Bokrekommendation: Korsfäst Konung av Tim Keller

126184-17d47b7de8444ba592e55fb8d7576195[1]Den mest inflytelserika människa som någonsin vandrat på jorden har fått sin historia berättad på hundratals sätt under tusentals år. Finns det något att tillägga?

I Korsfäst Konung tecknar Timothy Keller en levande och mycket insiktsfull bild av Jesus Kristus. Den handlar om vägen till evigt liv, men också om hela meningen med världens och människans historia.

I boken förklarar Keller hur Jesus kom som kung – men en kung som måste bära det största lidande som någonsin burits. Korsfäst Konung är Kellers omskakande skildring av Jesu liv, såsom det berättas i Markus evangelium, och han visar hur berättelsen om Jesus är både kosmisk och historisk men samtidigt personlig. Det är en berättelse som driver varje läsare att undersöka det egna förhållandet till Gud. Liksom Kellers tidigare böcker talar den till både skeptiker och troende. Här växer ett oförglömligt porträtt av Jesus Kristus fram, ett porträtt som lämnar ett outplånligt avtryck hos läsaren. Boken kan köpas här.

Timothy KellerTim Keller är förstepastor i Redeemer Presbyterian Church (PCA) i Manhattan, New York. Han är också en av grundarna till och vice ordförande i The Gospel Coalition. Två av hans böcker finns tillgängliga på svenska och båda kan köpas här. För mer resurser av Tim Keller, besök Redeemer City to City.

Tagged