Är tjäna pengar på andras arbete exploatering?

I motsats till marxistisk teori ser Bibeln det inte som ont att anställa någon annan och dra vinst av dennes arbete. Det är inte nödvändigtvis ”exploatering” av den anställde. Jesus har istället sagt att ”arbetaren är värd sin lön” (Luk 10:7) och av detta uttalande kan vi dra slutsatsen att han godkände idén om att betala ut lön till anställda.

Faktum är att Jesu liknelser ofta talar om tjänare och herrar, och människor som betalar andra för deras arbete, utan någon antydan att det ar ondskefull eller elakt att anställa människor för att tjäna pengar. Och Johannes döparen sa till soldater att vara nöjda med sin lön. (Luk 3:14).

Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare

En del yrken innebär att man måste vara anställd av någon, eftersom en del säljer tjänster och inte varor. I antikens värld brukade en tjänsteflicka, budbärare eller någon som arbetade på fältet, arbeta åt någon annan, och i den moderna världen tjänar en lärare, barnvakt, målare eller rörmokare pengar efter att ha blivit anlitad av någon annan. Men att någon anställer någon annan behövs även för att producera varor i större omfattning. Många produkter kan endast produceras av en grupp människor som samarbetar. I antikens värld kunde skeppsbygge och frakt endast utföras om man anställde mycket folk, och i den moderna världen kan man endast bygga flygplan, skepp, stålverk, och i de flesta fall hus och datorer, och många konsumtionsvaror, om man anställer andra människor, eftersom momenten är för stora eller komplicerade för en människa att utföra på egen hand. Men arbete i grupp kräver en direktörs tillsyn, och detta är oftast en ägare som betalar de andra för deras arbete.

Detta är en underbar möjlighet som Gud har gett oss. Att betala någon annan för hans eller hennes arbete är en unikt mänsklig aktivitet. Inga andra skapade varelser gör så. Förmågan att arbeta för andra människor och få lön, eller betala andra för deras arbete är någonting Gud skapat oss till så att vi skulle kunna ära honom mer fullt i sådana relationer.

Möjligheter för tillbedjan

Relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare ger många möjligheter att ära Gud. På båda sidor kan vi efterlikna Gud och han kommer att finna glädje i oss när han ser att vi visar upp ärlighet, rättvisa, pålitlighet, vänlighet, vishet och skicklighet, och håller vårt ord angående hur mycket vi lovat att betala och vilket arbete vi gått med på att utföra. Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare ger även tillfälle att visa upp hur man rätt ska utöva myndighet och rätt gensvara på myndighet, i likhet med den myndighet som för evigt har existerat mellan Fadern och Sonen i Treenigheten.

När arbetsgivar-arbetstagar-arrangemanget fungerar på rätt sätt blir det till nytta för båda parterna. Detta ger utrymme för kärleken till den andre att visa sig. Låt oss t.ex. säga att jag har ett jobb där jag syr skjortor i någon annans verkstad. Jag kan ärligt söka min arbetsgivares goda och försöka sy så många skjortor som jag kan åt honom och även tänka på kvaliteten (jämför med 1 Tim 6:2) och han kan söka mitt goda eftersom han betalar mig på slutet av veckan för ett väl utfört arbete. Som i varje god affärstransaktion blir det bättre för båda parter än de hade det innan. I det här fallet kommer jag ha mer pengar i slutet av veckan än innan och min arbetsgivare har mer skjortor att ta till marknaden än innan. Så har vi arbetat tillsammans för att tillverka någonting som inte fanns i världen före den här veckan – världen är 500 skjortor ”rikare” än den var i början av veckan. Tillsammans har vi skapat ny ”rikedom” i världen. Detta är ett litet exempel på att lyda Guds befallning att lägga jorden under sig (1 Mos 1:28) och göra dess resurser användbara för människosläktet. Om vi ökar denna process med miljontals kraftverk, miljontals arbetare och miljontals olika produkter, är det uppenbart att världen vinner materiell ”rikedom” som inte fanns innan – nya produkter har blivit skapade av att en arbetsgivare har anställt en arbetstagare för att tillverka någonting.

Så om du anställer mig för att arbeta i ditt företag gör du gott mot mig och du ger oss båda många tillfällen att ära Gud. Det är likadant med att anställa folk för att tillhandahålla tjänster – vare sig det ligger i att anställa lärare att undervisa i en skola, läkare att ta hand om folk på en klinik, mekaniker att laga bilar eller målare att måla hus. Relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren gör det möjligt för människor att skapa tjänster för andra som inte tidigare fanns.

Frestelser till synd

Däremot medför relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare många frestelser till synd. En arbetsgivare kan utöva sin myndighet med stränghet, förtryck och orättvisa. Han kanske håller inne med lönen på ett godtyckligt och orimligt sätt (vilket går emot 3 Mos 19:13) eller ger sina arbetare för låga löner, så att de inte kan få en bättre levnadsstandard (vilket går emot 5 Mos 24:14). Han kanske också kan bli uppblåst av högmod. Jakob skriver om sådana förtryckande arbetsgivares synder: ”Se, den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar, och skördearbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron” (Jak 5:4).

Arbetstagare frestas att synda genom slarv med arbetet (se Ords 18:9), lättja, avund, bitterhet, upproriskhet, oärlighet eller stöld (se Tit 2:9-10).

Men förvrängningen av något gott får inte få oss att tro att saken i sig är ond. Relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare, i sig själva, är inte moraliskt neutrala, utan i grunden goda och behagliga för Gud eftersom de ger många möjligheter att efterlikna Guds karaktär och på så sätt ära honom.

Wayne Grudem är professor i teologi och bibelforskning vid Phoenix Seminary i Phoenix, Arizona. Han är författare till över ett dussin böcker, bland andra The Poverty of Nations: A Sustainable Solution. He var även huvudredaktör för ESV Study Bible.