hitta en församling

Var medveten. Ställ frågor. Du vill inte vandra runt i flera månader från församling till församling när du kunde ha hjälpt till med att bygga upp en församlingsfamilj och förhärligat vår Herre Jesus. Hitta en bra församling så att du får möta Jesus och hjälpa andra möta honom.

När ditt liv, som är en dimma som snabbt försvinner, kommer till sitt slut så kommer du vara glad att du gjorde det.

P. J. Tibayan (MDiv. Master’s Seminary) tjänar som pastor i Bethany Baptist Church i Bellflower, California. Han är gift, har fem barn och doktorerar just nu på Southern Seminary.

Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition.