Hur hjälper biblisk teologi oss att läsa Gamla testamentet?

Nick Roark förklarar hur biblisk teologi hjälper oss att läsa Gamla testamentet och att hitta Jesus i Gamla testamentet.