Är människor utan Kristus verkligen förlorade? (Andy Davis, svensk text)

Andy Davis utforskar frågan om huruvida människor utan Kristus verkligen är förlorade. Från The Gospel Coalitions missionskonferens 2013.

 

 

I september 1865 kom Hudson Taylor, 33 år, från sin första-
-missionstermin i Kina och stod skälvande i predikstolen inför en stor-
-församling i Perth, Skottland.
Vad han sedan sa, kom att förändra åhörarnas liv.
Han ville ruska om dem, ur deras likgiltighet för missionen.
Han gjorde detta genom att berätta om en kinesisk man-
-som Taylor försökte berätta Evangeliet för medan de reste ihop på en djonk.
Mannen föll överbord, men ingen verkade bry sig.
De stannade djonken så att Taylor kunde försöka få upp honom.
Plötsligt kom det några fiskare med ett nät, precis vad som behövdes!
Han ropade till fiskarna: “Kom fort! En man håller på att drunkna!”
Men de svarade: “Det är för jobbigt.”
Taylor trodde inte sina öron. “Jobbigt? Kom innan det är för sent!”
“Strunta i ert fiske, kom genast, jag betalar er!”
“Hur mycket?” – “5 dollar. Stå inte där och prata, rädda hans liv!”
“Vi accepterar bara 30 dollar.”
“Men jag har inte så mycket med mig, sa Taylor. Ni får allt jag har.”
“Det är ungefär 14 dollar.” De kom och förde nätet och drog upp mannen.
Men det var för sent – han hade dött.
När Taylor berättade detta på konferensen i Skottland-
-blev åhörarna väldigt upprörda. Det var det Taylor planerat-
-men sedan kom han till poängen: “Är kroppen mer värd än själen?”
“Vi fördömer dessa fiskare och säger att de var skyldiga till hans död”-
-“för att de lätt hade kunnat rädda honom, men inte gjorde det.”
“Men hur är det med de miljoner som vi låter gå evigt förlorade?”
“Guds befallning till oss är tydlig: Gå ut i hela världen och predika!”
Sedan talade Taylor om hur värdefull en själ är och hur många som dör-
-varje dag, 33 000, utan en Frälsare, i Kina.
Han delade lite annan statistik om Kinas stora befolkning på 400 000 000.
Vem kan fatta det? Han tänkte sig hur de gick förbi honom på led.
Det skulle ta 23 år för alla att gå förbi.
Men de som blivit omvända i Kina skulle endast gå förbi på en timme.
Och eftersom 33 000 människor går under varje dag-
-tar det 3 månader för dödssiffran att stiga högre än Londons befolkning-
-på ca 3 miljoner. De gick in i evigheten utan hopp, utan Gud.
Då myntades uttrycket som ofta förknippas med Hudson Taylor:
“En miljon per månad dör utan Gud.”
Detta hjälpte Taylor när han höll detta brandtal för Kina.
Inte bara för åhörarna i Perth, utan överallt där han föreläste.
I denna passion som drev Hudson Taylor till missionen i Kina-
-ligger den fråga vi har framför oss nu.
Är de som är utan Kristus förlorade? Hur är det med de som dör-
-och aldrig har hört Evangeliet?
Vi har ett stort, skrämmande arbete framför oss.
Jag kollade joshuaproject.org förra veckan. 16 594 folk är onådda.
Världens befolkning är drygt 7 miljarder. 2,87 miljarder finns bland-
-de onådda folken. Minst 3 miljarder människor har aldrig hört om Jesus.
Många har förstås hört om Honom men inte tagit emot Honom.
Hur är det andliga tillståndet för de som är utanför Kristus?
Mer specifikt, de som aldrig hört Evangeliet?
Hur förstår vi Guds karaktär i detta? Hans suveränitet i frälsningen…
Hans rättvisa i fördömelsen, Hans nåd genom Kristus…
Hans kraft i den helige Ande – och vishet i att överlämna ett så viktigt-
-uppdrag till sådana som oss, som är så svaga, upproriska och likgiltiga.
Hur ska vi ta vårt ansvar i allt detta?
Hur ska vi tänka om de som aldrig hört om Kristus?
Med dessa frågor kommer vi in i en teologisk stridszon.
Jag ska vara tydlig med att min ståndpunkt är s. k. “exklusivism”.
Endast de som medvetet sätter tro till Bibelns Kristus blir frälsta.
Vi har ingen biblisk grund för att detta sker utan mänskliga budbärare.
Motsatsen är “universalism” – tanken på att Helvetet är tomt på människor.
Eller “pluralism” – att alla religioner kan ta en till Himlen.
Eller “inklusivism”, att medveten tro på Jesus inte behövs för frälsning.
Gud kan suveränt använda andra medel i Skapelsen för att frälsa människor.
Så finns “accessibilism” – att Gud kan ta Evangeliets innehåll till-
-människor utan att använda mänskliga budbärare.
Vi exklusivister blir angripna från alla sidor.
Man anklagar oss för arrogans. Att man inte kan bli frälst genom någon-
-annan än Kristus är en skymf mot deras postmoderna, toleranta öron.
Andra menar att det kan finnas “anonyma”, ovetande kristna.
Människor som följer sin religions moral och blir frälsta av Kristus-
-utan att veta om det, förrän de kommer till Himlen.
Man tar exempel från GT, som Melkisedek. Gud verkar ha uppenbarat Sig-
-och haft någon relation med honom. Detta kan väl Gud göra idag?
Andra talar om spädbarn som dör eller funktionshindrade-
-som inte kan förstå Evangeliet. Det måste alltså finnas ett kryphål.
Andra hävdar att man får en chans att höra Evangeliet efter döden.
Eller att Gud använder drömmar eller änglar för att sprida Evangeliet.
En del av våra teologiska bundsförvanter vill inte lägga Gud i en box.
Vi får vara agnostiker i frågan om de onåddas öde och låta Gud vara Gud.
Mina syskon, jag tror det är rätt att vi möter dessa frågor.
Gud har gett oss svar i Bibeln, som räcker för alla frågor.
Det är viktigt och sunt att vi möter dem.
Vår lära om evangelisation och mission blir hämmad om vi svarar fel.
Gud använder oss även om vi har fel, men på lång sikt är det bäst-
-att vi bemöter frågorna på ett bibliskt sätt.
Men vi måste gå längre än doktriner. Min bön är att Gud tar dessa läror-
-och sätter dem i brand i våra hjärtan så att det brinner inombords, Luk 24.
Så tar vi Evangeliet till jordens yttersta gräns.
Vad händer med de som inte hört Evangeliet? – Vi måste berätta för dem!
Det svaret kan ingen undkomma, men vi måste även gå bortom detta.
Jag har sex påståenden utifrån Skriften.
1: De som är utan Kristus är förlorade.
2: Inga syndare kan bli frälsta utan Jesu blod.
3: Det finns ingen frälsning för den som inte medvetet tror på Kristus.
4: Evangeliet måste predikas till jordens yttersta gräns om de ska tro.
5: Troende har ansvaret att förkunna Evangeliet.
6: Gud är suverän över och garanterar missionsföretagets framgång.
Vi börjar med 1: De som är utan Kristus är förlorade.
Ett år efter att jag kom till Kristus var jag på ett kristet sommarläger.
Varje dag fick jag undervisning från John MacArthur som jag lyssnade till.
Jag fick veta att han skulle komma till Boston på en frågestund.
Jag försökte få med mig alla mina vänner för att lyssna på John MacArthur.
När jag såg mikrofonerna ville jag också gå fram och ställa en fråga.
Frågan jag ställde var: “Hur blir det med de som aldrig hört Evangeliet?”
Jag kan aldrig glömma hur han började svaret.
“Man önskar att det var bra med dem. Men om det är bra med dem”-
-“så måste vi lämna dem ifred. Statistiken visar att när Evangeliet når”-
-“en stad eller en by blir det mestadels förkastat.”
“Missionärerna skapade alltså bara förödelse genom att predika Evangeliet.”
Vilken skillnad mot vad Paulus säger i Romarbrevet 10:
Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet.
Bibeln är tydlig med det andliga tillståndet för de som är utan Kristus.
De är förlorade. Romarbrevet 1:20-21:
Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper-
-hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat.
Därför är de utan ursäkt.
Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom-
-blev tomma i sina resonemang, och deras oförståndiga hjärta förmörkades.
Några verser därefter:
De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna-
-det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.
Över världen har Gud alltså lämnat tydliga bevis om Sig själv i skapelsen.
Soluppgångar och solnedgångar, berg och dalar, barn som föds-
-och örnar som flyger ger tydliga bevis på Skaparen Gud.
Därför är de utan ursäkt, för att de syndar och inte älskar Honom.
De dyrkar och tjänar skapade föremål istället för Skaparen.
I kapitel 2 står det att Gud har skrivit Sin Lag i deras samveten-
-som antingen anklagar dem eller vittnar mot dem.
I Rom 3:9-12 sammanfattas allt: jude och grek, alla är under synden.
Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda-
-ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud.
Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade.
Ingen finns som gör det goda, inte en enda.
Enligt Rom 5 är alla som är födda i Adam födda som syndare.
Så snart de vet vem Gud är, vänder de Honom ryggen.
De undertrycker sanningen i orättfärdighet och syndar emot Honom.
Utan frälsare har de inget hopp om att frälsa sig från vreden.
Den domen blir rättvis, eftersom Gud är rättvis.
Utan frälsare kommer de en dag få höra: “Gå bort ifrån mig, ni förbannade”-
-“till den eviga elden, som är beredd för Djävulen och hans änglar.”
Påstående nr. 1: De som är utan Kristus är förlorade.
2: Inga syndare kan bli frälsta utan Kristi blod.
Prisa Gud för att det över huvud taget finns ett Evangelium!
Prisa Gud för att det finns ett Evangelium – att Gud sände Sin Son till-
-världen, inte för att döma, utan för att frälsa.
Jesus kom för att uppsöka och frälsa de förlorade.
Det finns bara en enda Gud, och på samma sätt ett enda Evangelium!
Här i Amerika andas vi postmodernism, tolerans, pluralism, inklusivism-
-relativism, universalism. Amerika har människor från hela världen.
Människorna ser generositeten, vänligheten och gästfriheten hos dessa.
De är muslimer, buddhister, hinduer och allt möjligt.
Man börjar ifrågasätta om Jesus verkligen är enda vägen.
Kristna börjar bli felaktigt ödmjuka gällande Kristus och kristendomen.
De backar från Evangeliets exklusivitet.
Men Skriften skär igenom detta töcken – den är skarpare än något svärd!
Det är endast genom Kristi blod som syndare blir frälsta.
Upp 5:9 Och de sjöng en ny sång: Du är värdig att ta bokrullen och bryta-
-dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud-
-köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag.
Är Kristi blod alltså enda sättet för syndare att bli frälsta?
För oss här kanske frågan väcker vårt intellektuella intresse.
Jag kanske säger något som kan hjälpa dig vinna en debatt!
Du kanske har ett apologetiskt intresse och vill försvara kristendomen.
Det är inget fel med att vilja ha svaren.
Andra kanske är missiologiskt eller teologiskt intresserade.
Ingen här ställer dock frågan med samma intensitet som Jesus i Getsemane.
Tänk er Honom där, krälande på marken. Han svettades stora blodsdroppar.
Jag kan inte ens föreställa mig hur intensiv Hans bön var:
“Min Fader, om det är möjligt, låt den här kalken gå ifrån Mig!”
“Men ske inte Min vilja, utan Din.” Svaret kom tydligt.
“Nej, Min Son, det finns inget annat sätt! Du måste utgjuta Ditt blod.”
“Du måste dricka upp kalken!” Så ber Han:
“Fader, om det inte är möjligt, om jag måste dricka den, ske Din vilja.”
En stund därefter försöker Petrus rädda Jesus med ett litet svärd.
Jesus säger åt honom att lägga bort svärdet. “Skriften måste uppfyllas”-
-“som säger att det måste ske på detta sätt.” Det finns inget annat sätt.
Jag kan citera mycket från Nya testamentet, men Don tog upp det bästa.
I Apg 4 förhörs Petrus och Johannes med anledning av en-
-välgärning mot en sjuk man och tillfrågas hur han har blivit botad.
De stod inför samma judiska råd som hade dömt Jesus till döden.
Petrus uppfylldes av den helige Ande och frimodighet.
Det är i kraft av Jesu Kristi, nasaréns namn, som ni korsfäste men som Gud-
-har uppväckt honom från de döda som den här mannen står frisk framför er.
Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort-
-men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen.
Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt-
-människor, genom vilket vi blir frälsta.
Detta är den starkast exklusivistiska versen i Bibeln.
Det kan finnas starkare, men denna är stark. Se på vidden av påståendet.
Det finns inget annat namn under himlen. I varje kvadratcentimeter-
-är Kristus frälsaren.
Det ges inte heller bara till judarna utan också till hela mänskligheten.
Det är Jesus från Nasaret och genom Hans namn vi blir frälsta.
Namnet talar om Hans person och verk.
Se på den absoluta nödvändigheten – det finns inte frälsning i någon annan!
Vi måste bli frälsta genom Hans namn!
Det finns alltså ingen annan Frälsare och ingen annan frälsning.
Gal 2:21 Jag förkastar inte Guds nåd.
Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.
Fadern sände inte Sin enfödde Son för att ge oss en av många vägar-
-till Himlen. Han sände Honom för att det var det enda sättet.
3: Det finns ingen frälsning för den som inte medvetet tror på Kristus.
Jag hänvisar till två steg jag lärt mig av John Murray i klassikern…
…Redemption Accomplished and Applied.
Återlösningen har utförts en gång för alla genom Kristi blod.
Han behöver aldrig dö igen. Hans blod utgöts, återlösningen fullbordades.
Men precis som på påskdagen när lammen slaktades behövde blodet appliceras-
-på dörrposterna. Så måste återlösningen som Kristus utförde appliceras.
Detta verk appliceras av den helige Ande på enskilda syndare, genom tron.
Romarbrevet 3:23-25.
Alla har ju syndat och gått miste om Guds ära-
-och rättfärdigas som en gåva, av Hans nåd, genom återlösningen i Jesus-
-som Gud satte fram som blidkning – ett offer som vänder bort Guds vrede.
Gud satte fram Honom som blidkning genom tron i Hans blod.
Återlösningen är fullbordad – Gud satte fram Honom som blidkning.
“Genom tron i Hans blod” – så tillämpas det.
Endast genom tron på Jesu blod blir vi rättfärdiggjorda och förlåtna.
Endast genom tron får vi Jesu rättfärdighet tillräknad oss.
Likadant i Galaterbrevet 2 där Paulus öppet tillrättavisade Petrus.
Petrus betedde ju sig hycklande och drog sig undan de hednakristna.
Paulus fick påtala denna synd direkt till Petrus. Gal 2:15-17:
Vi själva är visserligen judar till födelsen och inga hedniska syndare.
Men då vi vet att man inte förklaras rättfärdig genom laggärningar-
-utan genom tro på Jesus Kristus, har också vi satt vår tro till Kristus-
-Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus-
-och inte genom laggärningar.
Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig…
…Vi söker rättfärdigheten i Kristus…
Fyra gånger i tre verser säger han-
-att det endast är genom tron på Jesus som en syndare förklaras rättfärdig.
Det räcker inte bara med att ha en “tro”, man måste tro på Jesus Kristus.
Konceptet med en “anonym” eller “ovetande” kristen är helt obibliskt.
Hur är det då med de heliga i Gamla testamentet, som Melkisedek?
Denna tidsepok är över i och med att Kristus kommit, fötts av en jungfru…
Han levde ett syndfritt liv och dog på korset för våra synder.
Han återuppstod kroppsligen och uppsteg till Himlen.
Denna gamla tidsepok är över, som det står i Apg 17:30.
Gud har haft överseende med okunnighetens tider-
-och befaller nu alla människor överallt att omvända sig.
Sedan talar han om den uppståndne Kristus som ska döma hela världen.
Fjärde påståendet: Evangeliet ska predikas till jordens yttersta gräns.
Här kommer vi till den orubbliga logiken i Rom 10:13-15.
Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.
Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på?
Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört?
Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar?
Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända?
Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem-
-som förkunnar det goda budskapet.
Det här är Bibelns starkaste argument för att mission behövs.
Dessa retoriska frågor förutsätter att svaret är nej.
Kan man åkalla den man inte tror på? Nej. Kan man tro om man inte hört? Nej.
Kan man höra om ingen berättar? Nej. Kan man predika om man inte sänts? Nej.
Låt oss tala om omöjligheter. Paulus’ ord är helt makalösa.
Han förutsätter att det inte går att bli frälst utan att åkalla Jesus.
Det här utesluter universalismen och pluralismen.
Och det är omöjligt att åkalla Jesus om man inte först tror på Honom.
Här ser vi att tron föregår alla frälsningsböner.
Om någon ber en äkta frälsningsbön är denne redan rättfärdiggjord.
Personen har redan kommit till tro och ber utifrån hjärtat.
Tron måste komma först innan man kan åkalla Jesus.
Det är omöjligt att tro på Jesus om man inte först tror på Honom.
Man kan inte ha den rättfärdigande tron om man inte först hört om Jesus.
Kunskap om Evangeliets fakta är väsentlig för frälsning.
Man måste höra om Jesus från Nasaret, jungfrufödd, Guds syndfrie Son-
-som utförde mirakler, dog på korset och förstå ställföreträdande försoning.
Man måste höra om Hans kroppsliga uppståndelse och behovet av omvändelse-
-och tro. Till sist kan man inte höra om Kristus om ingen blir sänd-
-och predikar för dem. Budskapet måste komma, någon måste bli sänd.
Soluppgångar, örnar och nyfödda barn vittnar om Skaparens existens.
Men de berättar inte om Sonens död på korset och uppståndelse.
Detta måste förkunnas, och förkunnarna måste sändas ut.
Vers 17: Tron kommer av hörsel och hörsel genom Jesu Ord.
Därför är vi här idag. Amen? Det är för att vi ska få ny eld-
-och ny iver att uträtta detta verk. Det finns ju ingen annan väg.
Påstående 5: Vi troende har ansvar att förkunna Evangeliet.
Detta ansvar har överlämnats åt oss.
I slutet på evangelierna finns en version av missionsbefallningen.
Mest känd är ju Matt 28 där vi ska göra alla folk till lärjungar.
I Markus ska vi gå ut i hela världen och predika Evangeliet.
Den som tror och blir döpt ska bli frälst, den som inte tror blir fördömd.
Luk 24 säger att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas-
-i Hans namn för alla folk med början i Jerusalem.
Joh 20 “Som Fadern sänt mig, så sänder Jag er.”
Och i Apg 1:8: När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli-
-mina vittnen i Jerusalem, Judéen, Samarien och till jordens yttersta gräns.
Vi har ansvaret eftersom Kristus befallt oss att göra detta.
Han har gett oss försoningens tjänst som vi får höra senare om i 2 Kor.
Vad har då vi för skyldigheter gentemot de som inte hört Evangeliet?
Vi bör känna passion – det bör väcka starka känslor inom oss.
I Rom 9 känner Paulus stor sorg och vånda för de förlorade bland judarna.
William Carey – den moderna missionens fader – var skomakarlärling.
Han gjorde en jordglob av skoläder med de olika folken på-
-och gick runt den med tårar. “De är hedningar.”
James Cooks upptäcktsresor hade rört honom på djupet.
Vi bör känna samma passion och även börja be.
Rom 10: Min bön till Gud för dem är att de skall bli frälsta.
Han ber om förbön i 2 Thess 3:1 be för oss att Herrens ord-
-snabbt utbreder sig och blir ärat, liksom hos er.
Be att det går bra, att människor hör, gensvarar och tror. Snabbt.
Vi bör också börja planera. Använda medel för att omvända hedningarna.
Det skrev Carey i sin historiska traktat An Enquiry into the Obligations-
-of Christians to use Means for the Conversion of the Heathens.
På den tiden var detta en kort boktitel.
Den bemötte åsikten att, eftersom Gud är suverän, behöver vi inte göra nåt.
Men jo, vi har skyldigheten att använda medel, planera, hålla konferenser-
-och göra strategier för hur vi bäst når den ena eller andra gruppen.
Det svåra är att vi måste offra våra liv för att få det att ske.
För att få planen som vi fyllt med bön och passion att besannas.
Det kommer krävas lidande för att ta Evangeliet till resten av världen.
Det är lätt sagt här på hotellet i Orlando. Prisa Gud medan vi är här.
Men det kommer krävas lidande och vi måste vara beredda på det.
I Kol 1:24 säger Paulus: Nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er.
Och det som fattas av Kristuslidanden uppfyller jag i mitt liv för-
-hans kropp, som är församlingen.
Vi får inte missuppfatta detta som att det nedvärderar Kristi försoning.
Frälsningen är fullkomnad en gång för alla.
Men nu måste den tillämpas genom lidande, och Paulus gladdes åt lidandet.
Han uppfyllde en del av det själv när han förde vidare Evangeliet.
Hur är det då med er? Har ni en passion för detta?
Har det tänt en eld i era känslor? Jag prisar Gud för att ni är här.
Ni har en viss passion för detta. Be till Gud att den blir djupare.
Ber ni för de onådda? Be att Gud ger er mer glöd och kunskap bakom bönen.
Är du med och gör upp planer och strategier för att nå de onådda?
Be Gud att ge er en strategi, infallsvinkel som medel för att nå dem.
Är du i processen att ge dig själv och göra uppoffringar för missionen?
Kan du ge din kropp, åka på kort eller lång tids mission?
Kanske kallar Gud dig just nu till denna tjänst.
Är du beredd att lida och göra uppoffringar?
Änglarna kommer inte göra det – även om de hade gjort ett grymt jobb!
De kan klä sig som människor, behöver inte chocka någon-
-och vi vet att de var där och förkunnade Kristi födelse för herdarna.
De talade även om att Jesus var uppstånden för kvinnorna vid graven.
Men att de inte fått uppdraget att predika Evangeliet ser vi i Apg 8-
-där en ängel säger till Filippus att gå och predika för etiopiern.
Ängeln gick inte och predikade för etiopiern utan sände Filippus.
I Apg 10 säger en ängel till Kornelius att skicka efter en man i Joppe-
-som ska predika ett budskap genom vilket hans familj ska bli frälst.
Änglarna avstår alltså själva från att predika.
Vi har ingen biblisk orsak att tro att Gud skickar änglar för att predika.
Vad ger detta oss? En nöd? En passion? Ja, “idag är frälsningens dag”.
Det är bråttom och vi måste vädja lika passionerat som Hudson Taylor.
Detta kan vi göra med stadigt fäste i Guds suveränitet.
6: Gud är suverän över och garanterar missionsföretagets framgång.
Det har aldrig känts bra att höra om de tusentals som dör varje dag.
Jag vill vända detta till ett stadigt fäste:
Gud är absolut suverän över allt, suverän innan jordens grund blev lagd.
Han utvalde några till att bli frälsta genom Kristus.
I en annan obrytbar kedja i Romarbrevet, kapitel 8:
Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt-
-till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den-
-förstfödde bland många bröder.
Och dem som han har förutbestämt har han också kallat…
Varenda förutbestämd person blir kallad.
Och dem som han har förutbestämt har han också kallat.
Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga.
Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.
Missionen är en jakt på de utvalda. Men det står inte “Utvald” i pannan.
De har ingen speciell gloria. Annars hade vi lätt hittat dem.
Vi har uppdraget att predika för allt och alla. “Många är kallade”-
-då de hör den allmänna inbjudan – “men få är utvalda”.
I 2 Tim 2:10 säger Paulus Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull-
-för att de skall vinna frälsningen i Kristus Jesus och evig härlighet.
“Allt för de utvalda” var hans mentalitet och ingen gav sig hän åt detta-
-med mer beslutsamhet och lidanden än aposteln Paulus.
Vi vet endast vilka som är utvalda genom deras reaktion på Evangeliet.
1 Thess 1:4-5 Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud.
Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft-
-och den helige Ande och gav full visshet.
Så reagerar de på Evangeliet. Sådana vittnesbörd är häftiga.
Vi ska få höra alla i Himlen.
Mängder från alla jordens folk och stammar, och gott om tid!
Vi kommer då inte vara själviska, utan intresserade av deras berättelser.
Och de kommer vara intresserade av våra berättelser.
Gud är suverän i att ge Evangeliets budskap till dem Han väljer.
Han är inte skyldig att ge Evangeliet eller någonting till någon!
Vem har först givit honom något som han måste betala igen?
Gud är inte skyldig att ge Evangeliet till någon.
Borde du då inte vara tacksam över att ha fått höra det?
Du förtjänade det inte men Han predikade det för dig, genom en människa.
Gud har makt att ta budskapet vart Han vill över hela jorden!
Det är inte ett långt avstånd för Gud. Hans arm är inte för kort.
Folken är som en droppe i hinken och damm på vågen.
En del av er kanske behöver gå ner i vikt. Ta inte illa upp…
Om du väger för mycket hjälper det inte att damma av vågen.
Damm väger inget! Folkslagen är som ingenting för Gud! Gräshoppor!
Gud kan ta Evangeliet vart Han vill, när Han vill.
Han behöver inte sända änglar, utan sänder mänskliga budbärare-
-och håller de utvalda vid liv tills de kommit.
Och vi bör prisa Gud när vi redan nu ser Evangeliets framfart.
Ser ni hur de accelererat de sista 50 åren? Ära vare Gud!
Rom 10:18 Deras röst har gått ut över hela jorden…
I Rom 15 säger han att han inte har någon mer uppgift i dessa trakter.
Gud är suverän i att få fram arbetare till skörden och inge dem att gå.
De får en sådan börda att de inte kan skaka av den.
Vi känner alltså detta tvång i anden.
Apg 20:22: Och se, bunden i anden beger jag mig upp till Jerusalem-
-utan att veta vad som kommer att möta mig där. Bara bojor och lidanden.
1 Kor 9:16: Ty om jag predikar evangelium har jag inget att berömma mig av-
-eftersom jag är tvingad till det. Ve mig om jag inte predikar evangelium!
2 Kor 5:14-15: “Kristi kärlek driver oss”.
Det finns en betvingande kraft som den helige Ande kan ge.
Jag har bett, och ber, att detta ska ske för en del av er här inne.
Att ni känner tvånget, som Hudson Taylor såg “den anklagande kinakartan”.
Han såg inlandsregionen med alla miljoner onådda som anklagade honom.
Så organiserade han inlandsmissionen till Kina.
Historien är full av många sådana tvång och må Gud ge dig ett sådant!
Han ger inte bara tvånget utan också indikationer på vart de ska.
Han leder dem dit Han vill.
I Apg 16 hindras Paulus och Silas från att resa österut.
Sedan kallas de västerut till Makedonien. Anden ledde dem dit de skulle.
Gud är även suverän på båda sidor av ekvationen.
Han verkar i Kornelius och bereder honom att lyssna, Petrus att predika.
Sedan för Han dem samman. Ef 2:10:
Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar-
-som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.
Gud förbereder dessa folk just nu för att höra dig predika.
Han har makt att hålla dem levande tills dess du kommer dit.
Gud har all makt att föra Evangeliet till de utvalda innan de dör.
Rom 8 – alla som Gud utvalt har Han kallat, och de blir rättfärdiggjorda.
Ingen går förlorad, och de kan inte åkalla Den de inte hört om, så en-
-förkunnare kallar dem utifrån med Evangeliet, och på insidan kallar Anden.
Inte en enda utvald människa går förlorad. Tro detta, det är bibliskt!
Du kan få denna glädjefulla visshet som vi läser så mycket om i Bibeln.
Vi har en säker seger! Fantastiskt.
Jag predikade utifrån Ps 22 förra söndagen. David var viss om segern.
Han skrev Ps 22 tusen år före Jesus och förutsåg Hans lidande och seger.
Uppståndelsen kom, och budskapet skulle nå till jordens alla ändar.
Lyssna på Ps 22:28-32…
Alla jordens ändar skall tänka på det och omvända sig till HERREN.
Folkens alla släkter skall tillbe inför dig. Ty HERREN råder över folken.
Alla mäktiga på jorden skall äta och tillbe. Alla som far ner i stoftet-
-ska böja knä inför Honom – de som ej kan hålla sin själ vid liv.
De efterkommande ska tjäna honom, kommande släkten ska få höra om Herren.
Vilket förtroende han har!
De ska förkunna hans rättfärdighet för de som ska födas: Han har gjort det.
Om du ger ditt liv för att tjäna Kristus som missionär och blir martyr-
-och kommer till Himlen, kommer du ge Kristus all ära för vad du gjort.
Gud utför dessa verk genom Sin nåd och får dem att ske.
“Evangeliet om riket ska förkunnas i hela världen som ett vittnesbörd.”
“Sedan kommer slutet.”
Hur blir det med de som inte hört Evangeliet? De är förlorade, utan hopp.
Man kan inte bli frälst om man inte medvetet tror på Kristi blod.
De måste höra budskapet tydligt predikat och begripligt.
Vi troende har ansvaret, de förlorades tillstånd bör röra församlingen-
-att be, planera och ge sitt liv åt tjänsten att ta det dit.
Alla de utvalda kommer att höra budskapet i tid och omvända sig och tro.
Vi får se resultatet i Uppenbarelseboken 7.
Därefter såg jag en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag-
-och stammar, länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet-
-klädda i vita kläder och med palmblad i händerna.
Och de ropade med hög röst: “Frälsningen tillhör vår Gud”-
-“honom som sitter på tronen, och Lammet.”
Vi avslutar med en bön.
Fader vi tackar dig för hur Skriften upplyser vårt mörka förstånd-
-och ger oss styrka, mod och kraft för den uppgift vi har framför oss.
Håll oss passionerade och få våra hjärtan att brinna med iver-
-att fullborda detta verk, till Din ära.
Låt oss tala om för de som aldrig har hört, låt oss uthärda allt-
-för de utvaldas skull, så att de ska vinna frälsningen i Kristus Jesus-
-med evig härlighet.
I Ditt namn ber vi. Amen.