Dag 17: Den största tänkbara frälsningen

Dag 17: Den största tänkbara frälsningen

Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett
nytt förbund med Israels hus och med Juda hus …

JEREMIA 31:31

Dag 17: Den största tänkbara frälsningen

Gud är rättvis och helig och avskild från syndare som oss. Detta är vårt största problem vid jul – och hela året om. Hur ska vi få det rätt ställt med en rättfärdig och helig Gud?

Likväl är Gud barmhärtig och har i Jeremia 31 (femhundra år före Kristus) lovat att han en dag skulle göra något nytt. Han skulle ersätta skuggbilderna med Messias verklighet. Och han skulle på ett mäktigt sätt flytta in i våra liv och skriva sin vilja på våra hjärtan så att vi inte blir hindrade utifrån, utan är villiga inifrån, att älska honom och lita på honom och följa honom.

Det vore den största tänkbara frälsningen – om Gud skulle erbjuda oss den största verkligheten i universum att njuta av och sedan verka i oss för att vi ska lära känna den och glädja oss i den med största möjliga frihet och njutning. Det skulle vara en julklapp värd att sjunga om.

Faktum är att det är just vad han lovade i det nya förbundet. Men det fanns ett stort hinder. Vår synd. Att vi var skilda från Gud på grund av vår orättfärdighet.

Hur ska en helig och rättvis Gud kunna behandla oss syndare med så mycket välvilja att han ger oss den största verkligheten i universum (sin Son) att njuta av med största möjliga glädje?

Svaret är att Gud lade våra synder på sin Son och dömde dem där, för att glömma dem och behandla oss med barmhärtighet och samtidigt förbli rättvis och helig. Hebreerbrevet 9:28 säger: ”Kristus offrades en gång för att bära mångas synder.”

Jesus Kristus bar våra synder i sin egen kropp när han dog (1 Petr 2:24). Han tog vårt straff (Rom 8:3). Han avskrev vår skuld (Rom 8:1). Och det betyder att synderna är borta (Apg 10:43). De stannar inte kvar i Guds medvetande som grund för fördömelse. I den betydelsen glömmer han dem (se Jer 31:34). De utplånas i Jesu död.

Detta innebär att Gud nu är fri att i sin rättfärdighet överösa oss med alla det nya förbundets outsägligt stora löften. Han ger oss Jesus Kristus, den största verkligheten i universum, för att vi ska njuta av honom. Och han skriver sin egen vilja – sitt eget hjärta – på våra hjärtan så att vi kan älska Jesus Kristus och lita på Jesus Kristus och följa Jesus Kristus inifrån och ut, med frihet och glädje.

 

 

Denna andakt är hämtad från Goda nyheter om en stor glädje: 25 andakter för advent av John Piper