Bär dem för evigt (Charles Spurgeon)

Bär dem för evigt (Charles Spurgeon)

”Bär dem för evigt.”
Psalm 28:9

Guds folk behöver bäras. De är väldigt tunga av sig. De saknar vingar, men precis som den gamla duvan i berättelsen som låg stilla i fållan, behöver de bara Guds nåd för att breda sina vingar täckta av silver, med fjädrar av skimrande guld. Av naturen stiger gnistor uppåt, men människornas syndiga själar faller neråt. O Herre, ”bär dem för evigt”! David själv sa: ”Jag lyfter min själ till dig, min Gud.” och han känner här nödvändigheten av att andra människors själar blir lyfta såväl som hans egen. När du ber om denna välsignelse för din egen del, glöm inte att också söka den för andras skull.

Det finns tre sätt som Guds folk behöver bäras på. De behöver bäras i karaktär. Bär dem, O Herre; låt inte ditt folk bli som världens folk! Världen är i den ondes våld; lyft dem ur den! Världens folk vill ha silver och guld, de söker sina egna begär och att tillfredsställa sina lustar; men Herre, lyft ditt folk högt över allt detta. Bevara dem från att bli ”dyng-krattare”, som John Bunyan kallar mannen som alltid skrapade efter guld! Fäst deras hjärtan vid deras uppståndne Herre och deras himmelska arv!

Vidare, behöver troende få framgång i striden. När de ser ut att stupa, O Herre, se med behag till att ge dem seger. Om fiendens fötter är dem hack i häl, hjälp dem fatta tag om Andens svärd och till sist vinna striden. Herre, lyft dina barns andar på sammandrabbningens dag; låt dem inte sitta i stoft och sörja för evigt. Låt inte motståndaren tära på deras krafter så att de blir bittra. Om de blivit förföljda som Hanna, låt dem sjunga om en befriande Guds nåd.

Vi kan även be vår Herre bära dem i deras sista stund! Bär dem genom att ta hem dem, bär deras kroppar från graven och lyft deras själar till ditt eviga rike i prakt och härlighet.