Dag 21: Den vars ursprung är från evighetens dagar föds till världen

Dag 21: Den vars ursprung är från evighetens dagar föds till världen

Pilatus sade: ”Du är alltså kung?” Jesus svarade:
”Du själv säger att jag är kung. Därför är jag
född och därför har jag kommit till världen,
för att vittna om sanningen. Var och en som
är av sanningen lyssnar till min röst.”

JOHANNESEVANGELIET 18:37

Dag 21: Den vars ursprung är från evighetens dagar föds till världen

Johannesevangeliet 18:37 är en fantastisk jultext även om den kommer från slutet av Jesu liv på jorden, inte början.

Lägg märke till att Jesus inte bara säger att han föddes, utan att han har ”kommit till världen”. Det unika med hans födelse är att han inte blev till i sin födelse. Han fanns innan han föddes i stallet. Personen, karaktären, personligheten hos Jesus från Nasaret fanns innan människan Jesus från Nasaret föddes.

Det teologiska ordet för att beskriva detta mysterium är inte skapelse utan inkarnation. Personen, inte kroppen utan Jesu personlighet i dess innersta natur, fanns innan han föddes som människa. Hans födelse var inte tillkomsten av en ny person, utan ankomsten av en person vars ursprung är från evighetens dagar.

Mika 5:2 uttrycker det så här, sjuhundra år innan Jesus föddes:

Men du, Betlehem Efrata som är så liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.

Mysteriet med Jesu födelse är inte bara att han föddes av en jungfru. Guds avsikt med det undret var att det skulle vittna om ett ännu större, nämligen att barnet som föddes vid jul var en person som fanns ”före tiden, från evighetens dagar”.

Och därför var hans födelse avsiktlig. Innan han föddes planerade han att födas. Tillsammans med sin Far hade han en plan. Och en del av denna stora plan yttrade han under de sista timmarna i sitt liv på jorden: ”Därför är jag född och därför har jag kommit till världen, för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst” (Joh 18:37).

Han var den eviga sanningen. Allt han talade var sanning. Han handlade utifrån kärlekens största sanning. Och han samlar alla som är födda av sanningen till sin eviga familj. Detta var hans plan från evighetens dagar.

 

 

Denna andakt är hämtad från Goda nyheter om en stor glädje: 25 andakter för advent av John Piper