Dag 18: Julmodellen för mission

Dag 18: Julmodellen för mission

Så som du har sänt mig till världen,
så har jag sänt dem till världen.

JOHANNESEVANGELIET 17:18

Dag 18: Julmodellen för mission

Julen är en modell för mission. Mission är en spegling av julen. ”Såsom jag, så också ni.”

Ta faror till exempel. Jesus kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. De sammansvor sig mot honom. Han hade inget permanent boende. De hittade på falska anklagelser mot honom. De piskade och hånade honom. Han dog efter tre års tjänst. ”Såsom jag, så också ni.” Men det finns en fara som är värre än alla dessa och som Jesus undkom. ”Såsom jag, så också ni”!

I mitten av 1500-talet skrev missionären Francis Xavier (1506–1552) till fader Perez från Malacka (i dag en del av Malaysia) om farorna med hans uppdrag till Kina. Han sa: ”Faran framför alla andra faror skulle vara att tappa förtroendet och tilliten till Guds barmhärtighet … Att misstro honom skulle vara mycket värre än någon fysisk skada som alla Guds fiender tillsammans skulle kunna tillfoga oss, för utan Guds tillåtelse kan varken djävlarna eller deras mänskliga tjänare hindra oss på minsta sätt.” [1]

Den största faran som en missionär står inför är inte döden utan att misstro Guds barmhärtighet. Om vi kan undkomma den faran förlorar alla andra faror sin udd.

I slutändan gör Gud varje dolk till en spira i vår hand. Som J. W. Alexander säger: ”Varje ögonblick av ditt nuvarande slit kommer att nådigt återbetalas med en miljon ärorika tidsåldrar.” [2]

Jesus segrade över denna fara, faran att misstro Gud. Därför har Gud upphöjt honom över allt!

Kom ihåg denna adventstid att julen är en modell för mission. ”Såsom jag, så också ni.” Och att mission innebär fara. Och att den största faran är att misstro Guds barmhärtighet. Ger du efter här förlorar du allt. Segrar du här kan inget skada dig på en miljon tidsåldrar.

[1] Från ”A Letter to Father Perez”, i Classics of Christian Missions, red. Francis M. DuBose (Nashville, TN: Broadman Press, 1979), 221f.
[2] J. W. Alexander, Thoughts on Preaching: Classic Contributions to Homiletics (Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 108.

 

 

Denna andakt är hämtad från Goda nyheter om en stor glädje: 25 andakter för advent av John Piper