7 drag hos falska lärare

“Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare” (2 Petr 2:1)

Det är inga tveksamheter i Petrus’ ord. Uttalandet är klart och slutgiltigt. Det fanns falska profeter bland folket (Israels folk i Gamla testamentet). Det är ett historiskt faktum. Falska profeter var ett ständigt problem i Gamla testamentet och de som falskt utgav sig för att vara Guds profeter skulle stenas. Folket ville sällan ta itu med dem så de blev bara fler och fler, vilket ledde till katastrof för det andliga livet bland Guds folk.

wolf-in-sheeps-clothing-300x249_300_249_90[1]På samma sätt, säger Petrus, “kommer [det] att finnas falska lärare bland er.” Lägg märke till orden “bland er”. Petrus skriver till församlingen och säger “Det kommer att finnas falska profeter bland er”. Så han talar inte om New age-folk på TV. Han talar om folk i hemförsamlingen, medlemmar i hemförsamlingen.

En ren församling existerar inte på denna sida av himlen. Du kommer aldrig hitta någon. Vetet och agnarna växer tillsammans. Warren Wiersbe skriver:

Satan är förfalskaren. … Han har ett falskt evangelium (Gal 1:6-9), som predikas av falska arbetare (2 Kor 11:13-12), som skapar falska kristna (2 Kor 11:26). … Satan planterar sina förfalskningar där Gud planterar sanna troende (Matt 13:38).

Äkta eller falsk?

Hur kan man känna igen en förfalskad kristendom?

I 2 Petr 1 läser vi om äkta troende. Och i 2 Petr 2 läser vi om falska troende. Sätter man dessa kapitel sida vid sida kan man se skillnaden mellan äkta och falska troende.

1. Annorlunda källavarifrån kommer budskapet?

Petrus säger: “Det var inte några utstuderade myter vi följde, när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst” (1:16). Och sedan säger han att de falska lärarna utnyttjar er “med falska argument” (2:3). Så en sann lärare har Bibeln som källa för vad han säger. En falsk lärare förlitar sig på sin egen kreativitet. Han hittar på sitt eget budskap.

2. Annorlunda budskapvad är själva budskapet?

För en sann lärare är Jesus Kristus central. “Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom” (1:3). För en falsk lärare är Jesus i periferin: De “smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.” (2:1)

Märk väl att det står smyger in. Det är sällsynt att någon i församlingen öppet förnekar Jesus. När någon rör sig i riktning bort från Kristi centralitet sker detta i smyg. Den falske läraren kan tala om hur andra människor kan hjälpa till att förändra ditt liv, men lyssnar du noga på vad han säger, får du se att Jesus Kristus inte är väsentlig i hans budskap.

3. Annorlunda positionvilken position lämnar budskapet dig i?

En sann kristen har “kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen” (1:4). Men hör hur Petrus beskriver falska kristna: “De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under.” (2:19). En sann troende kommer undan förfallet, medan en falsk troende blir förslavad av den.

4. Annorlunda karaktärvad för sorts människor skapar detta budskap?

En sann troende söker dygd, insikt, självbehärskning, uthållighet, gudsfruktan, broderskärlek och kärlek (1:5). En falsk kristen har arrogans och förtal som signum (2:10). De är “övade att roffa åt sig” och “de har ögon fulla av otukt” (2:14). Och de “smädar höga makter” (2:10). Detta är allmänna karaktärsdrag för falska troende.

5. Annorlunda övertalningvarför ska du lyssna på budskapet?

En sann lärare övertalar med hjälp av Skriften. “Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det”(1:19). Gud har talat och den sanne läraren övertalar utifrån hans Ord. En falsk lärare övertalar med annat: “i sina köttsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse.” (2:18). Så den sanne läraren ställer frågan: “Vad har Gud sagt i sitt Ord?” Den falske läraren frågar: “Vad vill människor höra? Vad kan övertala deras kött?”

6. Annorlunda fruktvilket resultat får budskapet i människors liv?

En sann troende är effektiv och produktiv när det gäller hans eller hennes kunskap om Jesus Kristus (1:8). De falska är “källor utan vatten” (2:17). En enastående bild! De lovar runt men håller tunt.

7. Annorlunda målvart leder budskapet dig till sist?

Här är den jobbigaste skillnaden. Den sanne troende får “en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike” (1:11). Den falske troende får uppleva “plötsligt fördärv” (2:1). “Domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.” (2:3).

Jesus säger att det finns många som arbetat i verksamheter i hans namn, och till dessa kommer han att säga “Gå bort ifrån mig; jag kände er aldrig” (Matt 7:21). Vilka är dessa människor? Visst är det väl dessa som Petrus beskriver här?

Var inte naiv

Vi får inte vara ovetande: “Bland er kommer [det] att finnas falska lärare” (2:1). Så, hur tar vi till oss denna varning?

För det första påminner Petrus’ tydliga uttalande oss om att församlingen måste skyddas. Bland de många underbara människor som kommer in genom kyrkans dörrar varje år gör en del mer skada än nytta.

De kan tyckas vara hur trevliga som helst, men de tror inte på Bibelns auktoritet eller på att frälsningen endast finns i Kristus. Vi välkomnar sådana människor eftersom de behöver Kristus lika mycket som vi, men vi får inte låta dem ha något inflytande i församlingen.

För det andra kommer skeptiker alltid kunna peka ut hyckleri och inkonsekvens i församlingen. De har alltid gjort det och kommer alltid att göra det. En av de underligaste ursäkterna för att inte följa Kristus lyder såhär: “Jag har sett människor i församlingen som är hycklare.” Så du vill inte följa Kristus för att en del som gör detta är hycklare?

Att det finns falskhet är aldrig något skäl till att förkasta det äkta. Petrus säger, i stort sett: “Klart det finns falska kristna. Klart det finns lärare som gör församlingen mer skada än nytta. Vad mer kan du förvänta dig i denna fallna värld? Väx upp! Var inte naiv! Gå inte miste om vad som är verkligt bara för att du har sett det falska.”

Visa 2 Petr 2:1 nästa gång du möter någon som gömmer sig bakom denna ursäkt.

 

Colin Smith är förstepastor i The Orchard Evangelical Free Church i Chicagos nordvästra förorter och rådsmedlem i The gospel Coalition. För mer resurser av Colin Smith, besök Unlocking the Bible. Du kan följa Colin på Twitter.