6 skäl till att börja med bibelutläggande predikan

Bibelutläggande predikan är en predikometod som är mer vanlig internationellt, och som på engelska kallas expository preaching. Denna metod innebär att man går igenom och lägger ut (förklarar) en eller flera bibeltexter vers för vers – till skillnad från t.ex. ämnespredikan, där man predikar fritt över ett ämne och stöder sina påståenden på enstaka bibelverser.

Den puritanske teologen William Perkins (1558-1662) skrev att förkunnelsen ”har fyra stora principer, nämligen att: 1. Tydligt läsa texten, från den kanoniska Skriften; 2. Förklara dess tanke och innebörd enligt Skriften själv; 3. Samla ett par nyttiga läropunkter från dess naturliga innebörd; och 4. Om man har den gåvan, ge tillämpningen av lärorna för människors liv och leverne, med ord som är enkla och rakt på sak”.

Det är något uppfriskande enkelt med den beskrivningen. Vårt mål som predikanter är inte att bli århundradets mest spränglärda teologer. Vårt mål är inte att underhålla eller klia folk i öronen. Vårt mål är inte att bygga en stor församling.

preach-word

Vårt mål är att ta den heliga texten, förklara vad den betyder, knyta den till andra bibelställen så att folk kan se helheten lite bättre, och tillämpa textens betydelse på deras liv så att det utmanar och helar, undervisar och bygger upp. Finns det något bättre sätt att nå detta mål än genom bibelutläggande predikan?

Fördelar med bibelutläggande predikan

Vissa använder kategorin ”utläggande predikan” för all predikan som är trogen Skriften. Jag särskiljer utläggande predikan från ämnespredikan, textpredikan och annat, för att den utläggande förkunnelsen helt måste kontrolleras av en eller flera bibeltexter. Bibelutläggande predikan utgår direkt, och på ett uppenbart sätt, från en eller flera passager i Skriften.

Det finns ett antal skäl till att utläggande predikan förtjänar att vara vår främsta metod för att förkunna Ordet:

1. Det är den metod som är minst benägen att glida bort från Skriften.

Om du predikar över vad Bibeln säger om till exempel självförtroende, kommer du utan tvekan att hitta en hel del sanningar. Men även när du säger saker som är helt sanna, kommer du sannolikt att skilja dem från Bibelns centrala handling. Utläggande predikan håller dig till huvudspåret i Skriften.

2. Den lär människorna att läsa sina biblar.

Speciellt om du predikar utifrån ett långt stycke, lär utläggande predikan människor hur de ska tänka kring en passage, hur de ska förstå den och hur de ska tillämpa Guds Ord i sina liv.

3. Den ger predikanten tillförsikt, och förkunnelsen myndighet.

Om du är trogen till texten, kan du vara säker på att ditt budskap är Guds budskap. Oavsett vad som pågår i församlingen – om den växer eller om folk tycker om dig ­– vet du att du förkunnar Guds sanning. Det är underbart befriande.

4. Den möter behovet av relevans – utan att låta kravet på relevans avgöra budskapet.

All sann förkunnelse fungerar i praktiken, vilket är av utomordentligt stor vikt i vår generation. Men utläggande predikan håller de eviga frågorna i centrum för samtalet.

5. Den tvingar predikanten att handskas med de tuffa frågorna.

Genom att börja arbeta dig igenom text efter text kommer du ganska snart att stöta på ställen om skilsmässa, om homosexualitet, om kvinnors uppgift i församlingen och detta gör att du måste ta itu med textens innehåll.

6. Den ger predikanten möjlighet att systematisk lägga ut hela Guds rådslut.

Under de sista 15 åren av sitt liv lade Jean Calvin ut 1 Mosebok, 5 Mosebok, Domarboken, Job, några psalmer, 1 och 2 Samuelsboken, 1 Kungaboken, de stora och de små profeterna, evangelierna i en evangelieharmoni, Apostlagärningarna, 1 och 2 Korintierbreven, Galaterbrevet, Efesierbrevet, 1 och 2 Tessalonikerbreven samt pastoralbreven.

Jag menar inte att vi ska organisera oss själva på precis detta sätt. Men om vi ska predika hela Guds rådslut, måste vi undervisa hela Bibeln. Andra predikometoder har sina fördelar, men ingen metod erbjuder våra församlingar mer – vecka efter vecka – än noggranna, trogna, utläggningar av Guds ord.

D.A. Carson

Don Carson är forskningsprofessor i Nya Testamentet vid Trinity Evangelical Divinity School i Deerfield, Illinois, och en av grundarna (tillsammans med Tim Keller) av The Gospel Coalition.