Är tro på Jesus enda sättet att bli räddad?

Är tro på Jesus enda sättet att bli räddad?

Svar

Den kulturella utmaningen: Människor i dag älskar att vara inkluderande. Vi vill att alla ska ha samma rätt. I själva verket tror vi att det enda sättet man kan ha fel på är att tro att någon någonsin kan ha fel om någonting. Så när det gäller religion säger vi att ”Alla vägar leder till Gud. Det finns inte en enda väg som är den rätta. Det rätta är att tro på det som fungerar för dig.” Men är det vad Bibeln säger?

Det korta svaret: I Apostlagärningarna 4:12 säger Petrus: ”Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.”

Ett något längre svar: Att tro på Jesus är det enda sättet att bli räddad eftersom det endast är genom tro på Jesus som vi kan räknas som rättfärdiga i Guds ögon (Gal 2:16). Det är endast genom tro på Jesus som vi kan bli försonade med Gud (Rom 5:9–11). Det är endast genom tro på Jesus som vi kan få evigt liv (Joh 3:16). Jesus är den ende medlaren mellan Gud och människor (1 Tim 2:5).

Sant inkluderande: Även om många människor i dag tycker att budskapet är oacceptabelt exklusivt, borde vi visa dem på evangeliets radikala inkludering. Evangeliet konfronterar alla människor som syndare och erbjuder förlåtelse och evigt liv till alla som vänder sig bort från sin synd och tror på Jesus. Det spelar ingen roll hur bra eller dålig du har varit. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån eller vilken religiös bakgrund du har. Om du omvänder dig från din synd och tror på Jesus kommer du att bli räddad.

Copyright 2021 9Marks. Used by permission.
Website: www.9Marks.org