Alla bibelstudier för kvinnor är inte lika

Alla bibelstudier för kvinnor är inte lika

Linda och Connie kom inte till gudstjänsten men deltog regelbundet i bibelstudium för kvinnor. De gjorde sina läxor i arbetsboken, missade aldrig en samling och tyckte mycket om vår lärare. När vi på hösten bytte till en mer intensiv, induktiv (induktiva bibelstudier går ut på att se vad texten säger, förstå vad den betyder och att tillämpa den; ö.a.) studieform var de inte så glada men fortsatte ändå att vara med.

Men sedan hände något. Linda och Connie började glädja sig över Guds ord. När de arbetade med veckans avsnitt tillbringade de timmar varje dag med att leta upp alla parallellställen i sina studiebiblar.

Deras nya kärlek till Guds ord tände en ny kärlek till Guds folk. De började komma till församlingen och blev gästvänliga, tjänande medlemmar. Dessa kvinnor bytte ut sin fixering vid en videolärare mot en fixering vid Skriften och det resulterade i att de växte andligt – något som i förlängningen uppmuntrade hela församlingen.

När kvinnor verkligen studerar Bibeln för egen del förändras de. Gud använder sitt ord för att starta en stark andlig tillväxt som sporrar kvinnorna och enar församlingen. Jag har deltagit i bibelstudier för kvinnor i tre olika församlingar under de senaste 20 åren. I alla tre fallen tjänade hela församlingen på att kvinnorna växte i sin kunskap om sanningen.

Alla bibelstudier för kvinnor ser inte ut på samma sätt. Så vad var det som gjorde dessa så framgångsrika? Här är tre sätt som stärkte våra studier – och kan stärka era:

1. Var förankrade i församlingen

När kvinnor tillber tillsammans i församlingen och regelbundet tar del av predikningar från Guds ord, får de näring för sina själar. De blir enade i sin teologi, engagerar sig i relationer inom församlingen, uppmuntrar varandra och gläder sig över sina gemensamma erfarenheter. Ett församlingsbaserat bibelstudium främjar kärnverksamheten och hjälper inte bara till att bygga upp kvinnorna utan hela församlingen, eftersom gemenskapen blir djupare och kvinnorna även får med sig sina familjer och vänner. Den inre samhörigheten växer när vi låter kvinnornas bibelstudium slå rot i den lokala församlingen.

“Den inre samhörigheten växer när vi låter kvinnornas bibelstudium slå rot i den lokala församlingen.”

I min nuvarande församling uppmuntrar vi kvinnor som deltar i bibelstudium att också komma till församlingen. Vi inbjuder dem att bli engagerade medlemmar i församlingen – att höra bibliska predikningar, att bekräfta det vi tror på, att vara gästfria, att tjäna och att låta sig tjänas. Vi uppmuntrar till detta i storsamlingar, i smågrupper och i enskilda samtal. Kvinnor och familjer går nu regelbundet med i församlingen och blir engagerade genom vårt bibelstudiearbete.

Utåtriktade bibelstudier i samhället, på arbetsplatser eller i skolor, kan vara fantastiska tillfällen där människor får höra evangeliet och möta Herren. Det kan vara bra med bibelstudier även utanför församlingen, men om vi vill maximera den andliga tillväxten hos kristna kvinnor är det bäst att behålla bibelstudiet under den lokala församlingens ledning. Det är bra för kvinnorna och det är bra för församlingen.

2. Stäng av videon

Kvinnor behöver få förtroende för sin egen förmåga att förstå Bibeln. En del undervisningsfilmer är teologiskt grundade och användbara men många fokuserar mer på att framkalla känslor än på att få kvinnor att förstå Bibeln. Lärare med skicklig retorik kan få oss att skratta eller gråta men om vi kommer ihåg målande berättelser bättre än själva texten vi studerar, missar vi poängen och kan bli hängivna anhängare till läraren snarare än till Guds ord. Undervisningsfilmer kan också få kvinnor att tro att de inte själva kan hantera Bibeln.

I United Christian Church i Dubai slutade vi använda undervisningsfilmer. Vi erbjöd en regelbunden kost med induktiva studier av Bibelns böcker. Dessutom enkla frågor som hjälper kvinnor att förstå och tillämpa texten. Vi slukade Living Word Bible Studies av Kathleen Nielson men eftersom det var svårt att hitta induktivt, teologiskt förankrat studiematerial för kvinnor, började jag skriva eget material (senast två böcker om Markusevangeliet). Detta fick kvinnorna att djupdyka i Bibeln.

Det är viktigt att se till att allt material som används är nära kopplat till Bibeln. Leta efter material som noga fokuserar på textens betydelse och tillämpar den på kvinnornas liv. Vänj er av med filmer och studera Bibelns innehåll på egen hand.

3. Hitta kompetenta ledare

Tidigare hade vi problem med att få bra ledare till våra bibelstudier. Vem som helst kunde anmäla sig som ledare och själv välja material. Vissa ledare var inte medlemmar i församlingen. Andra var inte ens protestanter, så de hade inte blivit undervisade av eller stod under våra äldstes uppsyn. De hade inte heller någon gemensam teologi.

När vi började lära känna ledarna insåg vi att en av dem inte ansåg att tron på Jesus är nödvändig för att bli frälst. Hon hade 40 kvinnor i gruppen – några hinduer och muslimer – och hade aldrig tänkt på att vissa av kvinnorna inte kände den ende sanne Guden. Det var som ett vilda västern för kvinnor!

Att byta ledarskap krävde tid, ansträngning och tålamod. Våra äldste hade en kurs i systematisk teologi för kvinnliga ledare och uppmuntrade dem att vara noga med vad de undervisade om. De bad tidigare ledare att bli medlemmar i församlingen. Man formade också ett nytt ledarskap av kvinnor som hade sin glädje i Bibeln och som var överlåtna till församlingen. Vi väntade tålmodigt, arbetade och bad, för att ledarskapskulturen skulle ändras och därigenom även hela församlingskulturen.

Nu, tio år senare, är våra ledare entusiastiska över sina Biblar, har sunda teologiska uppfattningar och är engagerade i den större församlingen. De är kvinnor inriktade på att förstå textens mening och på ett ärligt sätt tillämpa den i sina liv. Våra ledare kommer från Egypten, Ghana, Australien, Indien, Kenya, Burundi, Irland, Zambia, Kazakstan och USA. Vi kanske inte har så mycket annat gemensamt men alla älskar vi Guds ord.

Värt jobbet

Genom Guds nåd har våra kvinnors bibelstudium förändrats och med dem hela församlingen. Vi har nu bibelstudier där Gud är i centrum, våra kvinnor älskar församlingen och våra ledare har alla samma teologiska inriktning. Vi har sett kvinnor lära känna Herren. Vi har sett kvinnor bli entusiastiska över att studera hans ord. Och vi har sett kvinnor bli en del av församlingen och börja fostra andra.

Att stärka det kvinnliga bibelstudiet kommer inte att bli lätt. Det kommer att behövas vishet, vänlighet och tålamod. Ni kan till och med stöta på motstånd. Men oavsett om ni leder en grupp på tre eller 300 kvinnor så är det värt er tid och energi och kommer att ge glädje.

Keri Folmar bor i Mellanöstern där hennes man John är pastor i United Christian Church of Dubai. Hon har skrivit The Good Portion: The Doctrine of Scripture for Every Woman och flera faktabaserade bibelstudieböcker för kvinnor, inklusive en ny i två delar om Markusevangeliet. Hon bloggar också ibland på The Good Portion.

Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition.