Bibliska argument för utläggande predikan

Bibliska argument för utläggande predikan

Vad är utläggande predikan? En predikan är utläggande om dess innehåll och avsikt styrs av innehållet och avsikten med en viss bibeltext. Predikanten säger vad texten säger, och vill att predikan ska åstadkomma exakt det Gud söker åstadkomma hos de som lyssnar genom den valda texten ur hans Ord.

Predikant, tänk dig att Gud sitter i församlingen när du predikar. Vad kommer han ha för ansiktsuttryck? Kommer det säga ”Det var inte alls vad jag menade med den texten” eller ”Ja, det var precis vad jag menade”?

De bibliska argumenten för utläggande predikan börjar med kopplingen mellan gåvan som den uppstigne Kristus har gett åt församlingen i form av herde-lärare (Ef 4:11) och Bibelns uppmaning åt herde-lärare att ”predika ordet” (2 Tim 4:2). De som predikar ska predika sina biblar.

Kanske det bästa stället att börja visa på att det är rätt att likställa predikan med att predika ordet finns i Apostlagärningarna. I Apostlagärningarna är frasen ”Guds ord” i regel ett enkelt uttryck för innehållet i apostlarnas förkunnelse. I Apostlagärningarna 6:2, till exempel, säger apostlarna: ”Det är inte bra om vi försummar Guds ord” (se även Apg 12:24; 13:5, 46; 17:13; 18:11). Frasen dyker också upp som ”Herrens ord” (8:25, 13:44; 15:35-36; m.fl.) och förkortas inte sällan till ”ordet” (jfr. 4:29; 8:4; 11:19). I Apostlagärningarna likställs apostlarnas förkunnelse klart och konsekvent med frasen ”Guds ord”.

Apostlarnas predikan innehöll de goda nyheterna om försoning med Gud genom Jesus Kristus, men budskapet överlämnades och förklarades nästan alltid genom en utläggning av Gamla testamentets skrifter. Så predikan i Nya testamentet hade att göra med predikan av ”Guds ord” och en väsentlig komponent i denna predikan var att utlägga Gamla testamentet. Detta leder oss i sin tur till slutsatsen att Gamla testamentets skrifter måste inkluderas i vår uppfattning av ”ordet” som ska predikas, en slutsats som bekräftas både av de direkta (t. ex. 2 Tim 3:16; Rom 3:2) och indirekta påståendena (t. ex. Rom 15:4) i Nya testamentet.

Detta ”ord” är alltså ordet om Jesus, som Gamla testamentet sett fram emot och som nu förklaras i apostlarnas predikan. Detta är ordet som ”förkunnas” (Apg 4:29), ”predikas” (13:5) och ska ”tas emot” (17:11) som ”Guds ord”. Samma likställning sker genom alla Paulus brev. Utan att tveka kallar han det budskap han predikar för ”Guds ord” (2 Kor 2:17, 4:2; 1 Tess 2:13) eller bara ”ordet” (Gal 6:6).

Även när Paulus ålägger Timoteus att ”predika ordet” bekräftas denna likställning mellan predikan och att predika Guds ord. Timoteus hade förstått direkt vilket ”ord” Paulus menade. Som man ser av Timoteus biografi innehöll det helt klart både de ”heliga skrifterna” och apostlarnas budskap ”håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt det” (2 Tim 3:10-17).

Slutsatsen vi ska dra från allt detta är att ”ordet” vi ska predika är hela sanningens samlade verk, som består av Gamla testamentets skrifter och apostlarnas undervisning om Kristus – d.v.s. Nya testamentet. Därför är det riktigt att jämställa ”ordet” med våra biblar. Detta är vad ”herde-lärarna” ska undervisa. Vår uppgift är att predika ”ordet” som Gud har talat, förvarat i Skriften och anförtrott åt oss. Det andliga livet hos Guds folk hänger på detta ord (5 Mos 8:3). Därför blir en ung pastor ålagd att ”högläsa ur Skriften och att förmana och undervisa” (1 Tim 4:13). Om detta åläggande gör något anspråk på oss idag, vilket det gör, då ska vår predikan enbart utgå från våra biblar.

Hur går det till i praktiken? När vi förbereder predikan kommer vi ta bestämda stycken ur Guds Ord och studera dem noga så att vi ”rätt delar sanningens ord”. I predikstolen kommer det se ut som i Nehemja 8:8: ”De läste tydligt ur boken … och förklarade innebörden så att man förstod det som lästes.” Gud har både planerat och lovat att använda den här sortens predikan för att nå ett av sina stora mål – att samla och bygga upp sitt folk.

Mike Bullmore är pastor i CrossWay Community Church i Kenosha, Wisconsin.

Copyright 2019 9Marks.  Used by permission.

Website:  www.9Marks.org