Dag 22: För att ni ska tro

Dag 22: För att ni ska tro

Många andra tecken som inte är nerskrivna i denna bok
gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit
nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds
Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.

JOHANNESEVANGELIET 20:30–31

Dag 22: För att ni ska tro

Jag upplever så starkt att bland oss som har vuxit upp i kyrkan och som kan rabbla upp trons stora läror i sömnen, och som likväl gäspar sig genom den apostoliska trosbekännelsen – att det måste göras något bland oss för att hjälpa oss att återigen känna förundran, fruktan, häpnad och beundran inför Guds Son. Han som är född av Fadern från all evighet och är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Han genom vilken allt skapades och som bär allt med sitt mäktiga ord.

Även om man skulle läsa varje saga som någonsin har skrivits, varje mysteriethriller, varje spökhistoria, så skulle man ändå aldrig finna något så chockerande, så märkligt, så konstigt och så totalt fängslande som berättelsen om hur Guds Son blev människa.

Så döda vi är! Så oberörda och känslolösa inför din härlighet och din berättelse, o Gud! Hur ofta har jag inte fått omvända mig och säga: ”Gud, förlåt mig för hur människogjorda berättelser rör upp känslor, förundran, häpnad, beundran och glädje i mig, mer än vad din egen sanna berättelse gör.”

Kanske kan vår tids galaktiska rymdsagor göra åtminstone detta goda för oss: de kan ödmjuka oss och föra oss till omvändelse genom att visa oss att vi verkligen kan känna häpnad och förundran. Det är alltför sällan vi känner denna förundran och häpnad när vi begrundar den evige Guden och Kristi kosmiska härlighet och den verkliga och levande kontakt som finns mellan dem och oss i Jesus från Nasaret.

När Jesus sa ”för detta har jag kommit till världen”, sa han något lika galet och konstigt och märkligt och kusligt som vilket uttalande som helst i science fiction (Joh 18:37).

Åh, vad jag ber att Guds Ande ska utgjutas över mig och över dig, att den helige Ande ska bryta in i min värld på ett skrämmande sätt, för att väcka mig till Guds ofattbara verklighet.

En vacker dag ska himlen fyllas av ljus från öst till väst och på molnen ska Människosonen träda fram med sina mäktiga änglar i flammande eld. Och vi ska se honom klart och tydligt. Och oavsett om det är av skräck eller iver, kommer vi att bäva och undra hur vi någonsin kunnat leva så länge med en så tam och ofarlig Jesus.

Dessa saker har blivit nerskrivna – ja hela Bibeln – för att vi ska tro, för att vi ska bli överväldigade och väckta till det stora undret, att Jesus Kristus är Guds Son som kom till världen.

 

 

Denna andakt är hämtad från Goda nyheter om en stor glädje: 25 andakter för advent av John Piper