Vi vill se Jesus (Charles Spurgeon)

Vi vill se Jesus (Charles Spurgeon)

”Vi vill se Jesus.”
Joh 12:21

Den världsliga människans ständiga rop är: ”Vem kan visa oss det goda?” Hon söker tillfredsställelse i jordiska bekvämligheter, nöjen och rikedomar. Men den tillkvicknade syndaren vet bara ett gott: ”Om jag bara visste var jag kunde finna Honom!” När han verkligen blivit uppväckt till att känna sin skuld skulle han kunna säga, om du så lade allt guld i Indien vid hans fötter: ”Ta bort det: jag vill finna Honom.”

Det är saligt när en människa riktar alla sina begär mot ett enda mål. Har hon femtio olika önskningar ser hennes hjärta ut som en myr av stillastående vatten, utspritt i ett kärr, en härd av stank och pest. Men när alla hennes önskningar leds in i en kanal blir hans hjärta som en flod av rent vatten, som snabbt rinner för att vattna åkrarna och få dem att växa och bära frukt.

Lycklig är den som har en enda önskan – ett begär efter Kristus – även om den ännu inte uppfyllts. Om Jesus är själens begär, är det ett välsignat tecken på att Gud verkat där inne. En sådan människa nöjer sig inte bara med förordningar. Hon kommer säga: ”Jag vill ha Kristus, jag måste ha honom – bara förordningar är inte till nytta för mig. Jag vill ha honom. Erbjud mig inte dessa, du erbjuder mig en tom tillbringare när jag dör av törst. Ge mig vatten, annars dör jag. Jesus är min själs begär. Jag måste se Jesus!”

Är det så för dig, min läsare, just nu? Har du ett enda begär, och är det efter Kristus? Då är du inte långt ifrån himmelriket. Har du en enda önskan i ditt hjärta, en enda önskan om att få all din synd borttvättad i Jesu blod? Kan du ärligt säga: ”Jag vill ge allt jag har för att bli kristen; jag skulle avstå från allt jag har och hoppas på, om jag bara fick känna att jag har en del i Kristus?” Var då vid gott mod, trots all din fruktan. Herren älskar dig och du ska komma ut i dagens ljus snart, och fröjdas i den frihet som Kristus befriar människor med.