David Platt om lidandets teologi

Det här är “Theology Refreshed”, DesiringGods podcast för kristna ledare.
-och jag sitter här med David Platt. Ämnet är “Lidandets teologi”.
David, tack för att du är med oss i detta mycket viktiga ämne.
Ett ämne som vi alla som kristna för det mesta i våra liv får stångas med.
Det är ständigt relevant.
När du tänker på lidandets teologi och hur du ska hjälpa ledare-
-vart vill du leda deras tankar till först?
Det finns så mycket Bibeln har att säga om lidande…
Den första texten jag kommer att tänka på är Romarbrevet 8-
-där allt kretsar kring vers 28. Det är en känd vers.
Men jag vet inte om vi greppat att Gud verkligen får allt att samverka-
-inklusive ondska och lidande, sammanlagt, för de som älskar Honom-
-och har blivit kallade enligt Hans beslut.
Och tryggheten som föds ur detta, den hoppfulla förväntan som leder fram-
-till Romarbrevet 8:28, med att hela skapelsen suckar och längtar-
-och vi längtar efter den dag då ingen mer ondska och lidande finns.
Vi vet att Gud får detta att samverka till det goda, och där har vi-
-förtroendet, att ingenting kan skilja oss från Hans kärlek.
En central text som jag tror alltid påverkar pastorns herderoll-
-är denna text. Men vissa sanningar kommer också när jag tänker på lidandet.
1. Höga tankar om Gud är väsentliga för att förstå lidandet.
Ett sätt som de i min församling försökt ta itu med ondska och lidande-
-är att de minimerar Guds karaktär. “Kanske inte Gud styr detta?”
Jag tror att vi börjar tvivla Guds existens. “Om ondska finns, finns Gud?”
Men ondskans verklighet visar oss att gott och ont finns, och att Gud finns.
Några börjar tro att Gud inte finns där, eller tvivlar på Hans storhet.
“Om det finns så mycket lidande i mitt liv…”
Jag ber, när jag leder människor i svåra perioder, de kanske har cancer…
“Jag ber om befrielse. Kan inte Gud hela?”
Och så börjar man ifrågasätta Hans storhet.
Man börjar ifrågasätta Hans godhet: “Varför gör Gud såhär mot mig?”
Man ifrågasätter Hans vishet. “Vet Gud vad Han gör?”
“Samverkar verkligen allt till det bästa?”
Och genom hela Skriften, särskilt i Jobs bok och Rut, ser vi Guds storhet-
-Hans godhet ifrågasätts aldrig i lidandet.
Visst, Habackuk stångas verkligen med dessa frågor inför Gud-
-men slutsatsen är: Ja, Gud är god, Han är stor och suverän över allting.
Han är suverän över ondskan och lidandet.
Så den främsta sanningen jag vill uppmuntra mina syskon jag är pastor för-
-är att Gud är stor, suverän och god. Så håll fast vid höga tankar om Gud.
För det andra: En ödmjuk syn på människan.
Detta är nödvändigt när vi tänker på lidandet.
Här syftar jag, teologiskt sett, främst på människans fördärv.
Sanningen är den att lidandet flödar från en synd i 1 Mos 3.
Lidandet är frukten av synd i världen. Lidandet är resultatet av synd.
Jag menar ju inte att de som får cancer kan spåra det till en viss synd-
-men lidandet i världen påminner oss om människans fördärv.
Och det borde påminna oss om människans fördärv.
Även lidandet vi genomgår som inte kan tillskrivas en viss synd.
Jag var på ett sjukhus för några veckor sedan hos en som blivit inlagd igen-
-för en tumör som kommit tillbaka. Jag började hata synden ännu mer-
-inte för att synden fick honom att hamna på sjukhus, utan för att-
-jag längtar efter en dag då det inte finns någon mer synd eller lidande.
Så lidandet påminner oss om människans fördärv i världen, och dessutom-
-vårt begränsade perspektiv i lidandet. Vi vet inte allt vad Gud gör.
Därför är Rom 8:28 så hjälpsam, eftersom vi inte förstår exakt varför-
-vi genomgår vissa lidanden, men samtidigt är Gud vis, har all kunskap-
-och vi kan lita på Honom.
Vi måste inte undra om Gud gjort någonting fel, för vi vet-
-att vår vishet är begränsad, Hans vishet är fullkomlig.
Så: Höga tankar om Gud, en ödmjuk syn på människan…
Tredje sanningen när det gäller lidande är huvudskälet bakom lidandet…
Här har John varit till hjälp i sin undervisning om lidande…
Jag har fått inse att huvudskälet till att lidandet finns är-
-för att upphöja Gud i Hans nåd, att offra Sin Son för våra synder.
Jag predikade om detta förra veckan utifrån Upp 5.
Där är ett slaktat Lamm i centrum som tar emot ära och tillbedjan.
Men Han ser ut att ha blivit slaktad och man ser syndens konsekvens i Honom.
Men Han har tagit på Sig synden, betalat och offrat Sig själv.
Därigenom har Han upphöjt Guds nåd.
Gud förordnade mordet på Sin egen Son för vår frälsning.
Vi ser alltså att ondskan i grund och botten lyder under Gud-
-och används för att uppfylla Guds planer.
Så lidande pekar oss mot Kristi skönhet. Vi har en Frälsare som-
-är bekant med våra svagheter och som vi delar lidandet med. En vacker bild-
-är hur vi delar Kristi lidanden. “Jag vill känna Kristus”, Fil 3:10-
-“och kraften i Hans uppståndelse, och dela Hans lidanden.”
Vi lider på ett påtagligt sätt “i Kristus”, med Kristus.
Fjärde sanningen är att Gud har en mängd planer bakom lidandet.
Vi vet inte alltid hur, men ibland använder Gud lidande för att luttra oss.
Jag predikade ur Uppenbarelseboken 2-3: breven till församlingarna, hur Han-
-ledde församlingarna genom prövningar, till deras bästa, för att bygga upp-
-deras tro och helgelse. Gud använder lidandet för att helga oss och-
-för att upphöja Sig själv som tillräcklig för oss. När allt inte går bra-
-och vi ändå har glädje, frid och förtroende…
Världen fattar oss inte när vi säger: “Min glädje, frid och förtroende”-
-“finns i Kristus, och Han är tillräcklig, oavsett vad som händer.”
Evangeliet blir väldigt tydligt i lidandets perspektiv.
Så Gud använder ibland lidande för att dra oss tillbaka från synden-
-om vi förleds av synd, och dess konsekvenser.
Vi behöver ju disciplinering och då kan lidande vara del av det.
Det tycks finnas ett oändligt antal syften och vi måste inte alltid veta-
-exakt vad, men vi litar på att Gud har ett syfte:
“Herre, hur använder Du detta för att helga mig och ära Dig genom mig?”
Detta leder till den sista och huvudsakliga saken i fråga om lidandet:
Lidandet och att Guds ära sprids genom evangeliets förkunnelse hänger ihop.
Missionsbefallningen kommer att utföras genom mycket lidande.
Detta är rimligt. Gud skulle frälsa världen genom Sonens lidande.
Hur gör vi denna nyhet känd i världen om allt bara ska gå bra för oss?
Det är genom lidande tjänare som förkunnar evangeliet, i en värld där-
-det finns andemakter i himlarymderna som är fientliga mot detta.
Vi kommer möta hinder, svårigheter, prövningar, utmaningar, som förväntat.
Det finns över 6 000 onådda folk just för att de är svåra att nå till.
De är också farliga att nå till, så om vi ska göra evangeliet känt hos dem-
-får vi ju förvänta oss motstånd, lidanden, faror och död längs vägen.
Just detta utlovade ju Jesus till lärjungarna.
Men som tur är kan de bara döda kroppen men inte själen.
Dessa är de främsta sanningar jag tänker på angående lidandets teologi.
Det var verkligen bra. Kan du sammanfatta dessa fem igen?
Höga tankar om Gud är väsentliga: Hans suveränitet, ära, godhet, nåd.
Ödmjuk syn på människan: vårt syndafördärv och begränsade perspektiv.
Tredje: Lidandet upphöjer i huvudsak Guds nåd i att offra Sin Son för oss.
Fjärde: Gud använder lidandet på mängder av olika sätt i Skriften-
-och vi kan lita på att Han har syften med det.
Femte: När vi ger oss till att lyda missionsbefallningen kan vi vänta oss-
-lidande, men det kommer att vara värt det.
Det här är några saker du sammanfattat från dina seminarier om lidande.
Jag har försökt gå igenom 75 olika texter om lidande, från 1 Mos till Upp-
-och bara gått igenom olika texter som talat om lidande, och sedan ta dessa-
-75 texter och få ihop några kärnsanningar…
Om man vill se seminariet, vart ska man gå?
Gå till secretchurch.org och leta upp “The Cross and Suffering”.
Det är ungefär 4,5 timmars undervisning, allt kan laddas ner gratis.
Både ljud, video och nedskrivet..
Till sist: Har du någon specifik utmaning eller uppmaning till ledare-
-om den här teologin?
Jag tror vi måste undervisa om lidandet och förbereda människor att lida.
Vi måste ge dem en bergfast grund att stå på när de genomgår lidande.
I traumatiska och svåra tider är det svårt att ge teologiska sanningar-
-så jag vill ge dem denna grund att stå på när cancern kommer-
-eller när man, fru eller barn går bort.
Jag vill sedan att de ska vara beredda på att dö.
Dessa sanningar är alltså saker vi måste introducera.
Så jag letar efter möjligheter i min pastorala undervisning att bereda-
-människor på lidande, tala till de som lider och ge dem hopp mitt i det.
Jag ser människor framför mig på söndagen som hör predikan-
-och vet att en del går igenom en del djupa dalar.
Så jag vill vara lyhörd för detta och tillämpa dessa sanningar-
-på olika sätt, genom olika texter, på deras liv-
-med en medvetenhet om att de kommer gå igenom dalar, så vi behöver-
-se hur vi på bästa sätt kan förbereda människor på lidande och att dö.
David, tack för att du var med oss. Kan du leda oss i bön för lyssnarna?
Fader, när vi tänker på lidandet blir vi verkligen överväldigade av-
-hur stort lidandet, synden och ondskan är, både i oss och i världen-
-och i de människor du anförtrott åt oss, och de ledare som lyssnar.
Det finns säkert ledare som lyssnar nu, som går igenom dalar-
-i sina hem, församlingar, liv familjer.
Herre, jag ber att Du håller dem uppe, styrker dem och förnöjer dem…
…i detta nu, när vi talar, att de ska få hopp, ett förnyat hopp-
-i Dig och i Kristus och Hans godhet, och det faktum att allt samverkar-
-till deras bästa och Din ära. Ge oss nåd som ledare-
-att vara medvandrare och leda dem till Din storhet, Kristi skönhet-
-och tillsammans som församling längta efter den dag då synd och lidande-
-inte längre finns, och Du torkar alla våra tårar.
Vi längtar efter denna dag och ber om nåd, uthållighet och tålamod-
-från och med idag. Använd oss att delta i den stora missionen-
-även om detta innebär lidande, hjälp oss ta det för att sprida evangeliet-
-och förkunna Din ära till jordens ändar. I Jesu namn, amen.