Att vara förälder med hopp i de svåraste tider (John Piper, svensk text)

Om du går igenom din svåraste tid som förälder, eller vill göra dig redo för att vara förälder i de svåraste tider eller bara vill ha hopp när du går igenom de svåraste tider: Se på MIka och se på Jesus och ta denna hållning: förkrosselse över din synd, frimodighet tack vare Kristus. Inställ dig sedan, i den helige Andes kraft, att vara den bästa ofullkomliga föräldern du kan vara – för Jesu skull.

 

 

Innan jag ber vill jag uttrycka till er alla som lyssnar…
…ett ord av tack för att ni stöttat mitt skrivande de senaste veckorna.
Jag fick inte gjort allt jag drömt om, men ändå tillräckligt.
Så tack till er alla för era böner och ert stöd i mina ansträngningar.
Jag tror att Herren vill göra något speciellt för en del av er ikväll.
Jag har några skäl till att tro detta, förutom att vi ska öppna Guds Ord.
För två timmar sedan lade jag till en mening i denna predikan-
-och drogs plötsligt till bokhyllan där jag tog fram en bok på måfå.
Det råkade vara en bok om omvändelse av en skotsk predikant på 1700-talet.
Jag öppnade den på måfå och den första meningen jag läste var nästan-
-ordagrant samma som jag lagt till min predikan. Sådant får mig att tänka-
-att Gud kanske har något för någon ikväll.
Tio minuter senare ringde dessutom en från flygplatsen som var på väg hem-
-och ville be för min predikan. På flyget gav hans fru honom en bok-
-om moderskap och i den finns ett kapitel skrivet av frun till en av hans-
-klasskamrater från teologiseminariet. Hon har fem barn, varav tre-
-har blivit en hjärtesorg. En av dem har suttit länge i fängelse-
-och två av dem följer Herren. Om du inte slås av detta 3:2-förhållande-
-kommer det göra det senare, för jag läste det just. Gud vill göra nåt.
Låt oss be.
Fader i Himlen, jag tar dessa små bevis på Din godhet som en uppmuntran-
-om att detta inte bara är en rutin. Du har särskilda syften för vissa-
-och de kommer finna vilka de är. Jag ber att vara i samklang med Din Ande-
-trogen Ditt Ord och ödmjuk nog att underordna mig det, tydlig nog att-
-göra det förstått och så kommer du göra Ditt frälsande, helgande-
-ödmjukande, hoppingivande verk. Främst för föräldrar, men också andra.
I Jesu namn, amen.
Vi avslutar denna serie om andligt föräldraskap.
Titeln jag valt är: Att vara förälder med hopp i de svåraste tider.
Det är aldrig lätt när man föder barn och uppfostrar dem.
1 Mos 3 visar att när synden kom in i världen, blev barnafödandet en kamp.
Herren sa till Eva: “Jag ska göra din möda stor när du blir havande.”
“Med smärta ska du föda dina barn.”
När hon och Adam uppfostrat sina söner, dödar den ene den andre.
Detta visade att synd är i världen, i varje förälder och barn.
Och det är sådant här som synden åstadkommer. Den fördärvar människor.
Den fördärvar familjer.
Världens största problem är den inneboende syndens makt.
Det handlar inte om politik, personligheter eller katastrofer.
Världens största problem är den inneboende syndens makt. Sanna mina ord-
-det är en makt! Det är inte en följd av fria val.
Det är ett slaveri som förhindrar fria val!
Det som ensamt förstör frihet i världen är synden och vi är dess slavar!
Ända tills Andens makt befriar oss. Jag begår inte bara synd-
-den kommer från någonstans! Synden är en makt, en verklighet i människan-
-som förstör människor och familjer.
Människan kan endast bli fri genom att bli född på nytt av Guds Ande-
-omfamna Jesus som Frälsare, bli förlåten av Skaparen och få Anden som-
-motmakt mot synden, och så får vi se små framsteg i detta liv.
Detta är det enda hoppet för världen, föräldrar, barn.
Det är, och har alltid varit sant, sedan syndafallet till Jesu återkomst.
Det finns inga lätta stunder i föräldraskapet och i att växa upp.
Att föda och uppfostra barn till ödmjuka, kärleksfulla, rättfärdiga-
-kreativa, produktiva, kristusupphöjande vuxna är svårt, ja omöjligt.
Det finns inga lätta stunder. Men en del stunder är svårara än andra.
Huruvida dina stunder är svåra beror på familjen och samhället.
Vissa här kanske har lite lättare, andra otroligt svårt.
Det är mer som pågår än bara omvärlden – det är synd i oss.
Det är synd i barnen, samhället, församlingen.
Du kanske har det svårare, men ingen har det lätt.
Om du tror att det är lätt, drömmer du. Vänta bara några dagar…
Jag vill hjälpa er vara föräldrar med hopp i de svåraste tider.
Det är titeln: Att vara förälder med hopp i de svåraste tider.
Jag menar svårast hemma, i kulturen – båda eller endera.
En del av er här är inte föräldrar. Det är olika för olika möten.
Allt jag säger är relevant för icke-föräldrar och ogifta.
Alla löser problemet på samma sätt, eller inte.
Ingen behöver alltså gå ut.
Det sades i början av denna serie och jag säger det också nu i slutet.
Vi behöver alla hopp, men av olika skäl och i olika tider.
Slå upp era biblar till Mika. Ni hittar den efter Hosea, Joel, Amos-
-Obadja, Jona, Mika. Bläddra tills ni hittar.
Småprofeterna är svårast att hitta, även för mig efter 64 år.
Profeten Mika predikade då Jotam, Ahas och Hiskia var kungar, enligt vers 1.
Det blir ungefär från 750 till 687 f. Kr.
Det står tydligast varför han trädde fram i 3:8.
“Men jag, jag är full av kraft, av HERRENS Ande, av rätt och styrka, så”-
-“att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse, för Israel hans synd.”
Gud sände profeter till Israel för att förkunna för dem deras synder.
Och med synden förkunna dom och barmhärtighet. Det är Bibeln.
Synd, dom, barmhärtighet. Så är det genom hela Bibeln.
Dom över de som syndar, barmhärtighet över de som syndar.
Mika är väldigt tydlig med dom och barmhärtighet i kap 4:10.
Jag vill visa helhetsbilden av vad han sysslar med. 4:10:
“Vrid dig i födslosmärtor, du dotter Sion…” – d.v.s. Israel.
“…likt en kvinna som föder barn, ty nu måste du dra ut ur staden”-
-“och bo på öppna fältet. Ända till Babel skall du komma.” Det är domen.
Titta nu på vändningen:
“Där skall du befrias, där skall HERREN förlossa dig ur dina fienders hand.”
Om och om igen: Dom, barmhärtighet, dom, barmhärtighet…
Allt är sammanvävt genom profeterna. Herren ska döma dem till Babylon-
-och Han ska hämta tillbaka dem.
Och Han hämtar inte tillbaka dem för att de plötsligt blev söta!
Han hämtar tillbaka dem för att Han håller fast vid Sitt förbund.
Kapitel 7 ska vi tillbringa vår tid i nu.
Mika talar om att vara förälder i de värsta tider, hemma och i samhället.
Vers 1: “Ve mig! Det är med mig som när frukten är insamlad om sommaren”-
-“som när efterskörden efter vinbärgningen är slut.”
“Ingen druvklase mer att äta, inget fikon som jag har längtat efter.”
Han kanske talar om brist på mat, bokstavligen – men också metaforiskt-
-om att ha brist på något annat – nämligen gudfruktiga vänner – vers 2.
“De fromma är försvunna från jorden, ingen bland människorna är ärlig.”
“Alla ligger på lur efter blod, var och en vill fånga den andre i sitt nät.”
“Deras händer är skickliga att göra det onda.”
“Fursten begär gåvor och domaren mutor. Den mäktige kräver öppet vad han”-
-“har begär till. Så gör de gemensam sak.”
Ledarna är alltså korrumperade. De konspirerar, gör gemensam sak.
De blir riktigt skickliga i vad de gör.
Men aldrig tillräckligt goda, de slutar i finkan efter några år som bovar.
Till slut vår alla veta allt ni gjort!
Vers 4: “Den bäste bland dem är som ett törnsnår, den ärligaste värre”-
-“än en törnhäck.” Om jag alltså kommer i kontakt med dem blir jag stungen!
“Det kommer en dag för dina väktare, din räkenskapsdag.”
“Då grips de av förvirring.” Väktaren ska se fienden komma och handla.
Mika säger att nu är det dags – väktarens dag har kommit, domen är nära.
Vers 5: “Tro inte på någon vän.” Han tar ner det från det nationella-
-till gatan och in i sovrummet.
“Tro inte på någon vän, lita inte på någon förtrogen.”
“För henne som vilar i din famn måste du vakta din muns dörrar.”
Synd och svek är så genomgående där ute och inne, att han inte ens-
-kan lita på sin egen fru längre.
Jag sa till min fru att jag ska komma till den här punkten i predikan…
Det kommer bli spänt, och jag vill att du ska veta att jag aldrig-
-någonsin har misstrott dig. Men en del av er har det.
Det är som värst när man inte vet om han eller hon talar sanning.
Är det bara vackra ord, eller är de sanna?
En del av er lever med detta.
Vers 6: “Ty sonen föraktar sin far.” Här har vi barnen.
“Ty sonen föraktar sin far, dottern trotsar sin mor, sonhustrun”-
-“sin svärmor, och var och en har sin egen familj till fiender.”
Här har vi fem personer: far, mor, son, dotter och sonhustru.
Han har sagt att det är problem med frun: “För henne som vilar i din famn”-
-“måste jag vakta min muns dörrar.”
Jag vet inte om hon går ut och sprider vidare det jag sagt.
Jag vet inte om jag kan anförtro mig åt henne längre.
Nu har vi barnen. En son föraktar sin far, dottern sin mor med sonhustrun.
Mika säger att hans egen familj är fiender. Sonen trotsar sin far-
-och dottern sin mor. Och en far känner smärtan när dottern trotsar modern.
Det här är bedrövligt. En del av er har det så, kanske i 30-40 år.
Jag talade med en man vars pappa inte talat med honom på 20 år.
Samhället är förfallet, äktenskapet är trasigt på insidan, familjen i kris.
Detta ser vi i Mika 7 och även hos många av er idag – eller imorgon!
Gör er redo, ni som inte är där än.
Minns denna predikan om föräldraskap, om 30 år, eller 40.
Innan jag visar hur profeten är förälder med hopp i denna röra-
-vill ni gå med mig till Jesus? Jesus citerade vers 6.
Matt 10:34-36…
Jesus kunde verkligen Sin bibel! Vad tror ni Han gjorde Sina första 30 år?
Ta så mycket tid ni behöver för att lära er Ordet.
Matt 10:34, här beskriver Jesus vad Hans ankomst kommer skapa.
“Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden.”
“Jag har inte kommit med fred utan med svärd.” Så citerar Han Mika 7:6.
“Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor”-
-“och en sonhustru från sin svärmor, och en man får sina egna till fiender.”
Det här är alltså från vers 6 i Mika 7.
Det är samma fem personer, som omnämns som fiender.
Men det är en stor skillnad. Jesus säger att Han är orsaken bakom detta!
“Jag har kommit för att skilja en son från sin far…”
Han älskar förstås inte att splittra familjer. Det menar Herren inte.
Men Han menar: “När Jag kallar församlingen till radikalt lärjungaskap…”
“Kom! Mor, son, far, dotter! Kom, följ Mig! Förneka er själva!”
“Sälj allt, köp skatten, bli Mina!”
Somliga gör det, andra inte, och familjer splittras.
“Jaså, viktigpetter, är du för fin för oss? Och nu behöver vi rättas till?”
Det går inte att vinna, hur ödmjukt man än säger det…
Gud bjuder alla att komma. “Jag har frälsning och hopp!”
“Jag vill inte att ni splittras över detta!”
Men Han vet att detta ska hända när Han kallar människor, så Han säger det.
Varför tar jag in Jesus när jag talar om föräldraskapet?
Av två skäl. Nr. 1: Familjens sammanbrott på Mikas tid-
-beror inte nödvändigtvis endast på korruption.
Det kan också bero på rättfärdighet, blandad med korruption.
Splittring mellan fader, son, dotter, mor, svärmor kan bero på att en-
-plötsligt väcktes att ta förbundet seriöst och älska Gud av hela hjärtat-
-och börja läsa Torah och förvandlas på insidan, Lagen skriven på hjärtat-
-förtröstande på den kommande Frälsaren. Familjen splittras för att-
-rättfärdigheten kom in i röran.
Det kan möjligen vara så. Ibland finns goda skäl till familjesplittring.
“Allt gick så smidigt tills du gick och blev religiös!”
Det första skälet var alltså att röran kan ha uppstått p.g.a. godhet.
Nr. 1: Jag vill visa er att den värsta tiden är – alltid!
Här har vi Mika på 800-700-talet f.Kr. och Jesus citerar det på 00-talet-
-och nu är vi här på 2000-talet. Beskrivningen passar alltid på hur det är.
Vad har då Mika att säga om att vara förälder med hopp i denna situation?
I vers 7 tar han, i första person, rollen som en far och en israelit.
Det är inte bara en berättelse om Mika, som inte har med mig, Israel-
-eller nationens tillstånd att göra.
En profet talar ofta så att vi ser oss själva och Israel i det.
Hör honom nu som fadern och ideal-israeliten som Gud vill resa upp-
-som den botfärdige syndaren.
Min återkommande huvudpunkt här är, att hållningen han intar för att kunna-
-vara förälder under de svåraste tiderna är en av förkrossad frimodighet.
Om ni alltså vill att jag sammanfattar vad poängen är ikväll.
“Föräldraskap med hopp – hur grejar jag det?”
Inta hållningen av förkrossad frimodighet.
Vi ska ställa frågan: Vad är han förkrossad över? Du blir nog förvånad.
För det andra: Hur kan han vara så frimodig i den här röran?
Han är själv en enda röra.
Vers 6 sa: “var och en har sin egen familj till fiender” och nu säger Mika:
“Men jag, jag skall skåda efter HERREN, jag skall hoppas på min”-
-“frälsnings Gud. Min Gud skall höra mig.”
Så i den svåraste tiden skådar vi efter Herren.
Kanske har du försökt skåda efter någonting annat…
“Jag har läst alla äktenskapsböcker, nu vet jag inte om jag kan prata med”-
-“eller lita på henne. Jag vet inte vad som gick fel.”
Vart ska du vända dig, när du har besökt alla seminarier?
“Jag kan inte ens börja försöka reda ut det.” Vart ska du vända dig?
Jo, det säger jag dig – det finns bara en: Skåda efter Herren.
Du ser dina barn ställa till en röra med sitt liv.
“Gjorde jag inte rätt? Jag trodde jag gjorde rätt. Så gott jag kunde.”
Vart ska du nu skåda? I spegeln? Nej, du ska skåda efter Herren.
Men var försiktig. Skådar Mika efter Herren i självrättfärdighet?
Det är möjligt att skåda efter Herren i självrättfärdighet.
“Jag ska säga till Herren: ‘Jag gjorde rätt!'”
“Jag gjorde allt en pappa borde göra, Herre!”
“Om familjen inte fungerar, sörjer jag, men det är inte mitt problem!”
“Det är deras problem!” Är detta hållningen mannen intar i vers 7?
Absolut inte! Vi läser vidare…
Du och jag bör inte ha den hållningen, och bara den helige Ande kan hålla-
-oss från denna hållning. Vers 8-9 – se efter frimodighet och förkrosselse:
“Gläd dig inte över mig, du min fiende.” Vem talar han om där? Sin fru?
Dottern, sonen, Babylon? Alltsammans?
“Om jag har fallit, skall jag resa mig igen.”
“Om jag sitter i mörkret, är HERREN mitt ljus.”
“Eftersom jag har syndat mot HERREN skall jag bära hans vrede”-
-“till dess att han tar sig an min sak och skaffar mig rätt.”
“Han skall föra mig ut i ljuset, och jag skall se hans rättfärdighet.”
Detta kallar jag upprättelse!
Missa inte början på vers 9:
“Eftersom jag har syndat mot HERREN skall jag bära hans vrede.”
Detta är så viktigt att se just här för att i vers 8 säger han att han-
-mycket väl vet att han blir utsatt för synd.
Var inte skadeglad – “gläd dig inte över mig, du min fiende”!
Mitten av vers 9: Herren “tar sig an min sak och skaffar mig rätt.”
“Han skall föra mig ut i ljuset, och jag skall se hans rättfärdighet.”
Det känns bra, va? “Jag ska få upprättelse.”
Men det var inte hans hållning. Det som gör början av vers 9 så makalös…
“Eftersom jag har syndat mot HERREN skall jag bära hans vrede”…
…är att han säger det mitt upp i det att han utsätts för synd.
Visst vet ni att detta är bland de svåraste sakerna som finns i världen?
Vänner, familj, arbete – det är omöjligt utan den helige Ande.
Han vet att han utsätts för synd och att anklagelserna mot honom är fel.
Han kommer att få upprättelse.
Han vet att Gud är för honom och inte emot honom. Gud kommer att föra ut-
-honom i ljuset. Han kommer få upprättelse och är därför frimodig.
Ändå uppmärksammar han sin egen synd, för att förklara Herrens vrede.
“Eftersom jag har syndat mot HERREN skall jag bära hans vrede.”
Svaret på frågan “Varför är han förkrossad?”…
Jag hävdar att hållningen hos en förälder med hopp i svåra tider bör vara-
-en av förkrossad frimodighet. Varför är han förkrossad?
Det beror inte främst på deras synd mot honom, utan hans egen synd mot Gud.
Det är kärnan av svaret och kärnan i föräldraskapet.
Om detta inte sker, kommer inget annat att gå rätt.
Fruar och män – det är här det börjar! Eller börjar om!
Hållningen hos en förälder med hopp i de svåraste tider är att vara-
-förkrossad och frimodig. Förkrosselsen beror främst på den egna synden.
Detta är en stor strid, som vi endast kan utkämpa genom Guds nåd.
Jag ber att vi alla ska få miraklet av den helige Ande i form av ödmjukhet-
-när vi blir utsatta för synd, att främst bekänna vår egen synd mot Gud.
Det vore ett mirakel, ett helbrägdagörelseunder.
En parentes – detta kom till mig för ungefär en timme sedan…
När du står inför Gud på domens dag och ska avlägga räkenskap…
…kommer du inte få en enda minut att tala om synderna som begåtts mot dig.
Inte en enda.
Av många skäl. Först och främst har Han ju en egen bok.
För det andra skulle du säga fel. Ditt minne sviker dig.
Nr. 3: Du skulle använda det för att rättfärdiga dig själv.
Du får inte en minut på den yttersta dagen för att tala om andras synd.
Slutparentes.
Den andra frågan: Hur kan han vara så frimodig?
Brukar du bli frimodig när du förkrossas över din egen synd och svek?
Går du frimodig som ett lejon ur en sådan omständighet? Nej.
Så, vad är det då som pågår? Hur kan det vara såhär?
Hur kan jag både uppriktigt se mina svek och plötsligt bli frimodig?
Låt oss läsa: “Gläd dig inte över mig, du min fiende.”
“Om jag har fallit, skall jag resa mig igen.”
Vers 9: Gud “skaffar mig rätt. Han skall föra mig ut i ljuset”-
-“och jag skall se hans rättfärdighet.” Detta är en fantastisk frimodighet!
Var kommer detta ifrån? Det kristna livet är så underligt!
Det är så olikt all annan själavård.
Svaret finns i 18-19. De verserna är inte bara det direkta svaret-
-utan också slutet på boken och Bibelns största tema.
Det förklarar allt annat om domen och barmhärtigheten i boken och Bibeln.
Det är så djupt och centralt, och på sätt och vis så enkelt!
Låt oss läsa dessa fantastiska verser.
Om du undrar varifrån den märkliga psalmen vi sjöng förut kommer…
“Vem är en förlåtande Gud som Dig, vem har nåd så rik och fri?”
“Ja, vem har nåd så rik och fri?”
Vi ska också sjunga den i slutet av gudstjänsten nu när vi vet detta.
Det är ett citat från Mika 7:18.
“Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar”-
-“överträdelse för kvarlevan av sin arvedel.”
“Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, ty han har behag till nåd.”
Tror ni på detta? Han har behag till nåd.
Jag vet, en del av er tror att Han endast har behag till att smiska.
Så är inte fallet. Hör Guds Ord! “Han har behag till nåd”-
-“Han skall åter förbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar.”
Jag har fiender inombords – och vad ska Han göra med dem? Trampa på dem.
Inte på mig! “Du skall kasta alla deras synder i havets djup.”
Det här är fantastiska påståenden!
Skälet till att Mika är så frimodig, är att han mitt under förkrosselsen-
-vet vem Gud är. Gör du det?
Se på frasen: “Vem är en Gud som du?” Det finns ingen som Honom.
Det är ovanligt för en gud att vara sådan.
Om det fanns många gudar – och det finns många låtsasgudar-
-så är Gud den ende som är sådan här. Allah är inte sådan.
Hinduismens gudar är inte sådana. En gud som inte är Jesu Fader-
-är inte sådan. Det finns en sådan Gud. Vem? Jesu Fader-
-Israels förbunds Gud som sände Jesus Messias till världen.
Han är sådan, och ingen annan.
Därför sa Jesaja: “mina vägar är högre än era vägar och mina tankar högre”-
-“än era tankar”.
Tror ni att Gud främst definieras av vrede eller rättvisa?
“Vem är en Gud som du” – en förlåtande Gud…
Så, hur kan man vara förälder med hopp i de svåraste tider?
Hur är man förälder med hopp när familjen splittrats?
Du ska skåda efter Herren, ropa till Herren.
Sedan ropar du till Honom med två djupa, Ande-frambragta, Ord-lärda-
-övertygelser. Kommer ni dit? Endast Gud kan ta er dit.
Predikan hjälper, men endast Gud kan ta er dit.
Jag vill inskärpa detta i er, ensamstående och föräldrar.
Två djupa övertygelser, övertygelser som kommer att leda er-
-övertygelser som har känslomässig verkan. Förkrosselse och frimodighet.
En övertygelse om att den egna synden är det största problemet.
Min synd är problemet i mitt äktenskap, föräldraskap, yrke.
Min synd är problemet i församlingen. Och jag förtjänar inget från Gud.
Vi är inte, och kommer aldrig att vara, perfekta föräldrar – vi har syndat.
Hur mycket vi än vill tona ner det…
Vi är inte naiva, vi vet att vi blivit utsatta för synd.
Fruar, barn, pastorer har syndat emot oss – det vet vi.
Men det här är inte kärnproblemet. Gud kommer inte be mig redogöra för-
-andras synder emot mig. Men jag kommer stå till svars för hur jag svarat.
Endast den helige Ande kan göra så att vi känner vår djupa skuld.
Det är första övertygelsen. Jag ber att Gud ska arbeta i våra hjärtan.
Nr. 2: Det finns ingen Gud som vår. Han förlåter missgärning, tillräknar-
-inte överträdelse, håller inte fast vid vrede, har behag till nåd.
Var lika övertygade om detta som att ni är syndare.
Det är viktigt att se hur dessa samverkar.
Djup övertygelse om min egen synd, när jag själv utsätts för synd.
Jag får en känsla av ödmjukhet av detta. Det är ett mirakel.
Samtidigt en fast övertygelse om att Gud förlåter missgärning.
Den ena får mig att bli allt mer förundrad över förlåtelsen.
Men litar jag inte på förlåtelsen blir denna övertygelse också kortsluten.
Insikten om min synd blir för förkrossande om jag inte ser förlåtelsen.
Ser ni alltså hur de måste fungera ihop?
Du kan inte vara exalterad av Guds förlåtelse om du inte ser din synd, och-
-din insikt om synd leder ingen vart om du inte exalteras av förlåtelsen.
Du säger att det inte kommer funka? Jag säger att det är ett under.
Jag kan inte förklara det kristna livet, pånyttfödelsen, syndanöden.
Jag kan inte förklara hur Gud gör två saker som är beroende av varandra.
Men Han gör det, de flesta av er har smakat det.
Övertygelserna – förkrosselse och frimodighet, är vad jag menar-
-med att vara förälder med hopp i de svåraste tider.
Vi har denna hållningen, mitt uppe i att vi utsätts för synd…
…oavsett vem som började, eller hur? Vi vet inte.
Mitt upp i detta vet vi att vi är syndare och Han är en stor Frälsare.
Hur knyter vi ihop säcken nu då? Jo, genom att säga, att vi är kristna-
-och vi vet nu, efter korset, att Gud köpte vår förlåtelse, och de båda-
-övertygelserna intensifieras!
Du förstår inte hur tung din synd var förrän du ser Jesus dö för den!
Det kan du helt enkelt varken förstå eller känna.
Korset var så blodigt för att synden är så blodig!
Därför är kristna så bra på att känna skuld. Förhoppningsvis.
Vi bör känna oss mer förkrossade över synden än någon annan på jorden.
Vi har sett korsets härlighet och övertygelsen om hur Han inte tillräknar-
-oss vår överträdelse bör stiga med varje rop från Hans mun på korset.
När vi nu alltså ser priset som betalades förtydligas hur eländig jag är-
-och hur överlåten vår förbundsgud är att betala för det och ta oss in-
-i Sin familj. Det är otroligt. Och för Mika var Jesus bara en profetia.
Minns ni? Jag ska läsa från kapitel 5:2…
“Men du, Betlehem Efrata … från dig kommer en som ska härska i Israel…”
“Han skall träda fram och vara en herde i HERRENS kraft.”
Denne herde gav Sitt liv för fåren.
I detta ser vi tydligast vår synd och Guds överlåtelse att frälsa oss.
Kristus tog vår fördömelse. Om du är förälder i den värsta av tider…
…vill jag att ni gör er redo. Er som inte nu är föräldrar, som varit-
-föräldrar, förlorat barn, aldrig kommer få barn, ska också ha detta hopp.
Det har ni genom att vara förkrossade och frimodiga.
Omfamna alltså detta och tänk att ni ska gå dit, och leva där.
“Jag ska inte fly, jag ska ta emot bägge. Gå djupt här och stiga här.”
Så Gud, den helige Ande – gör detta under för föräldrar, äktenskap och alla.
Låt oss be. Fader…
Så länge denna värld består lever vi i svåra tider.
En del är lättare, andra svårare. Jag ber för de som har det som svårast.
Svårighet i äktenskap, och hjärtesorg över barn.
Jag vill att Du möter dem med en kraft utöver det vanliga. Med hopp.
Jag ber att deras egen synd inte ska krossa dem, utan leda dem till korset.
Där ska de bli modiga som lejon i hoppet.
Det kan ta tid innan de kommer ut i ljuset – ge dem tålamod.
I Jesu namn, amen.
Översatt av evangeliecentrerat.se|Med tillstånd