Bibelutläggande predikningar är en bild av frälsning

Mark Dever pratar om varför Bibelutläggande predikningar är en bild av frälsning, och varför det är så viktigt med Bibelutläggande predikningar.

Jag vet att några kan tycka att Bibelutläggande predikan verkar gammaldags.
Det verkar för rationellt.
Men nu behöver ett mer artistiskt och mindre auktoritativt eller elitist,
ett gemensammare och mer deltagande sätt att kommunicera Guds sanning
än det gamla budskapet att en person talar till andra människor.
Men vänner, jag tror denna typ av monolog är särskilt passande idag,
i vår pratglada, isolerat subjektiva, anti-auktoritativa,
förvirrade och förvirrande kultur.
Vet ni vad ni kan bidra till detta budskap?
I princip ingenting.
Vet ni vad ni bidrog med till er frälsning?
I princip ingenting.
Gud, i sitt ord, verkar gentemot oss med nåd.
Han kommer och berättar härliga och själförvandlande sanningar
som vi inte skulle känna till om han inte berättade för oss.
Vänner, det är härligheten med att predika Guds ord.
Vi får förkunna sanningen om Gud, som han har uppenbarat för oss.
Vi tillför inget annat än att höra och beakta dessa ord.
Det kommer såklart att komma en dag när tro bytts mot åskådning
och det inte kommer att finnas predikningar längre.
Ingen kommer att vara gladare då än predikanter.
Jag ser fram emot den dagen, när tron bytts ut mot åskådning.
Upp 22:4 lägger fram detta klimax, när tro slutligen bytts ut mot åskådning,
och som aposteln säger då ska vi se Gud.
Men nu är vi i en annan tid.
Så människor som mig måste prata.
Människor som oss alla måste lyssna.
Vi måste höra Guds ord talat till oss, vi är i en trons tid.
Så, som våra föräldrar Noa och Abraham före oss,
som israeliterna och apostlarna, så förlitar vi oss på Guds ord.
För att summera, vad betyder det för våra församlingar?
Helt enkelt att predikandet av Guds ord måste vara helt centralt.
Vad du vinner dem med är vad du vinner dem till.
Vinn dem med predikandet av Guds ord.

Publicerad med tillstånd av 9Marks.
Copyright 2021 9Marks. Used by permission. Website: www.9Marks.org