5 sätt att välsigna din arbetsplats

Innan jag hade det jobb jag har nu var jag kock på en italiensk restaurang i fem år. Om du arbetat inom restaurangbranschen vet du att denna har en förmåga att dra till sig en hel del intressant personal. Under denna tid blev jag kristen. Jag tänkte att det nog inte finns någon arbetsplats som är mer utmanande för att dela och leva ut min tro på än en sådan här. Min nuvarande arbetsplats är verkligen inte alls som restaurangen (jag arbetar på ett företag som finns med på affärstidskriften Fortunes lista över USA:s 500 största företag), men jag har mött en uppsättning helt nya utmaningar i att leva ut min tro på jobbet. Sanningen är den att det alltid finns utmaningar när man ska föra ut evangeliebudskapet i en fallen värld, oavsett vilket sammanhang det är i.

religion-in-the_-work-place_0-393x247_300_189_901Företagsvärlden har en alldeles egen fasad – av professionalism, etik och anständighet. Men på insidan kan vardagen på ett bolag vara ganska utmanande. Det finns myriader av moraliska dilemman som dyker upp på ett kontor. Vi frestas att sprida skvaller och tala illa om andra när de inte är där. Många möter svårigheter med det motsatta könet. Utmaningen för kristna är att vara bra representanter för evangeliet – var de än arbetar!

Så hur ska vi representera Jesus på ett bra sätt på arbetsplatsen? Här är fem sätt att smycka din arbetsplats.

1 – Var djärv men smart. Se på Paulus’ djärvhet inför Felix i Apg 24 eller Jesu ord om att bli förd inför landshövdingar och kungar i Matteus 10. Även om vi är på jobbet kommer vi aldrig undan kallelsen över våra liv att göra stor sak av honom. Men vi måste vara smarta och ha i åtanke bibelställen som 1 Petr 2:13: “Underordna er varje myndighet för Herrens skull, det må gälla kejsaren som högste härskare.” På jobbet står vi under våra chefer och företagsledningen. Så var djärv men kom ihåg var du är någonstans.

2 – Ta risker. Jag förstår att den här punkten kanske motsäger den förra lite, men det kristna livet vilar ju i denna spänning mellan risk och försiktighet. Gör ansträngningar för att föra Jesus på tal med dina arbetskamrater. Jag är en relationsevangelist, vilket innebär att jag gillar att etablera någon typ av vänskap och sedan börja tala om Jesus. Jag är sällan den som säger ”kan jag berätta om Jesus för dig?” Men jag frestas ju att aldrig börja tala om Jesus alls, eller att göra det på mjukare sätt. Riskera en vänskap, riskera en befordran, riskera att inte ”passa in”, ja riskera t.o.m. jobbet om Gud skulle kalla dig till denna uppoffring. Men vi ska givetvis inte vara dumdristiga bara för sakens skull.

3 – Be för dina fiender.Gör det till en vana att be för de som inte verkar tycka om dig, som du inte riktigt kommer överens med, eller som alltid bara säger taskiga saker till eller om dig. Detta är otroligt svårt, och därför behöver du förlita dig på Anden. Du kommer också upptäcka att Gud hjälper dig att be. Be för dem, deras familjer och barn. Viktigast av allt, be för deras relation med Jesus.

4 – Använd dina gåvor. Jag är en lärar-/pastorstyp. Jag går ofta in i ett undervisnings- eller pastorsläge vid ett visst tillfälle när jag pratar tro med mina arbetskamrater. Församlingen är både den samlade och den förskingrade. När vi är på jobbet är vi församlingen i förskingringen, och i församlingen är vi kallade att använda våra gåvor för att bygga upp kroppen. Be över och finn sätt att använda dina gåvor. Starta en bibelstudiegrupp; starta en bönegrupp; ta emot böneämnen och be för dem; ge av din tid, talanger eller skatter till de som har behov. Gör vad som krävs för att stå i försoningens tjänst som en evangelist (2 Kor 5:18–20).

5 – Arbeta hårt. Kom i tid, sköt dig, följ reglerna, gör ditt jobb och hjälp andra. Icke-troende kan givetvis också vara goda arbetare. Det som gör oss annorlunda beskrivs så bra i många av breven med deras hushållsföreskrifter: “Ni slavar, underordna er era herrar och visa dem all respekt, inte bara de goda och milda utan även de hårda” (1 Petr 2:18). Vi bör vara den ”goda” arbetaren oavsett vem vi arbetar för, hurdana villkoren är och/eller om vi gillar jobbet eller ej. När vi delar dessa kristuslidanden – de må vara lätta – kan vi göra stor sak av Kristus genom att arbeta flitigt och hederligt. Låt aldrig lättja eller klagande få dig på fall.

Må Gud välsigna oss när vi söker tjäna och göra stor sak av Kristus på alla områden i våra liv!

”För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp. Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig.” (Kol 1:27–29)

Nick Abraham har en Master of Divinity från Liberty Baptist Theological Seminary. Han bor i Navarre, Ohio, med sin fru och dotter. Han och hans familj ber om att plantera en kyrka i framtiden. Han arbetar för närvarande heltid på Smuckers (ett amerikanskt företag som tillverkar bl.a. sylt och pålägg).