Är våra församlingar redo för coronaviruset?

Är våra församlingar redo för coronaviruset?

I söndags delade en kristen syster från Kina med sig i vår församling hur vi kan be för hennes folk och de kristna i Kina där många församlingar nu inte har möjligt att träffas i större grupper på grund av smittspridningen. Igår fick jag ett mejl från en pastor och bekant som jag känner i norra Italien där myndigheterna uppmanar skolor, idrottsföreningar och kyrkor att hålla stängt för att hindra spridningen av viruset.

Vad skulle hända om vi i Sverige tvingades stänga ner våra kyrkor under 1,5 år då man inte fick träffas i grupper större än 3 personer åt gången (nu tror jag inte detta kommer att ske)?

Hur skulle då våra församlingar se ut och ha utvecklats när dörrarna efter 18 månader på nytt öppnades till våra kyrkobyggnader? Själv är jag en stor förespråkare för bibelutläggande förkunnelse där Guds ord tydligt får förkunnas stycke efter stycke, bibelbok efter bibelbok och detta är en viktig del för att utrusta och hjälpa våra församlingar att växa. Men vad skulle hända om människor inte kunde komma och lyssna till Guds ord på söndagarna? Skulle vi då när vi kom samman igen se att människor hade vuxit och evangeliet hade spridits? Om inte så blir detta en indikation på att något inte fungerar som det ska i våra församlingar.

I samband med att svininfluensan härjade år 2009 så tog författarna Colin Marshall and Tony Payne upp ett liknande scenario om en församling med 120 medlemmar inte kunde träffas under 18 månader. Om du var deras pastor och inte hade tid eller möjlighet att träffa alla, vad skulle du då ha gjort?

Marshall och Payne rekommenderar:

Du skulle behöva börja med 10 av dina mest mogna kristna män och träffa dem intensivt två och två under de första två månaderna (medan du håller kontakt med resten av församlingen via telefon och epost). Du skulle tränat dessa 10 män hur man läser Bibeln och ber med en eller två andra personer och med sina barn. Deras jobb skulle sen bestå av två delar: Att leda sina egna fruar och familjer i bibelläsning och bön och sen träffa 4 andra män var som de tränar och uppmuntrar att göra detsamma. Om vi antog att 80% av församlingen var gift, då skulle genom de första 10 männen och de som de tränade de flesta gifta vuxna vara en del av en regelbunden bibelbaserad grupp där man uppmuntrade varandra i livet som kristen.

Medan detta pågick (samtidigt som du stöttade andra via telefon och epost) skulle du kunna välja ut en annan grupp med personer som du tränade personligen – de som kunde träffa singlar eller de som hade potentialen att evangelisera eller som skulle vara bra på att följa upp nya kontakter.[1]

Om dörrarna till våra församlingar skulle bommas igen under 1,5 år och vi skulle börja praktisera Marshall och Paynes vision med personlig undervisning och lärjungaträning, där vi tränar lärjungar som tränar lärjungar, vad skulle vi då göra annorlunda när vi kunde börja träffas igen på söndagarna?

I Efesierbrevet 4:12 uppenbarar Paulus syftet för församlingens ledare som är att ”utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp.” Så varje församlingsmedlem har fått en uppgift och arbetsbeskrivning att bygga upp Kristi kropp och det är ledarnas uppgift att utrusta dem för denna uppgift. Att som del i en lokal församling bygga upp Kristi kropp är inte bara något som ska ske på söndagarna, utan bör ske i våra dagliga liv där vi genom lärjungaskap uppmuntrar varandra till att växa under vår vandring med Herren och når ut till dem som ännu inte känner Jesus.

Skulle våra församlingar frodas och växa om vi inte kunde träffas på söndagarna?

Skulle våra församlingar vara redo för ett stort coronavirusutbrott?

Låt oss redan nu ta lärjungaskapet på allvar och börja träffa varandra under veckorna, två & två och tre & tre. Marshall och Paynes vision är inte bara för en tid i kris utan det lärjungaskap som de förespråkar bör vara det naturliga i alla våra församlingar.

Vad kan du och jag göra för att Efesierbrevet 4:12 ska få bli en verklighet i våra församlingar? Vem kan du denna vecka börja träffa och läsa Bibeln och be med, där syftet är att utrusta dem att göra samma sak med andra?

Vem på jobbet eller i skolan kan du börja läsa något av evangelierna med så att de får lära känna Jesus?

Låt oss ta hotet från coronaviruset som en väckarklocka att börja praktisera Bibelns undervisning, där varje medlem i församlingen blir utrustad till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp.

[1] Colin Marshall & Tony Payne, The trellis and the vine: The ministry mind-shift that changes everything s. 166