Bibeln – Vår högsta auktoritet (video från Logia)

Bibeln är vår högsta auktoritet. Redan Jesus och Hans lärjungar undervisade att Bibeln är inspirerad av Gud, pålitlig och tillräcklig för att forma oss enligt Guds vilja.

 

 

Logia – En kristen röst i Sverige,  är en sida vars syfte är att förhärliga vår Herre Jesus i Sverige genom att ge biblisk undervisning i form av korta videoklipp.