Är din församling beredd?

Är din församling beredd?

Deepak Reju om att förhindra och hantera övergrepp på barn

Statistiken är chockerande, och våra barns säkerhet står på spel.

Så, vad gör din församling åt saken?

Deepak Rejus nya bok On Guard: Preventing and Responding to Child Abuse at Church (New Growth), är en enastående hjälpsam resurs riktad åt att instruera och göra det möjligt för församlingar att hantera denna tysta kris. Med 25 rekommendationer från ett brett utbud av ledare, får On Guard mycket beröm – och tragiskt nog behövs boken. Efter att ha introducerat ämnet för oss, presenterar Reju åtta praktiska strategier för att skydda mot övergrepp och tre för att hantera dem.

Jag brevväxlade med pastorn för biblisk själavård och familjeverksamhet på Capitol Hill Baptist Church i Washington, D.C., om varför församlingar är så sårbara, vad som gör just hans strategi så effektiv, hur en församling kan komma igång, m.m. (Efter att du har läst denna artikel, se panelsamtalen om att förhindra sexuella övergrepp i församlingen och att ta hand om offer för sexuella övergrepp med Justin Holcomb, Scotty Smith och Trillia Newbell.)

Hur utbrett är problemet med övergrepp på barn i våra församlingar?

Ingen vet säkert, men vi kan börja med en FBI-rapport om övergrepp på barn som säger att:

 • 1 av 5 flickor och
 • 1 av 6 pojkar kommer att ha blivit sexuellt ofredade innan de fyllt 18 år.

Om du befinner dig i en församling på 200 betyder detta att omkring 20 kvinnor och 16 män kommer att ha varit utsatta för övergrepp. Det är 18 % av församlingen – en ganska stor grupp.

Tänk också på att dessa siffror baseras på de som faktiskt rapporterar om övergreppen. Många fler är antingen för rädda eller finner smärtan alltför överväldigande för att öppna upp sig för andra, för att inte tala om, kontakta myndigheterna. Så 18 % är troligen en snål uppskattning.

Vilka är några av de största missuppfattningarna som du möter bland evangeliska kristna angående denna fråga?

Det finns en hel del. Man antar att förgriparna är monster och inte på något sätt lika oss. En sexförbrytare ser nog ”sjabbig” ut: drogmissbrukare, alkoholist, synligt sinnessjuk, depraverad, brutal eller med intellektuell funktionsnedsättning. Välj din uppfattning om en ful gubbe och så är det många tänker när de föreställer sig en sexförbrytare. Men sanningen är att sexbrottslingar är människor som vi – ensamstående eller gifta; män eller kvinnor; arbetare eller tjänstemän; utbildade eller outbildade; rika, medelklass eller fattiga. Det som förvånade mig mest var hur många förbrytare är högutbildade. Jag stötte på fall med universitetsprofessorer, doktorer, jurister, skolidrottsledare, pastorer, och många, många fler.

Andra felaktiga uppfattningar är bl. a.:

 • Det kommer aldrig hända oss. Se på statistiken, så märker du att det sannolikt kan drabba din familj eller någon du känner och älskar.
 • Vi känner människorna i vår församling. Relationer mellan kristna kan vara ytliga. Har du någonsin tänkt på hur lätt det är för någon att gömma sig och förbli okänd i din församling? Sexförbrytare vet om detta faktum och använder det till sin fördel. Ofta vet vi många fakta om våra vänner men känner dem egentligen inte på djupet.
 • Vår församling är trygg. Vet du detta säkert? Har du någonsin frågat din pastor eller barnledare vad de gör för att skydda barnen i er församling? En del av er kommer fråga och bli positivt överraskade över hur eftertänksam din församling är, men andra av er kan bli förvånade över hur lite er församling egentligen gör.

Varför är församlingar särskilt utsatta för de som begår övergrepp på barn?

Många troende känner inte till den här frågan om övergrepp på barn. De vill inte besvära sig med ett ”äckligt” ämne som detta. Och eftersom kristna inte känner till utsträckningen av problemet är de inte på sin vakt mot det. Denna typ av okunskap kan leda till en naivitet som utsätter barn för fara.

Ett annat skäl är att alltför många församlingar ger lätt åtkomst till barn. Sexförbrytare vet att församlingar alltid söker efter hjälp med barnverksamheterna och ofta har brist på volontärer. De vet att volontärerna ofta är sena, lämnar återbud i sista minuten, eller inte ens bryr sig om att dyka upp och hjälpa till. Så sexförbrytare dyker upp i församlingar, ivriga att göra sig kända och redo att tjäna. Ingen annan organisation ger så snabb och lätt åtkomst till barn.

Ett tredje skäl är billig nåd. Om en sexförbrytare faktiskt blir fångad, räknar han eller hon med billig nåd – nåd som kommer fritt och kostnadsfritt. Förgripare är inte dumma. De vet att om de gråter, kommer med ord av ånger och lovar att aldrig mer göra om det, kommer de sannolikt slippa några betydande konsekvenser. Pastorer och församlingar är förlåtande. De är snabba att tillämpa evangeliet och sena till att tillämpa konsekvenserna som kommer från lagen.

Jag räknar upp flera andra skäl i On Guard, inklusive maktmissbruk, manipulation med religiöst språk och odödlighetskomplex.

Varför är just din plan för att förebygga övergrepp mot barn ”mer omfattande” än andra du sett?

De flesta församlingar har delar av denna strategi på plats. Ett fåtal följer samtliga dessa strategier. Men tyvärr gör många församlingar ingenting alls. Titta på all litteratur som riktar sig till församlingar. Du ser mycket om att skriva en policy, ha kontroller, anmäla övergrepp och hantera övergrepp. Men det finns inte mycket andra aktuella och tillgängliga föreskrifter för församlingar. Så On Guard ger åtta detaljerade strategier för att skydda mot övergrepp och tre för att hantera dem.

Åtta strategier för att skydda mot övergrepp:

 • Utforma och implementera en policy för att skydda barn
 • In- och utcheckningsprocess
 • Medlemskap
 • Kontroll och  verifiering
 • Byggnadsdesign
 • Utbilda personal och volontärer
 • Förbered församlingsledare, föräldrar, barn och tonåringar innan övergrepp sker
 • Lär er om vilka människor och resurser som finns i er kommun

Tre strategier för att hantera övergrepp:

 • Hjälp församlingen ta ansvar genom att anmäla övergreppen
 • Hjälp församlingen på ett vist sätt bemöta offer, församling och media
 • Hjälp en församling handskas på ett vist sätt med en som begått övergrepp på barn

Det var några ämnen – som hur man handskas med en sexförbrytare när han eller hon besöker er församling, eller hur man designar barnavdelningen, eller problemet med barn som begår övergrepp på andra barn – som jag inte kunde hitta någonstans. Så jag talade med flera experter och församlingar som handskats med sådana frågor, lade mycket tankearbete på dessa områden och kom fram till några riktlinjer som är till hjälp.

Ingen av oss vill ha att göra med denna fråga, men för mycket står på spel för att ignorera den. Hur skulle du råda en församling att komma igång?

Börja med att fastställa ett protokoll för er församling – skriv och implementera en barnskyddspolicy. En barnskyddspolicy är en uppsättning självpåtagna riktlinjer som beskriver hur en församling ska skydda och ta hand om de barn som befinner sig under dess vård. En viktig del av att bekämpa övergreppen är att planera i förväg. Ni skapar och implementerar en barnskyddspolicy eftersom ni vill definiera parametrarna för en trygg miljö för era barn innan ett problem uppstår i din församling.

Men det här är bara ett första steg. Det finns så mycket mer vi kan och borde göra för att skydda barnen som vi har hand om.

mattMatt Smethurst tjänar som biträdande redaktör för The Gospel Coalition. Han och hans fru Maghan har två barn och bor i Louisville, Kentucky, där de tillhör Third Avenue Baptist Church. Du kan följa honom på Twitter.