Är människor fria?

Ligon Duncan svarar på frågan: Vad är mänsklig frihet? Är människor fria?

 

 

VAD ÄR MÄNSKLIG FRIHET? ÄR MÄNNISKOR FRIA?
Mänsklig frihet är vår förmåga att göra vad vi vill.
Genom kyrkohistorien har teologer talat om två sorters friheter.
En syn på frihet är att man kan göra de val man gör-
-helt utan någon yttre påverkan att välja det ena eller det andra.
Ens val är helt oberoende, det drivs inifrån, utan yttre påverkan.
Vi som tror på nådens läror och Guds suveränitet tror faktiskt inte att-
-någon sådan sorts frihet existerar.
Allt i världen hänger samman – om du väljer att byta kanal på tv:n-
-så är det hundratals faktorer som får dig att göra detta val.
Kanske ett program du gillar på en annan kanal får dig att byta.
Många teologer säger alltså att man inte är fri om man inte är helt-
-opåverkad av någonting utifrån sig själv – och jag tror inte att det-
-finns några sådana val. Alla våra val ingår i ett nätverk av samverkan-
-och förhållanden till allting annat i världen.
Även våra egna begär är djupt influerade av de sammanhang vi finns i.
Den sortens frihet tror jag alltså inte existerar.
Men jag tror på det Bibeln är tydlig med, att vi har friheten-
-att göra vad vi vill. Men frågan är: Vad är det vi vill?
Alla våra handlingar är rotade i våra djupaste begär.
Och Bibeln säger att våra begär, utanför Kristus, utanför nåden-
-står till fel saker. Så allt vi gör-
-även om det kan tyckas gott i sig självt, är i själva verket ont.
Våra motiv, begär, mål, måttstockar och hur vi gör allt är fel.
Detta är problemet som mänskligheten står inför i sin frihet.
Den må vara fri att göra det den gör, men den är inte fri att göra vad-
-den borde göra, vad den måste göra och vad Gud skapade den till.
Men när Gud väl ingriper med Sin nåd och ändrar våra viljor, så att vi-
-vill ha Honom, vill ha Kristus, vill ha det som är bäst och söker-
-vår glädje i det Gud vill vi ska ha glädje i – först då uppnår vi-
-den sanna frihet som Bibeln visar att alla Guds barn ska ha.
Detta är inte bara friheten att välja vad vi vill välja, utan också-
-friheten att välja vad Gud vill att vi ska välja till Hans ära-
-och vårt goda.