Dag 23: Guds obeskrivliga gåva

Dag 23: Guds obeskrivliga gåva

För om vi som Guds fiender blev försonade med honom
genom hans Sons död, hur mycket mer ska vi då inte
som försonade bli frälsta genom hans liv? Men inte bara
det, vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus
Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.

ROMARBREVET 5:10–11

Dag 23: Guds obeskrivliga gåva

Hur gör vi i praktiken för att ta emot försoningen och glädja oss i Gud? Vi gör det genom Jesus Kristus. Vilket åtminstone innebär att vi gör porträttet av Jesus i Bibeln – det vill säga Jesu ord och gärningar som de beskrivs i Nya testamentet – till det väsentliga innehållet i vår glädje i Gud. Om vår glädje i Gud inte utgår från Jesus ärar vi inte honom. Och när Jesus Kristus inte blir ärad, blir inte heller Gud ärad.

I Andra Korintierbrevet 4:4–6 beskriver Paulus pånyttfödelsen på två sätt. I vers 4 säger han att det är att se ”Kristi härlighet – han som är Guds avbild”. Och i vers 6 säger han att det är att se ”Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte”. I båda fallen ser du poängen. Vi har Jesus Kristus, Guds avbild, och vi har Gud i Jesu Kristi ansikte.

För att glädja oss i Gud, gläder vi oss över det vi ser och vet om Gud i porträttet av Jesus Kristus. Och detta kommer till sin fulla upplevelse när Guds kärlek utgjuts i våra hjärtan genom den helige Ande som Romarbrevet 5:5 säger. Och denna ljuvliga, andegivna upplevelse av Guds kärlek förmedlas till oss när vi begrundar den historiska verkligheten i vers 6: ”För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe.”

Här är alltså kopplingen till julen. Gud inte bara köpte vår försoning genom Herren Jesu Kristi död (Rom 5:10), och Gud gjorde det inte bara möjligt för oss att ta emot den försoningen genom Herren Jesus Kristus, utan redan nu gläder vi oss i Gud själv, i Anden, genom vår Herre Jesus Kristus (Rom 5:11).

Jesus köpte vår försoning. Jesus gjorde det möjligt för oss att ta emot försoningen och öppna gåvan. Och Jesus själv strålar som den obeskrivliga gåvan – Gud i köttet – och väcker all vår glädje i Gud.

Se på Jesus i jul. Ta emot försoningen han köpte. Lägg inte gåvan på hyllan oöppnad. Och när du öppnar den, kom ihåg att det är Gud själv som är gåvan.

Gläd dig i honom. Upplev honom som din njutning. Känn honom som din skatt.

 

 

Denna andakt är hämtad från Goda nyheter om en stor glädje: 25 andakter för advent av John Piper