Är Bibelns Gud samma som koranens gud?

“Nej, Bibelns Gud är inte samma som Koranens gud. Islam förnekar uttryckligen att Jesus är Guds Son, att Han dog för synder och att Han uppstod från de döda. Genom att förneka detta, förnekar de Fadern och därför är det inte sant när de påstår att de tillber Fadern.”

John Piper svarar på frågan: Är Bibelns Gud samma som koranens gud?

 

 

ÄR BIBELNS GUD SAMMA SOM KORANENS GUD?
Nej, Bibelns Gud är inte samma som Koranens gud – och här är vad jag menar.
Knäckfrågan är, att när muslimer påstår sig tillbe den sanne Guden-
-borde detta betyda att de verkligen känner Honom, verkligen ärar Honom-
-och verkligen älskar Honom. Och dessa tre ord använder Jesus Kristus:
De som påstår sig älska, ära och tillbe Gud, gör i själva verket inte det-
-om de inte älskar, ärar och tillber Jesus.
När Han säger detta i Johannes och Matteus: “Om ni älskar Mig”-
-“älskar ni Fadern. Om ni tar emot Mig, tar ni emot Fadern.”
“Om ni ärar Mig, ärar ni Fadern; om ni känner Mig, känner ni Fadern.”
Så varje religion, varesig det är judendomen, fariséismen, hinduismen-
-buddhismen eller islam, som påstår sig känna den sanne Guden men ändå-
-avvisar den korsfäste och uppståndne Kristus, som den sanne Guds Son-
-dessa, säger Jesus, avvisar Gud.
Testet för om någon tillber den sanne Guden, känner och älskar-
-den sanne Guden, är att se om de tillber, känner och älskar Jesus Kristus.
Islam förnekar uttryckligen att Jesus är Guds Son, att Han dog för synder-
-och att Han uppstod från de döda.
Genom att förneka detta, förnekar de Fadern.
Därför är det inte sant när de påstår att de tillber Fadern.