Citat från Hör upp! av Christopher Ash

Citat från Hör upp! av Christopher Ash

Denna bok handlar om hur man lyssnar på predikan.

”Vi måste lyssna förväntansfullt på predikan, för Jesus ger Guds egen auktoritet åt den predikant som, korrekt och under bön, undervisar Bibeln.” (s. 3)

”Det är inte alltid sant att vi hör Guds röst när vi hör en predikants röst. Predikantens auktoritet är en lånad auktoritet; predikanter har ingen auktoritet på grund av att de är begåvade eller vältaliga, eller för att de kanske är vigda, har titlar, examina, vissa meriter eller kvalifikationer eller är erkända av kyrkor och samfund.” (s. 4)

”Kom ihåg att vi inte rent instinktivt hör predikan som Guds röst.” (s. 5)

”Det räcker inte med att du och jag bara tar Guds röst på allvar; vi måste även böja våra knän i ödmjukhet när han talar.” (s. 6)

”… jag måste förvänta mig att Bibeln ska kalla mig till omvändelse och inte försäkra mig om att jag är ok.” (s. 7)

”Att lyssna ödmjukt är att erkänna att Bibeln har rätt och jag fel, att Gud är Gud och jag behöver en förändring.” (s. 8)

”Att lyssna borde vara en aktivitet snarare än en ”passivitet”. Såvida vi inte vill bli hjärntvättade, borde vi aldrig lyssna eller titta på någonting utan att tänka kritiskt.” (s. 9)

”Om predikanter kan visa att de fått det från Bibeln, måste jag ödmjukt ställa mig under Guds ords auktoritet. Men om det inte är så, är det bara en människas åsikt mot en annans.” (s. 10)

”Ordet ’kyrka’ betyder en ’församling’ av män och kvinnor som träffas, fysiskt. Det finns inte någonting sådant som ’virtuell församling.’” (s. 12)

”Bibelns mål är att skapa och forma Guds folk, vilket i praktiken betyder den lokala församlingen. Så den första frågan man ska ställa sig är inte: ’Vad säger Gud till mig?’ utan: ’Vad säger Gud till oss?’” (s. 14)

”… vi behöver inte en slumpad serie ’predikodoser’, utan vi behöver sitta tillsammans under predikan, höra Guds Ord predikas systematiskt, regelbundet, vecka efter vecka. Och när vi tas genom Bibelns undervisning genom en tålmodig framställning, kommer gradvis en Kristuslikhet att formas i vår karaktär, våra känslor, vår längtan, våra beslut och våra liv.” (s. 16)

”Vi får inte förvänta oss att predikningar ska underhålla oss.” (s. 18)

”Varje gång Bibeln predikas, borde vi omvända oss och förtrösta på Kristus igen. Bibeln kallar inte bara icke-kristna att omvända sig och tro. Den kallar kristna till att omvända sig och tro; och det gäller i dag.” (s. 20)

”Att predika så att församlingen blir Kristuslik under nåden kräver ett dubbelt mirakel: Den syndiga predikanten måste formas av nåden för att predika; och syndiga lyssnare måste väckas genom nåden för att vecka efter vecka lyssna tillsammans i ödmjuk förväntan. Bara Gud kan göra detta.” (s. 23)

”Anta nu att predikan är väl framförd. Den är intressant, lätt att lyssna på och tydlig. Men ju mer du lyssnar, desto mer undrar du om predikanten egentligen har en god förståelse av den text han ska lägga ut. Du undrar hela tiden: ’Var fick han det där ifrån?’ (s. 26)

 

Citaten är sammanställda av Peter Jarlsheim som är teolog och predikant från Vaggeryd. Beställ ditt ex. av Hör upp! på rotad.se