Berättelsen om Irans församling i två meningar

Alla tycker om att höra en god berättelse. Som kristna tycker vi särskilt om berättelser som talar om hur Gud bereder än utväg ur de mest hopplösa situationer, när allting tycks förlorat.

iran_baptisms_400_268_901En sådan berättelse handlar om församlingen i Iran – och den är en av de mest storslagna berättelserna i världen idag.

Det är en enkel berättelse som kan sammanfattas med enbart två meningar: Förföljelsen hotade utplåna Irans lilla församling. Istället har församlingen i Iran blivit den snabbast växande i världen, och har inflytande på hela regionen, för Kristi skull.

Så enkelt som det är, är en så fantastisk berättelse värd att undersöka mer på djupet.

Tillväxt mitt under förföljelse

Den iranska revolutionen 1979 etablerade en hårdför islamisk regim. Under de kommande två årtiondena mötte kristna allt större motstånd och förföljelse: Alla missionärer sparkades ut, evangelisation blev olagligt, biblar på persiska blev bannlysta och snart sällsynta, och flera pastorer blev mördade. Kyrkan befann sig under hårt tryck. Många fruktade att den lilla iranska församlingen snart skulle vissna bort och dö.

Men raka motsatsen har hänt. Trots fortsatt fientlighet från det sena 70-talet fram till nu, har iranier blivit det muslimska folk som är mest öppet för evangeliet i hela Mellanöstern.

Hur gick detta till? Två faktorer har bidragit till denna öppenhet. För det första har allt det våld som sker i islams namn skapat en utbredd besvikelse gentemot regimen och fått många iranier att ifrågasätta sin tro. För det andra har många iranska kristna fortsatt att frimodigt och troget berätta för andra om Kristus, samtidigt som de får möta svår förföljelse.

Resultatet har blivit att fler iranier har blivit kristna under de senaste 20 åren än de föregående 13 århundradena sammanlagt, sedan islam kom till Iran. År 1979 fanns det omkring 500 kristna som hade muslimsk bakgrund i Iran. Idag finns det hundratusentals – en del säger över en miljon. Vad nu den exakta siffran än är, så vänder sig i alla fall många iranier till Jesus som sin Herre och Frälsare.

Faktum är att missionsforskningsorganisationen Operation World utsåg Iran till det land som hade den snabbast växande evangeliska församlingen i världen. Enligt samma organisation finns den näst snabbast växande församlingen i Afghanistan – och afghaner nås delvis av iranier eftersom de har liknande språk.

Tre förvandlade liv

Vittnesbörden från iranska män och kvinnor som kommit till Kristus är starka.

Kamran var en våldsam man som brukade sälja droger och vapen. En dag gav en vän honom Nya testamentet. Efter att ha läst i fem dagar i streck, gav Kamran sitt liv till Jesus. När hans familj och vänner såg hans förvandlade liv under de följande månaderna, kom också många av dem till tro. En församling möts nu i Kamrans hem.

Reza var en mulla (en muslimsk lärd man) som hoppades på att få bli ayatollah (en shiitisk ledare). En dag, då han studerade på en islamsk akademi i Iran, fann han ett exemplar av Nya testamentet som någon varit djärv nog att lämna i biblioteket. Av ren nyfikenhet slog han upp den och blev djupt omskakad. Med tiden blev han helt förälskad i Jesus. Idag är Reza en utbildad församlingsplanterare som tjänar i Iranregionen.

Fatemahs tidigaste minnen är från när hon blev våldtagen av sina bröder. När hon var 11 år såldes hon till ett äktenskap med en ung drogmissbrukare som begick övergrepp på henne och sedan skilde sig från henne när hon var 17. När hon kom hem blev hon våldtagen igen, ända tills hon beslutade sig för att ge sig av. På gatorna hörde hon evangeliet predikas och hon förtröstade på Jesus. Efter en tid gifte hon sig med en kristen man. När de blivit undervisade i evangelisation och församlingsplantering kände sig Fatemah kallad att gå tillbaka hem och vittna för sin familj. Hela hennes familj omvände sig och gav sina liv till Herren. Den första församlingen som Fatemah och hennes man planterade var i hennes barndomshem.

Jag har haft glädjen att höra Kamran, Reza och Fatemah berätta om sina liv. Jag har hört otaliga andra vittnesbörd som är minst lika enastående. Vart och ett är ett smärtsamt men ändå underbart upphöjande av evangeliets skönhet. Vart och ett är en stark påminnelse om att trots prövningar och förföljelse – kanske på grund av lidandet – skiner evangeliet om Jesus, och Jesu församling växer.

Berättelse Gud skriver

Vi lever i en tid då många kristna lider för sin tro, särskilt i islamska sammanhang. Människor reagerar ofta genom att predika rädsla och hat gentemot den muslimska världen. Men aposteln Paulus påminner oss om att vi ska vara ”glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen” (Rom 12:12). Detta är vårt kall.

Och berättelsen Gud skriver för Iran påminner oss om att vi har all anledning att vara glada och behålla förtroendet för vår suveräne Herre och kraften i hans evangelium. Jesus kommer att bygga sin församling. Det är ett löfte (Matt 16:18).

Jag vill be er att hålla det iranska folket och nationen i era böner. Be gärna för:

  • Att många fler iranier ska ge sina liv till Kristus.
  • Uthållighet och glädje för iranska kristna som lider i fängelse för sin verksamhet – många har vittnat om hur de känt bönerna från den globala församlingen medan de suttit i fängelse.
  • Mer tränade ledare som kan tjäna som evangelister, mer församlingsplanterare och pastorer som kan lärjungaträna de många nya iranska troende.

Förföljelse hotade att utplåna Irans lilla församling. Men genom Guds mäktiga hand växer hans församling nu istället hastigt. Prisa honom!

Red. anm. I ljuset av hur den iranska församlingen växer har The Gospel Coalition nyligen lanserat denna mikrosajt på farsi inklusive översättningar av predikningar och böcker av Mark Dever, Kevin DeYoung, John Piper, David Platt, R. C. Sproul m. fl. Hjälp till att sprida ut dessa resurser till farsitalande troende som du känner.

Mark Howard arbetar med Elam Ministries, en organisation grundad 1990 av iranska församlingsledare med syftet att styrka och breda ut församlingen i Iranregionen, och vidare… Mark tjänar även på Rooteds råd och har skrivit ett kapitel i Gospel-Centered Youth Ministry (Crossway, 2016).