Dag 25: Tre julklappar

Dag 25: Tre julklappar

Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda.
Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför
Fadern: Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är försoningen
för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela
världens. … Kära barn, låt ingen förvilla er. Den som gör det
rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Den som ägnar
sig åt synd är av djävulen, för djävulen har syndat ända från
begynnelsen. Men Guds Son har uppenbarats för att göra slut
på djävulens gärningar.

FÖRSTA JOHANNESBREVET 2:1–2; 3:7–8

Dag 25: Tre julklappar

Fundera över denna uppseendeväckande situation tillsammans med mig. Om Guds Son kom för att hjälpa dig att sluta synda – för att göra slut på djävulens gärningar – och om han också kom för att dö så att det finns en försoning när du syndar, något som tar bort Guds vrede, vad innebär det då för hur du ska leva ditt liv?

Tre saker. Och de är underbara att äga. Med några få ord ger jag dem till dig som julklappar.

Första julklappen: Ett tydligt syfte med livet
För det första innebär det att du har ett tydligt syfte med ditt liv. Negativt uttryckt är det helt enkelt att inte göra det som vanärar Gud. ”Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda” (1 Joh 2:1). ”Guds Son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar” (1 Joh 3:8).

Om du frågar: ”Kan du uttrycka det positivt i stället för negativt?” är svaret: ”Ja, allt sammanfattas i Första Johannesbrevet 3:23.” Det är en bra sammanfattning av vad Johannes hela brev kräver. Lägg märke till att det står ”bud” i singular – ”Och detta är hans bud: att vi ska tro på hans Sons namn, Jesus Kristus, och älska varandra så som han befallt oss.” Dessa två saker är så tätt sammanknutna för Johannes att han uttrycker dem som ett enda bud: tro på Jesus och älska andra. Det är ditt syfte. Det är summan av det kristna livet. Förtrösta på Jesus och älska människor så som Jesus och hans apostlar lärde oss att älska. Förtrösta på Jesus, älska människor. Det är den första julklappen: ditt liv har ett syfte.

Andra julklappen:
Hoppet att våra misslyckanden blir förlåtna
För det andra innebär den dubbla sanningen att Jesus kom för att göra slut på vårt syndande och förlåta våra synder att vi gör framsteg i att övervinna vår synd. Hoppet om att våra misslyckanden blir förlåtna ger oss kraft till förändring. Om du inte har hoppet att Gud förlåter dina misslyckanden, kommer du att ge upp när du börjar kämpa mot synden.

Du kanske överväger att genomföra förändringar under det nya året, för att du hamnat i syndiga vanor som du vill komma ut ur. Du vill ha nya matvanor. Nya vanor för vilken underhållning du tittar på. Nya vanor för ditt givande. Nya vanor för ditt äktenskap. Nya vanor för familjeandakter. Nya vanor för sömn och träning. Nya vanor för att vittna med frimodighet. Men du brottas och undrar om det är lönt. Då har du här din andra julklapp: Jesus kom inte bara för att göra slut på djävulens gärningar, vår synd; han kom också för att föra vår talan när vi misslyckas i vår kamp.

Därför vädjar jag till dig, låt det faktum att misslyckandet inte har sista ordet ge dig hoppet att kämpa. Men se upp! Om du använder Guds nåd som orsak till att tillåta dig själv att synda och säger: ”Tja, om jag misslyckas och det inte spelar någon roll, varför då bry sig om att kämpa mot synden?” – om du säger så och menar det och fortsätter att handla utifrån det, då är du nog inte född på nytt och borde bäva.

Men det är inte där de flesta av er är. De flesta av er vill bekämpa syndiga mönster i era liv. Och vad Gud säger till er är detta: När nu Jesus Kristus täcker era misslyckanden – låt det då ge er hopp att kämpa. ”Detta skriver jag till er för att ni inte ska synda, men om ni syndar har ni en som för er talan, Jesus Kristus.”

Tredje julklappen: Herren hjälper oss
Till sist, här kommer den tredje slutsatsen av den dubbla sanningen att Jesus kom för att göra slut på vårt syndande och förlåta våra synder: Jesus kommer verkligen att hjälpa
oss i vår kamp. Han kommer verkligen att hjälpa dig. Han är på din sida. Han kom inte för att göra slut på synden för att synd är kul. Han kom för att göra slut på synden för att synd är livsfarligt. Synden är ett vilseledande djävulens verk och den kommer att förgöra oss om vi inte kämpar mot den. Han kom för att hjälpa oss, inte för att skada oss.

Så här är din tredje julklapp: Herren hjälper dig att övervinna synden inom dig. Första Johannesbrevet 4:4 säger: ”Han som är i er är större än den som är i världen.” Jesus lever, Jesus är allsmäktig, Jesus lever i oss genom vår tro. Och Jesus är för oss, inte mot oss. Han kommer att hjälpa dig att kämpa mot synden under det nya året. Lita på honom.

 

 

Denna andakt är hämtad från Goda nyheter om en stor glädje: 25 andakter för advent av John Piper