Att förtrösta på Gud oavsett livets omständigheter – Habackuk 3:1-19

Daniel Norén predikar den sista predikan ur Habackuk 3:1-19 i predikoserien från Göteborgs Internationella Baptistkyrka. Han predikar om hur vi, ur Habackuk 3:1-19, kan lära oss att förtrösta på Gud oavsett livets omständigheter.