Adoption och det berövade hoppet vid infertilitet

I tidernas begynnelse befallde Gud människosläktet: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden!” (1 Mos 1:28). Vi får nämligen veta: ”Se, barn är en HERRENS gåva, livsfrukt en lön” (Ps 127:3). Men även om Herren befaller oss att föröka oss, och även om det är en del av hur Gud ordnat skapelsen, kan vissa par helt enkelt inte få några barn. Ungefär vart tionde par brottas med ofruktsamhet.

sun_field_299_199_90[1]Ofruktsamhet är ett resultat av syndafallet. När synden kom in i världen i 1 Mos 3, medförde det även åkommor, sjukdomar och kroppar som ibland inte kan utföra de ”normala” funktioner som Gud skapat dem till. På grund av att ofruktsamhet är en så vanlig åkomma bland par måste församlingar ta upp detta ämne från ett evangeliecentrerat, varsamt och kärleksfullt perspektiv.

Naturliga känslor

Sorg och djup, inre smärta är naturliga känslor när man inte kan få barn. När en kvinna sörjer över att hon inte kan bli med barn upplever hon att hon förlorat en dröm, blivit berövad sitt hopp och sörjer över syndens förödande konsekvenser i världen.

Smärtan man bär på vid ofruktsamhet kan göra en helt förstörd. Vår moderna västerländska kultur värdesätter visserligen inte fortplantning lika mycket som förr, men många kvinnor blir ändå stigmatiserade eller sedda som abnorma för att de inte kan uppfylla förväntningarna om att bli mödrar.

När man har upptäckt att man inte kan få barn blir man genast tvungen att komma på ett sätt att förhålla sig till det. Fäst blicken på det hopp som, mitt i din ofruktsamhet, endast finns i Gud. Klamra dig fast vid varje löfte som finns i hans Ord. Lita på att Herren är ytterst god. Även om du kanske inte känner hans godhet, våga tro på hans Ord.

För det andra kan ofruktsamhet även fresta par att ta till oetiska metoder i sin jakt på drömmen. Även om ofruktsamheten smärtar djupt inom er vill jag vädja till er att välja en bättre väg, som t.ex. adoption.

Inte en sista utväg

Adoption ses ofta som en sista utväg eller ett sista, desperat, försök att bilda familj. Många par väljer att adoptera eftersom de går igenom ofruktsamhet och deras hjärtan fortfarande har en djup längtan efter ett barn. Men adoption är en stor förmån där par får välkomna någon annans barn som deras eget. Jordisk adoption är en av de tydligaste bilderna av evangeliet. Adoption är en konkret bild av frälsningen som världen får skåda.

Förutom frälsningens gåva är jordisk adoption den största gåva jag någonsin har fått. Jag var föräldralös – både fysiskt och andligt. Min historia började i Rumänien med en 19 år gammal ogift flicka som inte kunde ta hand om mig. Herren valde suveränt att jag skulle adopteras. Jag är så välsignad att en man och en kvinna från USA tog detta beslut som radikalt skulle förändra mitt liv för evigt när de reste över världen och valde mig till att bli deras dotter.

Jag blev räddad från ett liv utan kärlek och omsorg och fick fritt ett nytt liv bortom mina vildaste fantasier. Adoption är enormt personlig eftersom jag blev särskilt utvald, uppsökt, köpt och fick det uttalat över mig att jag har alla rättigheter och förmåner som det innebär att vara medlem i en ny familj, och viktigast av allt, otroligt älskad.

Om du är Guds utvalda är du inte en eftertanke eller del av en misslyckad plan; du blev medvetet utvald. I Ef 1:4-5 skriver Paulus: ”Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut.” Din frälsning och adoption av Fadern var planerad och utlovad innan tidernas begynnelse.

Adoption bör hyllas och välkomnas, som ett sätt att frimodigt förkunna evangeliet för de behövande och inför världen som ser på. Världen läser inte alltid Bibeln men de kommer läsa kristna. Vi har det unika tillfället att visa upp vår himmelske Faders karaktär och natur genom hur vi hanterar svårigheter och prövningar.

Vilken ljuvlig förmån att få hedra Herren genom din smärta och sätta sitt yttersta hopp till honom. Tänk på kallelsen i Jak 1:27 i din jakt efter att få förhärliga Herren, att visa upp Guds nåd genom att ta hand om den faderlöse. Även om ett hopp har berövats dig, är din barnlöshet inte förgäves. Historien måste inte sluta där, för adoption kan vara ett vackert svar på detta berövade hopp.

Chelsea Patterson bor och arbetar i hjärtat av Washington D. C., är medlem i Capitol Hill Baptist Church och arbetar just nu på sin första bok.