Är du min mamma?

Vem kan glömma första gången ens barn såg en i ögonen med en känsla av att man är den som går att räkna med? Eller första gången kvinnan som du gett råd och vägledning började skriva ner dina ord och spara dem för framtida reflektion? Eller första gången ditt barn förtroligt sa ”mamma”.

missional_motherhood_205_316_90[1]Det är svårt att glömma dessa exempel på moderskap. Vi blir rörda av dem. De fastnar i vårt sinne. De uppmuntrar oss att fortsätta kämpa. Men vet du vad mer de ofta gör? De får oss att känna oss som universums centrum. Visst kanske vi bor i ett litet universum, men vi tror oss fortfarande stå i centrum. Våra små barn, både de andliga och de biologiska, ligger i omloppsbana kring oss – och när det är en bra dag känns denna uppmärksamhet ganska bra. En dålig dag skulle vi helst vilja packa ihop och ge upp.

Det är svårt att undgå vår tendens till självcentrering i den här ”mammarollen”. Vi talar så mycket om de uppoffringar som mammor gör, men trots all denna död åt jaget som pågår, finner sig jaget ändå alltid tillbaka i våra tankar. Och det gillar att hänga vid ytterdörren.

Gloria Furman är bekant med denna tendens, och har t.o.m. skrivit en bok som syftar till att föra jaget tillbaka till dess rätta plats i Guds stora berättelse. I Missional Motherhood: The Everyday Ministry of Motherhood in the Grand Plan of God, tar Furman oss dit få böcker om moderskapet tagit oss tidigare: genom Bibelns historia.

Denna bok berättar inte hur man är en bättre mamma för sina barn, eller en bättre mentor för sina lärjungar, eller en bättre lärare för sina elever, eller någon annan av de saker vi oftast associerar med moderskapet. Men den kommer placera dig mitt i frälsningshistorien och ge dig en vision för Guds plan för världen, som går långt bortom vardagsrummets väggar.

Stor plan, stor mission

Missional Motherhood är indelad i två sektioner: ”Motherhood in the Grand Plan of God: Nurturing Life in the Face of Death” (”Moderskap i Guds stora plan: att föda liv, i trots mot döden”) och ”The Everyday Ministry of Motherhood: Go, Therefore, and Mother Disciples” (Moderskapets dagliga tjänst: gå och föd och fostra lärjungar). Furman börjar först med att säga att alla kvinnors kall är att vara mammor – oavsett om de har biologiska barn (15). De flesta moderskapsböcker talar endast till mammor som har barn, men Furman påminner oss om att vi alla är mamma till någon, eftersom ”’mother’ också är ett verb” (15, verbet mother innebär att föda och fostra med omsorg, övers. anm.).

Den första sektionen tar oss genom Guds frälsningsplan i historien. Läsaren placeras i Guds historia, eftersom det är där vi alla måste finna vår plats, även de som inte tror på Kristus. Om du aldrig satt dig in i bibelteologin är denna sektion en utmärkt överblick. Att läsa detta i en bok om moderskapet är en ren fröjd. Vi måste se på Guds övergripande tankar för världen för att kunna se var någonstans vi hör hemma i den. Vi behöver regelbundet bli påminda om att Gud har en plan som går utöver oss själva, men där vi också är inkluderade. Denna sektion är därför en underbar påminnelse.

Den andra sektionen för oss till Kristus och hur hans liv, död uppståndelse och himmelsfärd förvandlar vårt moderskap. Furman säger att vårt ”uppoffrande uppfostrande skulle bli radikalt revolutionerat om [vi] insåg att Kristus är moderskapets skapare. Moderskapet tjänar hans syfte i världen” (107). Hon fortsätter med att säga: ”Guds skapelse skapades för att prisa honom, och moderskapet, som han skapade, är inte ett undantag” (107). Själva poängen med moderskapet är alltså att delta i hans arbete med att göra lärjungar genom oss. Och på grund av att moderskapet handlar om att göra lärjungar, får även mammor vara med i detta underbara arbete.

En sak som jag ständigt kom att tänka på när jag läste var ”Hur är det med männen? Föder de inte också liv?” Furman förutser denna fråga. Med tanke på att män och kvinnor skapades i Guds avbild, säger hon också att de är skapade olika för att säga någonting om honom. Och hon betonar hur männens och kvinnornas olika sätt att föda liv på kan vara olika i olika kulturer (108). Furman ger två exempel på att föda liv i hennes eget sammanhang (Mellanöstern) som läsarna kan känna igen sig i.

Bibelsprängt, livligt, övertygande

Missional Motherhood har många starka sidor, särskilt hur varje sida är beströdd med djupa teologiska sanningar. Tro inte att en moderskapsbok bara behöver vara full med praktiska exempel och enkla bibelverser (för att ”mammor är ju så trötta”). Den här boken är djup – och det är någonting bra. Kvinnor behöver (och vill) veta att det finns mening i det arbete de är kallade till, oavsett om det handlar om att ge råd och vägledning åt ett ungt fosterbarn, öppna sitt hem för främlingar, undervisa i Bibeln för kvinnor eller uppfostra den kommande generationen. Att vara mamma är viktigt, och vi behöver Guds Ords sanning för att hållas uppe. Om du någonsin har tvivlat på att kvinnor kan, och bör, syssla med teologi – läs Missional Motherhood!

Furman har också en talang för att ge levande bilder som gör det lättare att förstå. Hennes sätt att använda ord är vackert och övertygande. Hon är en skicklig och klok författare, med förmåga att ta djupa sanningar och destillera dem till lättsmälta guldklimpar för sina läsare, samtidigt som de är en fröjd att läsa.

Som sagt introducerar Furman läsarna till bibelteologin. Jag tänker mig att inte alla skulle få för sig att börja läsa Graeme Goldsworthy eller Greg Beale, men många skulle gärna läsa Gloria Furman. Detta är en gåva till hennes läsare. Hon låter kvinnor få utmärkt undervisning genom ett ramverk som många desperat vill ha hjälp i – moderskapet.

Trots bokens alla starka sidor (det finns många fler som jag inte hinner nämna), saknar jag dock lite mer konkreta, icke-traditionella exempel på moderskap. Det är svårt att tilltala alla – och jag är en småbarnsmamma, så jag blev väl tilltalad av Furmans exempel – men jag tror att ännu fler hade kunnat göra mycket för en redan utmärkt bok.

Överlag är denna bok en gåva till alla kvinnor. Missional Motherhood är en frisk fläkt på en bokmarknad som tenderar att sätta kvinnor i olika fack (gifta eller singlar, mammor eller inte mammor). Furman påminner oss om att vi alla är kallade att föda liv i trots mot döden – oavsett period, kultur eller sammanhang.

Gloria Furman. Missional Motherhood: The Everyday Ministry of Motherhood in the Grand Plan of God. Wheaton, IL: Crossway, 2016.

Courtney Reissig är författare till Glory in the Ordinary: Why Your Work in the Home Matters to God och The Accidental Feminist: Restoring Our Delight in God’s Good Design. Hon är gift med Daniel, har tre söner och tillsammans tjänar de i Midtown Baptist Church i Little Rock, Arkansas. Du kan läsa mer av hennes alster på hennes blogg ellerr följa henne på Twitter.