Är du saligare än jungfru Maria?

Är du saligare än jungfru Maria?

Tänk om du hade varit där. Hur skulle det ha varit att få vara tillsammans med vår Herre Jesus, ansikte mot ansikte? Att ha vandrat med honom och lyssnat på honom i timmar. Ja, hur skulle det egentligen ha känts att få hört tonen i hans röst och haft möjligheten att fråga honom allt vad du ville?

Tänk om du, istället för att vara en av lärjungarna i de yttre kretsarna, själv var en av nyckelpersonerna: Maria, Jesu ödmjuka mor; Petrus, den översvallande klanten som senare förändrades till en ångerfull ledare; Johannes Döparen, som spratt till av glädje över Jesus i Elisabets moderliv och sedan fick döpa sin kusin och Herre.

Men om du är i Kristus så är det i själva verket bättre för dig nu än om du hade varit någon av dessa personer som kände Kristus när han vandrade på jorden.

Till exempel sa Jesus: “Amen säger jag er: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Men den mindre i himmelriket är större än han.” (Matt 11:11; jfr. Luk 7:28)

Och Petrus, när han tänker tillbaka på Jesu förklaring på berget där han hörde Faderns röst uttrycka behag till sin Son, fortsätter med att säga: “Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss [inklusive dig och mig]…” (2 Petr 1:19)

Och vid slutet av sin jordiska verksamhet säger Jesus till sina lärjungar: “Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er.” (Joh 16:7)

Jonathan Edwards [1705-1758] hade en serie predikningar (vilka numera betraktas som milstolpar) om 1 Korintierbrevet 13. Där kommenterar han detta tema med särskilt hänseende på den saliga jungfru Maria:

Det var en stor förmån som Gud skänkte åt den saliga jungfru Maria, då han lät Guds Son bli född av henne; att en person som var oändligt mer ärofull än änglarna, som var himlen och jordens Skapare och Konung och världens store Frälsare, skulle bli till i hennes moderliv, födas av henne, och bli ammad vid hennes bröst, var en långt större förmån än att vara mor till barnet till den störste jordiske furste som någonsin funnits. Men detta var ändå inte en så stor förmån som det var att ha Guds nåd i hjärtat, att på sätt och vis få Kristus född in i vår själ, vilket Kristus själv uttryckligen lär oss.

Här citerar Edwards Luk 11:27-28:

Då Jesus sade detta, ropade en kvinna i folkskaran: “Saligt är det moderliv som har burit dig och saliga de bröst som du har diat.” Han sade: “Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det.”

Edwards fortsätter:

Och en gång när några sade till honom att hans mor och bröder stod utanför och ville prata med honom, tog han här tillfället i akt att låta dem veta att det fanns ett saligare sätt att vara besläktad med honom än att vara hans jordiska mor och bröder, dvs. att ha nåd i sitt hjärta, och bära dess frukt i sitt liv.

Och här citerar han Matt 12:46-50:

Medan Jesus ännu talade till folket, stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Någon sade då till honom: “Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig.” Han svarade: “Vem är min mor och vilka är mina bröder?” Och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade: “Här är min mor och mina bröder. Var och en som gör min himmelske Faders vilja är min bror och min syster och min mor.”

—Jonathan Edwards, Charity and Its Fruits: Living in the Light of God’s Love, Kyle Strobel (red.) (Wheaton: Crossway, 2012), 74-75.

Justin-TaylorJustin Taylor är direktör och bokförläggare på Crossway. Han bloggar på Between Two Worlds. Du kan följa honom på Twitter.