Kommer alla bli frälsta?

“Jesu undervisning om Helvetet visar på att inte alla blir frälsta.”

Tim Keller svarar på frågan: Kommer alla bli frälsta? Om inte, varför inte?

 

 

KOMMER ALLA BLI FRÄLSTA? OM INTE, VARFÖR INTE?
Jesus talar mer om Helvetet och straffet än alla andra Bibelns författare.
Han talar en hel del om det.
Det vore inte vettigt att alla skulle bli frälsta i slutet när Jesus-
-varnar så mycket om den kommande vreden, om Helvetet där masken aldrig dör.
Det är klart att Gud älskar allt Han har skapat (Psalm 145).
Han vill inte att någon ska dö, och det finns många universalistiskt klingande-
-utsagor i Skriften som talar om Guds kärlek till alla.
Men Jesu undervisning om Helvetet visar på att inte alla blir frälsta.