Att forma en evangeliecentrerad församling

Mark Dever, J. D. Greear och John Onwuchekwa samtalar kring bordet om vad det innebär att vara en evangeliecentrerad församling. Hör dem tala om hur det ser ut när en församling verkligen kretsar kring evangeliet, om huruvida deras egna verksamheter gjort detta, och mycket mer.

 

 

Trosbekännelser uppstod då man först skrev en bekännelse-
-och sedan anslöt sig människor till den. Sedan behövde man förtydliga.
“Evangeliecentrerat” tycks ha blivit som en trosbekännelse.
Många kan säga att de har en evangeliecentrerad kyrka, men vad betyder det?
Hur är Evangeliet i centrum och formar församlingslivet?
Evangeliet ska bestämma vad som prioriteras.
I praktiken kan man se t. ex. hur en församling spenderar sina pengar.
Hur prioriterar församlingen hur den spenderar pengar och tid?
Finns det en tydlig evangelisk orsak till hur de spenderar pengar?
Evangeliet är en stor förändring, du går från död till liv-
-och du blir en ny skapelse. Det är inte “lite krydda på tillvaron”.
Om höjd livskvalitet är allt man talar om, är det inte evangeliecentrerat.
Världen gillar inte att Evangeliet är gudscentrerat.
Det handlar inte om ett bättre äktenskap eller liv eller komma till Himlen.
Det handlar om vår synd mot Gud.
Att det inte handlar om gärningar, utan om nåd, går också emot kulturen.
Evangeliecentrering handlar inte bara om budskapet-
-utan inställningen till livet och till Gud.
Där jag växte upp var “evangeliecentrerat” att fokusera på folks frälsning.
Prisa Gud för detta, men det är mer än bara så. Hela budskapet ändras:
“Detta är vad Gud gjort, såhär tar du emot och ärar Honom.”
Om man inte riktigt förstår syndens allvar, blir mindre saker viktigare.
Men inser man allvaret i vårt brott mot Gud förstår man-
-att det handlar om helt andra frågor än vad den icke-kristne besökaren har.
Det vi talar om borde då visa dem vilka frågor de borde ställa.
För att vara evangeliecentrerad måste du kunna ha dessa obekväma samtal.
Vi har alltså ett viktigare uppdrag än att svara på frågorna de har.
De kan ju ha fel typ av frågor! Min församling har mycket studenter.
Min generation vill gärna se till att alla har skor på fötterna-
-men hur är det med deras själar? Denna fråga ställer Evangeliet.
Visst ska vi vara till välsignelse för samhället, men vi ska predika-
-frälsning från död till liv.
Församlingen prioriterar alltså att de som kommer in får veta tydligt-
-hur det ligger till med deras själar.
Det måste vara tydligt vem som är, och inte är, kristen.
Som Spurgeon sa, går du från “missionsfält” till missionär.
Evangeliet tar dig och kastar dig rakt in i Guds mission i världen.
John, du är pastor i Atlanta… tar du för givet att de kristna som-
-kommer till er, vet vad de behöver?
Nej, 90 % av de som kommer in i kyrkan tror att de är kristna-
-och att de behöver kyrkans hjälp att få det de tror de saknar.
Vi vill förstås göra gott och hjälper dem gärna med detta.
Men vi borde lägga mest energi på att visa dem deras verkliga behov.
Måste man vara anstötlig om man vill vara evangeliecentrerad?
Man måste inte, men man kan inte undvika det!
Jag börjar inte veckan med att tänka ut hur jag kan väcka anstöt.
Men ska jag predika emot avgudadyrkan och självrättfärdighet stöter det.
Att Jesus är den enda vägen till syndernas förlåtelse väcker anstöt.
Och om man inte predikar detta kan man ju inte vara evangeliecentrerad.
Eftersom Evangeliet är anstötligt får vi se till så inget annat är det.
Men vad formar din församling om det inte är Evangeliet?
Många vill få åhörarna att fatta ett beslut efter en evangeliepresentation.
Är man ute efter att öka antalet beslut är man inte evangeliecentrerad.
Var försiktig här, för det är så nära det rätta!
En missionär kan säga till en hindu att lägga Jesus till alla gudar.
De visar inte hur hela strukturen är fel. Samma är det i USA.
Man blir garanterad att komma till Himlen, få ett meningsfullt äktenskap…
Hela strukturen måste rivas ner. Man ska inte ha något vid sidan av Jesus!
Vad annat kan forma kulturen?
Inför församlingsplantering kanske man främst bekymrar sig för ekonomin.
De gör saker för att understödjarna ska se att de gör sitt jobb.
Församlingen formas då av pragmatik och att uppnå resultat.
När du började som pastor i Capitol Hill Baptist Church för 21 år sen-
-skulle du sagt att du var evangeliecentrerad?
Ja, genom Guds nåd. Jag lärde mig ju mer jag predikade Gamla testamentet.
När jag kom till församlingen var de trogna och trodde Evangeliet.
Men det var en viss kristen kultur som hade börjat ta för mycket plats.
Evangeliets centrala roll hade hamnat i skymundan, fast inte med avsikt.
När jag ser tillbaka skäms jag. Jag predikade inga villoläror-
-men jag fokuserade på fel saker.
Evangeliet hamnar även ur fokus i kulturen när kyrkan fylls av namnkristna.
De kan uppriktigt bekänna Kristus men är inte födda på nytt.
De uppskattar att kalla sig lärjungar och vara del av församlingen.
När fler uppskattar samma saker kommer församlingen byggas kring detta.
Så är det med många kyrkor i städerna. Man har loppmarknader-
-eller “missionsresor” som egentligen är utflykter.
Det är någon viss verksamhet som blir församlingens identitet.
Jag följde med en äldre släkting till hans kyrka.
Det var som en ideell förening, ingenting var särskilt kristet med den.
Han sa: “Jag vet, det är därför jag gillar den här kyrkan!”
Det var en stor, framgångsrik kyrka.
Det vore en stor tragedi att ha detta samtal utan att berätta Evangeliet.
Det är de underbara nyheterna om att fastän vi alla har syndat mot Gud…
Gud har enbart varit god mot oss, men vi deltog i Adams uppror mot Honom.
Vi har levt som om Han inte är pålitlig och god och att vi vet allt bäst.
Det skulle vara helt rättvist om Han fördömde oss för evigt.
Men i Sin stora barmhärtighet sände Fadern Sonen, som villigt gav Sitt liv-
-på korset. Han lydde Fadern i livet, inkarnationen, ödmjukandet-
-och dog på korset, särskilt i vårt ställe, som vänder om från synden-
-och förtröstar på Honom. Gud uppväckte Honom från de döda, Han steg upp-
-till himlen och visade Sig som ett godtagbart offer för Gud.
Därför kan vi omvända oss från våra synder, förtrösta på Kristus-
-och få förlåtelse och nytt liv, nu och för evigt. Underbart goda nyheter!
Inget mer behöver sägas!