Äktenskapet – Guds uppvisning av förbundshållande nåd

“Äktenskapet har blivit så urholkat i vår kultur att människor knappt kan föreställa sig det jag talar om.”
 
Äktenskapet finns till för att uppvisa universums Skapare, genom Vilken allt blev till och Hans förbund, som Han sluter och håller med Sin brud, församlingen som är ofullkomlig, och därför måste köpas, med Hans blod! Det kan inte upprepas för många gånger att äktenskapet är en bild av Kristus och församlingen. Äktenskapet handlar om att visa upp Kristus och församlingen. Att säga, tro och handla efter detta lyfter äktenskapet från världens smutsiga komediseriers bilder och ger det den stora bild som Gud har avsett för det.

 

 

 

Låt oss be.
Fader jag känner mig otillräcklig att dessa veckor framhållas som en-
-föredömlig make eller far. Därför känner jag mig mycket sårbar-
-och beroende av Ditt Ord. Hjälp mig vara trogen det och inte färga-
-det med mina många brister – personliga eller äktenskapliga.
Jag ber att Du ska tala genom Ditt Ord, tala i makt.
O Gud, styrk äktenskapen som finns eller som kommer i vår församling.
Gör dem rena, ödmjuka och gör dem kristusupphöjande, gudscentrerade-
-genomsyrade av Bibeln och rotade i Evangeliet för hednafolkens skull.
Jag ber att varje par ska drömma om hur deras liv kan göra en insats-
-ihop för Evangeliets framfart, för att en passion för Din överlägsenhet-
-i allting till glädje för alla folk, ska spridas.
Jag ber att dessa predikningar ska åstadkomma mer än vi kan tänka oss.
Herre, ta dessa “fem bröd och två fiskar” och ge näring, styrk och-
-ge dem kraft i tjänsten utöver vad jag kunnat tänka eller be.
Bevara oss för Satan och synden, i Jesu namn, amen.
De senaste två veckorna har vi sett att det mest grundläggande som-
-kan sägas om äktenskapet, är att det är Gud som gör det, och det-
-högsta vi kan säga om äktenskapet, är att det visar upp Gud.
Dessa två poänger gör Mose i 1 Mos 2 och förtydligas än mer av Jesus-
-och Paulus. Jesus poängterar tydligt att äktenskapet är någonting Gud gör-
-och Paulus poängterar tydligt att äktenskapet visar upp Gud.
Vi kan läsa nyckelverserna bara för att summera.
Angående Jesus och att äktenskapet är någonting Gud gör, hör Mark 10:6-9:
“Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna.”
“Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru”-
-“och de två skall vara ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött.”
“Vad Gud har fogat samman, skall människan inte skilja åt.”
“Gud har fogat samman…” Äktenskapet är inte en predikants verk.
Det är inte en domares verk, eller en makes eller hustrus-
-utan främst, och mest grundläggande Guds verk.
“Vad Gud har fogat samman, skall människan inte skilja åt.”
Nu kommer ett ord från Paulus om den andra halvan vi tittat på-
-nämligen att äktenskapet är menat att visa upp Gud.
Ni minns Ef 5:31-32, där Paulus citerar 1 Mos 2:24 precis som Jesus gör-
-och själv får han ut detta:
“Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin”-
-“hustru, och de två skall vara ett kött. Denna hemlighet är stor – jag”-
-“talar om Kristus och församlingen.”
Att lämna sin far och mor och hålla fast vid en ny förbundsrelation-
-med sin äkta hälft, och forma en ny verklighet – ett kött…
Detta äktenskapsförbund betyder Kristus och församlingen.
Äktenskapet visar upp hur Kristus bildar och håller Sitt förbund.
Innan Noël klev på planet igår – hon kommer tillbaka halv nio ikväll…
…frågade jag om hon ville att jag skulle säga något i denna predikan.
“Du kan inte säga tillräckligt ofta att äktenskapet är en förebild av”-
-“Kristus och församlingen.” Varför? Jag tror ju att hon har rätt.
Det är av yttersta vikt att man ständigt påminner om det.
Äktenskapet handlar om att visa upp Kristus och församlingen.
Det kan inte sägas för ofta, och det finns tre anledningar till detta.
Dessa bygger jag på under dessa predikningar.
Nr. 1: Att säga, tro och handla efter detta lyfter äktenskapet från-
-världens smutsiga komediseriers bilder och ger det den stora bild-
-som Gud har avsett för det.
Äktenskapet har blivit så urholkat i vår kultur att människor knappt-
-kan föreställa sig det jag talar om.
Men om vi fortsätter att upprepa det kan våra hjärtan få upp ögonen-
-för att det inte är som vår kultur säger. Det har stor betydelse.
Det finns för att uppvisa universums Skapare, genom Vilken allt blev till-
-och Hans förbund, som Han sluter och håller med Sin brud, församlingen-
-som är ofullkomlig, och därför måste köpas, med Hans blod!
Det är första anledningen till att man inte kan säga för ofta-
-att äktenskapet handlar om att visa upp Kristus och Hans församling.
Den andra anledningen till att säga det ofta är att äktenskapet får-
-en fast grund i nåden.
Kristus skaffar och upprätthåller förbundet med Sin brud av nåd allena.
För att visa upp Kristus och församlingen, relationen Han skapat-
-och upprätthåller, av nåd allena, måste nåd genomsyra och uppehålla-
-våra relationer.
Att säga detta ger oss inte bara en plikt, utan en grund på nåden.
Äktenskapet lever och frodas på nåd.
Det tredje: att upprepa att äktenskapet handlar om Kristus och församlingen-
-visar att mannens roll som huvud och fruns underordnande är centrala-
-och korsfästa.
Rollerna, där Kristus är huvudet och församlingen underordnar sig Honom-
-är invävda i äktenskapets själva betydelse.
De är också korsfästa, vilket betyder att dessa roller får sin smak-
-av det faktum att Kristus utövade Sitt ledarskap genom att dö-
-för Sin fru och inte uppträda som en slavdrivare.
Nya testamentets drivkraft är “Jag räddar dig från slaveri, och tar in”-
-“dig i familjen. Jag skapar inte förtryckande slavförhållanden.”
Så, att upprepa att äktenskapet handlar om Kristus och församlingen-
-eliminerar inte ledarskap, utan korsfäster ledarskapet och underordnandet-
-så att de hämtar tillvägagångssättet från en korsfäst Frälsare-
-som älskat oss och utgivit Sig själv för oss.
Jag ska inte gå händelserna i förväg. Vi tar det här om några veckor.
Det vi ska landa i ikväll är den andra anledningen jag visade på.
De första två predikningarna gällde den första anledningen, där vi lyfte-
-äktenskapet ur komediserieträsket, och visade dess stora betydelse och mål.
Jag vet att vi inte alltid känner det.
Man lagar mat, arbetar för brödfödan, sopar golvet, lagar vattenkranen…
Hur kan det du säger vara sant? Våga dröm, be om ett under!
Vi får inte nöja oss med världens syn på det enformiga äktenskapet.
Bibeln visar oss något stort. “Denna hemlighet är stor – jag talar om”-
-“Kristus och församlingen”. Sopa inte detta under mattan!
Säg inte att det inte kan efterlevas eller inte har betydelse, ge inte upp!
De första två predikningarna var alltså ämnade att säga detta.
Den andra anledningen till att det inte kan sägas för ofta är-
-att det ger äktenskapet en grund i nåden. Detta ska vi tala om nu.
Äktenskapet är Guds uppvisning av förbundshållande nåd.
Guds uppvisning av förbundshållande nåd.
Det är min huvudpunkt.
Eftersom Kristi nya förbund med Sin församling skapades och uppehålls-
-av nåd, lever äktenskapet av nåden, och visar så upp nåden.
Vi visar upp nåden genom att vila i den, och sedan vinkla den åt sidan.
Den kommer ner lodrätt, från Kristus till oss.
Vi är köpta av Hans blod och tar emot den, vilar i den-
-och mättar våra själar av den. Vi får inte vår förnöjelse i våra makar.
Sedan vinklar vi ut den så att den flödar genom oss till dem.
Nådens horisontella upplevelse. Med andra ord:
I äktenskapet lever ni, timme efter timme, glatt beroende av Guds-
-förlåtelse, rättfärdiggörelse och löfte om framtida nåd.
De framtida fem minuterna, fem åren och evigheten.
Ni lever timme efter timme, glatt beroende av Guds förlåtelse-
-rättfärdiggörelse och löfte om framtida nåd, och vinklar det mot-
-vår äkta hälft, ständigt, som förlängning av Guds förlåtelse-
-rättfärdiggörelse och utlovade nåd.
Jag vet ju att alla kristna, ogifta och gifta, är kallade att göra detta.
Jesus har tydligt sagt att vi ska låta ljuset lysa inför människor-
-så att de ser våra horisontella gärningar och prisar Fadern i himlen.
Det gäller inte enbart äktenskap. Det vet jag.
Guds barn ska leva hela livet med att visa upp Guds nåd.
Äktenskapet är dock, som mycket annat, utformat som en unik uppvisning-
-av Guds förbundsnåd. Det är olikt alla mänskliga relationer.
Det är ett förbund, och så nära som ett förhållande kan vara-
-och det gäller för en livstid.
Det är unika roller med ledarskap och underordning och dansens dynamik.
Men det här är inte min poäng nu, utan den kommer senare.
Idag tittar jag bara på mannen och frun som kristna, där de lever av nåd-
-och kröker ut den horisontellt i de unika utmaningar och möjligheter-
-som finns i denna relation, som är olik alla andra.
Jag menar inte att det bara sker i äktenskapet, men på ett unikt sätt.
Mannen och kvinnan måste lära sig att visa varandra den nåd de fått-
-innan de rätt kan förstå ledarskap och underordning.
Det är därför jag tar det i den här ordningen. Detta måste ni förstå först-
-annars förstör ni det andra, och det förstör er.
Vi lever enskilt inför Gud på Hans blodköpta nåd och gemenskap.
Löftet om Hans eviga välsignelse mättar vår själ.
Om hon dör, lever eller lämnar mig, står jag kvar.
Jag har en Frälsare, jag har en skatt – jag är hel, utan henne.
Hit måste vi komma först, annars utnyttjar vi varandra.
Med orden från förra veckan…
“nakna utan att blygas” 1 Mos 2:25.
När en man och hustru vertikalt upplever den härliga, förlåtande-
-rättfärdigande, nåd-utlovande välsignelsen från Gud och vinklar den utåt-
-i en horisontell förlåtelse, rättfärdiggörelse och nåd – är det möjligt-
-för dessa två människor, som har många ovanor att skämmas för, att vara-
-nakna och inte skämmas. Därför är Evangeliet helt avgörande.
Det finns ingen perfekt andra hälft på hela jorden!
Varje dag gör vi, tänker och känner saker som vi borde skämmas för.
Det är möjligt, samma kväll, att vara nakna, utan att skämmas och hyckla.
Varför? Det handlar den här predikan om.
Nu sätter vi igång. Vi befinner oss i Kolosserbrevet…
Allt det här var bara introduktionen. Kolosserbrevet…
Låt oss börja med Guds vrede. Kapitel 3, vers 6.
“Allt sådant nedkallar Guds vrede”.
Guds vrede kommer ner.
Guds vrede kommer ner över denna värld och människorna.
Och jag kan tänka mig att någon nu säger: “Det sista jag vill höra om”-
-“i mitt bekymmersamma äktenskap, är Guds vrede! Jag har nog med problem.”
Det är likt en frustrerad fiskare på Indonesiens västkust den 26 december-
-på morgonen 2004, som säger: “Det sista jag vill höra om i mitt”-
-“bekymmersamma fiske är en tsunami.”
Fattar ni?
Det är bäst att ni lyssnar. Tror ni inte att ni behöver höra det här?
Här är huvudorsaken till att ert äktenskap behöver höra om Guds vrede.
Om ni inte hör, tror, känner och fruktar Guds vrede kommer ni dra ner-
-Evangeliet till något som bara gör små förbättringar på relationen.
Men Evangeliet är storslaget, globalt, universellt, historiskt, evigt…
Det har att göra med stora ting! Det hejdar tsunamivågen på dess väg.
Ni kan aldrig ens drömma om en tsunami som är lik Guds vrede.
Oändlig, allsmäktig ilska! Ni vill inte möta den på domens dag!
Och Gud vill inte heller att ni ska möta den.
Därför sände Han Sin Son när tiden var inne, född av en kvinna-
-född under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen.
För att vi ska kunna bli adopterade, förlåtna, rättfärdiggjorda på en-
-evigt glädjefylld plats tillsammans med Honom.
Därför behöver ni höra om Guds vrede. Äktenskapet kommer då lyftas till-
-de höga, betydande frågorna.
Det viktigaste i era liv gäller det eviga.
Om man inte ser det negativa som behöver lösas, drar man ner det positiva-
-till sådant det inte var avsett för, och då slår det fel.
Evangeliet hjälper inte för du har gjort det till en självhjälpsrutin.
Men Evangeliet är en räddningsoperation från Guds vrede! Och mer.
När du verkligen har smakat vad Guds vrede innebär…
…vet ni vad det får för praktiska följder?
Din vrede gentemot henne…
…ser verkligen överkomlig ut – om Gud överkom den vreden!
Vrede är det största problemet inom äktenskap. Otrohet är förödande-
-men vrede ännu mer.
Frustration som tillåts koka länge exploderar plötsligt utan orsak-
-och man undrar vad detta kom ifrån. Det kom från 10 års frustration.
Vad gör du då? Känn till Guds vrede, och hur den avlägsnades.
Du förtjänade inte detta. Tycker du att hon eller han inte förtjänar det?
Gjorde du det, då? Ser ni vilken stark förändring det kan bli i själen-
-när Evangeliet får komma in och styra och förändra dig.
Vi börjar med vreden. Nu ser vi hur den tas bort i Kol 2:13-14.
Här är vi på den vertikala dimensionen, där mannen och frun upplever-
-sin personliga kris med Gud.
“Jag är en syndare och Guds vrede kommer mot mig. Vad ska jag göra?”
Det problemet är 10 000 gånger större än ert bråk i äktenskapet.
Och här är vad Gud gjorde. Kol 2:13-14.
“Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur”-
-“också er har han gjort levande med Kristus.” Hur gjorde Han det?
På vilken objektiv basis kunde Han göra detta för oss rebeller?
“Han har förlåtit oss alla överträdelser…” Tänk, vad stort. Alla.
Alla du gjort, alla du kommer göra ikväll, alla imorgon tills du dör-
-och fullkomnas. “Han har förlåtit oss alla överträdelser…” Hur?
Han har “strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss.”
Lagen säger att du är en syndare. “Förbannad är den som inte följer lagens”-
-“ALLA bud”! Ingen har gjort detta. Vi är alla under förbannelsen.
Detta skuldebrev vittnar mot oss, och Han strök ut det!
Börja slå, du döda hjärta! Det döda hjärtat börjar slå!
Börja andas. “Det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss…”
Och här kommer det:
“Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.”
Måtte Gud ge dig gåvan att tro detta, för ditt äktenskaps skull.
…och allt annat!
När hände detta? När hände det?
Det hände för 2 000 år sedan. Inte när du blev frälst.
Det hände för 2 000 år sedan. Före dig. Utan dig. För din skull.
Det var fullständigt objektivt! Inte subjektivt.
Din frälsning, syndernas förlåtelse, köptes helt oberoende av din existens!
Du existerade inte ens för 100 år sedan – detta hände för 2 000 år sedan!
“…genom att spika fast det på korset” – dina synder!
Det är ingenting du gör eller förtjänar, utan någonting du tar emot.
Det finns bara ett sätt att ta emot det – genom tro.
“Menar Du, Gud, att Du ger denna vers till mig, om jag tar emot den?”
“Ja, det är meningen. Jag gjorde det inte för intet.”
“Om du tar emot, vilar och omhuldar detta, så får du det.”
Jag hoppas att ni ska se det mest underbara som finns här.
Gud tog din makes, makas eller tillkommandes skuldebrev…
…som gjorde er till vredens gäldenärer.
Synder är inte främst mot människor, utan i första hand mot Gud.
Gud tog hela detta skuldebrev, som skrivits och skrivs.
Han skriver ner allt så att Han kan förhärliga Sin Sons död!
Han tar detta papper, viker ihop det och lägger i handen på Sin Son-
-och för en spik igenom det och Honom. Detta gjorde Han för dig.
Om du säger att du inte är förlåten, säger du att den handen var ovärdig.
Spiken gjorde i så fall inte sitt jobb och Gud misslyckades på Golgata.
Men Gud misslyckades inte. Du kan förkasta det, men Han misslyckades inte.
Vilken bild! Och det är en bild från Bibeln. Hade jag hittat på den själv-
-hade du kunnat invända, men Bibeln hittade på bilden.
Gud har sagt: “När du ser Min Sons händer uträckta, med spikar i dem”-
-“tänk på att jag tar bort ditt skuldebrev genom att spika fast det”-
-“på Min Sons händer. Eftersom Min Son är oändligt värdefull är”-
-“dina synder betalda för och borta.”
Vems synder? Mannens. Vems synder? Fruns. Mina och Noëls synder.
Mina synder och hennes synder är spikade genom Jesu kött.
Vems händer? Jesu händer. Detta kallas “ställföreträdande”.
Det kallas “ställföreträdande straff”.
Han bar mitt straff, som min Ställföreträdare.
Min Medlare, min Gud!
Sträcker vi oss tillbaka till Romarbrevet…
…och tar fram all vår förståelse av rättfärdiggörelsen, kan vi säga mer!
Rättfärdiggörelsen går ju bortom förlåtelsen.
Vi är inte bara förlåtna, som Kol 2:13-14 säger…
I rättfärdiggörelsen förklarar Gud oss rättfärdiga.
Gud kräver två saker av oss som syndare.
1: Att vi straffas och 2: att vi blir fullkomliga.
Jag kan inte betala mitt straff och jag är inte fullkomlig.
Gud vet detta, och därför sänder Han Sin Son för att göra två saker:
Bära mitt straff och prestera min rättfärdighet, fullkomligt.
Och genom tron ser den här mannen och frun bort från sig själva-
-och tar emot – inte bara skuldernas utplåning, utan en rättfärdighet-
-som räknas som vår – som är Hans, som är fullkomlig.
Kol 3:12-13 beskriver nu makarna, som upplevt detta makalösa-
-att ha blivit räknade som rättfärdiga och förlåtna, så att nåden flödar-
-oförhindrat.
Dessa två börjar vinkla denna vertikala upplevelse mot varandra.
Detta beskrivs i 3:12-13.
“Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig”-
-“barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.”
“Ha fördrag med” – eller stå ut med – det talar jag om nästa vecka…
“Ha fördrag med varandra, om någon har något att förebrå en annan.”
“Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra.”
Jag är inte klar än men ska påpeka en sak för nästa vecka.
När vers 13 säger “Ha fördrag”, eller stå ut, antyder det att problemet-
-aldrig försvinner. Sedan står det “förlåt varandra”.
När man förlåter och försonas försvinner mycket, men långt ifrån allt!
Fördragsamhet och förlåtelse.
“Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra.”
Ni måste också ha fördrag som Herren har fördrag med er.
I detta nu har Jesus fördrag med er. Eller hur?
Är någon här beredd att säga sig vara perfekt?
Är du 100 % såld på Jesus och är Han helt nöjd med hurdan du är?
Inga kandidater. Jag vill inte att nån gör bort sig nu…
Han älskar, uppehåller, ger dig liv och har stora planer för dig.
I detta nu.
Hör på detta…
Kristus förväntar Sig saker av dig som är oändligt högre än vad du uppnår.
Det är en oändlig avgrund mellan var du är och vad Kristus kallar dig till.
Avståndet mellan det du vill att din äkta hälft ska vara, och vad hon är-
-är, jämfört med detta, väldigt litet.
Du kommer aldrig kunna häpna över detta förrän Kristi storhet och hur-
-oändligt värd Han är ett liv som jag inte lever, blir påtagliga sanningar.
Äktenskapet måste bara komma upp och se de härliga, eviga sanningarna-
-om Kristus, så att vi kan se allt i dess rätta perspektiv.
Det jag sagt hittills gäller oavsett om du är gift med en troende eller ej.
Min vertikala upplevelse av förlåtelse, rättfärdiggörelse och nåd bör-
-vändas ut horisontellt till min äkta hälft – troende eller icke-troende.
Det mått av nåd du fått från Gud ska du också ge din äkta hälft.
Troende eller icke-troende.
Är du gift med en troende blir saken dock mycket intressant!
För inte bara är min synd spikad på korset, utan också hennes.
Gud har inte bara talat “fullkomlig i Kristus” över mig.
Gud har också talat “fullkomlig i Kristus” över henne.
När jag därför får rättfärdiggörelsens nåd till mig själv, vänder jag ut-
-den till henne, och säger “du är felfri”. Är det möjligt när hon har fel?
Om inte, förstår jag inte Bibeln. Det är ett under som är omöjligt för-
-den oandliga människan, att kunna räkna sin äkta hälft som rättfärdig-
-när du vet att den inte är det. Det här går bara med en troende.
Det är annat som gäller när man uppoffrar sig för en icke-troende.
Men när du vet, på din tros bekännelse, och hellre friar än fäller…
Personen är i Kristus – du räknar denne som rättfärdig.
Nu är jag nästan färdig.
Det uppstår tusentals praktiska följdfrågor på detta.
Vad ska man som predikant göra?
Vad vi behöver är inte bara predikanter…
Vi behöver hörsamma kallelsen att bli rotade i Evangeliet-
-och vi behöver djup, andlig vishet, rotad i Evangeliet, efter åratal av-
-smärtsam, trogen erfarenhet.
Jag kan inte på något sätt möta varje behov med en tillämpningsdel i-
-predikan.
Vi behöver den helige Ande, bön, enskild meditation i Ordet.
Vi behöver råd från visa vänner som blivit garvade av lidande.
Vi behöver församlingens stöd när allt rasar ihop.
Jag inbillar mig alltså inte att jag enkelt kan tillämpa det på alla.
Men det kan vara praktiskt att avsluta med några skäl till mitt fokus.
Skäl till att jag fokuserar på att man måste leva med vertikalt beroende-
-tro och glädje i förlåtelse, rättfärdiggörelse, löften om framtida nåd-
-och vinkla dem så att äktenskapet blir en uppvisning av förbundets nåd-
-när vi vinklar det mot vår äkta hälft. Varför detta fokus?
Jo, både erfarenhet och bibelläsning driver mig dit.
Jag har inte det fokuset för att jag inte tror att äktenskapet ska vara-
-olyckligt, bara massa förlåtelse och tålamod.
Faktum är, att om du hänger med, så tänker du: “Om det handlar om att”-
-“vara en förebild av Kristus och församlingen, behagar vi inte Kristus”-
-“ibland?” Kol 1:10 “behaga Honom”.
“Och är Han inte en underbar källa av förnöjelse för oss?”
“Allt är inte bara en massa tålamod.”
Det stämmer.
Men jag betonar förlåtelse och fördragsamhet av tre skäl.
1: Eftersom konflikter kommer att uppstå på grund av synd och konstighet-
-i den andra personen.
Problemet är att ni inte är ense om vad som är synd eller konstigt.
Du tycker han måste omvända sig, men han tycker inte det handlar om moral.
“Det är bara den jag är.”
Ni kommer aldrig bli ense om detta förrän ni dör!
Det är första skälet. Det kommer konflikter, och om ni inte får medel-
-till att frodas i den stunden då du bara vill slita dig i håret-
-så har jag svikit er som pastor.
Det finns ett till skäl till att jag tycker det är så viktigt.
Tålamodets och förlåtelsens hårda arbete gör att känslorna kan växa-
-där man trodde de dött ut. Det här är viktigt, eftersom många par-
-känner att det inte finns någon framtid här.
“Jag kan aldrig älska den här människan igen.”
Det är som att säga “Jungfrur blir aldrig havande. Röda hav delas aldrig”.
“Solen stannar aldrig i skyn. Fem bröd och två fiskar kan inte mätta 5 000.”
Detta är otro mot en mäktig Gud som säger “Inget är för svårt för Mig!”
Du har inga bevis på att det ska ske, men om du håller förbundet, ska det ske.
Det tredje skälet är att Gud får ära när två ofullkomliga människor-
-smider ett troget liv i lidandets ugn.
Gud får mycket ära när två ofullkomliga människor smider ett troget liv-
-i äktenskapslidandets ugn.
Det är mina tre skäl till att jag hade detta fokus denna gång.
Nästa gång ska jag tala om någonting som Noël och jag har upptäckt.
Jag tror att nästa predikan, om Herren vill, kommer att bli känd som-
-“komposthögspredikan”. Någonting som kan locka er tillbaka.
Det vore trist om du bara hörde om halva delen om äktenskapet, där vi är nu.
Så snälla, gå inte iväg. Tills dess – män och fruar: för in-
-Evangeliets enorma sanningar i era samveten.
Gud har förlåtit er och strukit ut skuldebrevet som vittnade mot er.
“Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.”
Driv in detta i era samveten tills det blir era livs största skatt.
Så kan ni, på ett nytt sätt, vinkla ut det, horisontellt-
-till er äkta hälft. Låt oss be.
Fader i Himlen. Jag längtar själv efter att få uppleva Evangeliet djupare.
Att finna min tillfredsställelse alltmer fullt i Din kärlek till mig-
-och Ditt löfte om att vara med mig och den utlovade, framtida nåden.
Så att jag kan vara där för Noël, på sätt som gläder, välsignar, styrker-
-och inte utnyttjar henne.
Så Gud, arbeta in detta i oss, i alla äktenskap och framtida äktenskap-
-i denna församlingen, det ber jag. I Jesu namn, amen.
Översatt av evangeliecentrerat.se|Med tillstånd