Dag 20: Julens solidaritet

Dag 20: Julens solidaritet

Den som ägnar sig åt synd är av djävulen, för djävulen
har syndat ända från begynnelsen. Men Guds Son har
uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar.

FÖRSTA JOHANNESBREVET 3:8

Dag 20: Julens solidaritet

Satans fabrik producerar miljontals synder varje dag. Han lastar dem i stora fraktplan och flyger dem till himlen och sprider ut dem inför Gud medan han kiknar av skratt.

Somliga arbetar heltid på fabriken. Andra har sagt upp sig och hoppar bara in då och då.

Varje minut av arbete på fabriken försöker Satan göra Gud till åtlöje. Synd är Satans affärsidé eftersom han hatar Guds ljus och skönhet och renhet och härlighet. Ingenting gläder honom mer än när skapelser misstror sin Skapare och sätter sig upp mot honom.

Därför är julen goda nyheter för människan och goda nyheter för Gud.

”Det är ett ord att lita på och värt att tas emot av alla, att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare – och bland dem är jag den störste!” (1 Tim 1:15). Det är goda nyheter för oss.

”Guds Son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar” (1 Joh 3:8). Det är goda nyheter också för Gud.

Julen är goda nyheter för Gud eftersom Jesus har kommit för att leda en strejk på Satans fabriksanläggning. Han har gått rakt in på anläggningen, vädjat till de troendes solidaritet och inlett en storstrejk.

Julen är en uppmaning till strejk på syndens fabriksanläggning. Inga förhandlingar med ledningen. Ingen uppgörelse. Bara målmedvetet, orubbligt motstånd mot produkten. Vi kommer inte längre att delta i dess framställning.

De som är solidariska med julen försöker hålla fraktplanen på marken. De kommer inte använda våld, men med orubblig hängivenhet för sanningen kommer de att avslöja denna djävulska industris livsförstörande förhållanden.

De som är solidariska med julen kommer inte ge upp förrän en fullständig nedläggning har uppnåtts.

När synden har förintats kommer Guds namn helt att rentvås. Ingen kommer att skratta åt honom igen.

Om du vill ge en julklapp till Gud den här julen, lämna fabriken och gå inte tillbaka. Ta din plats bland kärlekens strejkvakter. Gå med i julens solidaritet tills Guds majestätiska namn rentvås och han står i all sin härlighet, omgiven av de rättfärdigas lov och pris.

 

 

Denna andakt är hämtad från Goda nyheter om en stor glädje: 25 andakter för advent av John Piper