David Platt om Matteus 28

David Platt om Matteus 28

David Platt pratar om missionsbefallningen, och pratar om vilket ansvar och vilka möjligheter vi har att sprida Guds ord för att Jesus alltid är med oss.

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!
Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn
och lär dem att hålla allt som jag befallt er.
Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.
Missionsbefallningen som Jesus gav oss är så rik på innehåll.
Tänk bara på första ordet i vers 19, “gå”.
I ljuset av att Jesus har all makt och är värdig all pris och ära,
att han har dött på korset, uppstått från de döda, steg upp till himlen…
kommer han att frälsa alla som förlitar sig på honom
från deras synder för evigt.
Han kommer inte bara att frälsa dem från deras synder,
han kommer att fylla dem med sin Ande så att de får uppleva liv
så som Gud har skapat dem att leva.
De kommer att bli pånyttfödda, få nytt liv.
Så med tanke på att han har makt att göra det genom detta budskap så går vi.
Många av er vet säkert att det är ett particip
och att det i Matteus 28:19 betyder “medan ni går, gör lärjungar”.
Så det är detta ni gör när ni går, ni gör lärjungar, ni förkunnar evangeliet,
ser folk döpas i Faderns, Sonens och den helige Andes namn,
ni lär folk att hålla allt som Jesus har befallt oss.
Det är vad vi gör, Jesus sa verkligen inte åt lärjungarna vid berget
att de skulle stanna där länge eller gå och samlas och lärjungaträna varandra.
Han sa åt dem att gå och göra de goda nyheterna kända,
och han sa åt dem vart de skulle gå, de skulle gå till alla folk.
“Panta ta ethne”, alla etniska grupper, inte länder som vi kan
tänka på i dag med geopolitiska styren, de cirka 200 länderna som finns.
Han talar om alla folkslag, alla stammar, språk, klaner, familjer,
det vi ser i Upp 5 och 7, alla stammar, språk, länder och folk.
Vi ska gå till dem alla, och det börjar precis där vi är.
Vi vet att det utspelade sig så i Apg 1:8,
“Men när den helige Ande kommer över er,
ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem,
i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”
Så vi går. Tänk på hur detta förändrar våra liv i dag.
Vi vaknar, går utanför dörren, eller innan vi ens kommit till dörren
så finns det ett “gå” som händer där vi bor, vi gör lärjungar,
vi förkunnar evangeliet i våra hem,
vi leder folk i våra hem till att känna Jesus, förlita sig på Jesus,
identifiera sig med Jesus och lyda allt Jesus befallt.
Detta bud utspelar sig innan vi ens kommit till ytterdörren.
När ni sen går ut i världen, det är vad ni blivit befallda att göra,
så fylls ni med den helige Ande, jag är fylld med Guds Andes kraft
för att utföra uppdraget att gå, och medan jag går för att göra detta jobb,
att förkunna evangeliet, se folk döpas, lära folk att lyda Jesus,
att uppleva livet som Gud menade att vi skulle leva när han skapade oss.
Vilken möjlighet, vilket privilegium och vilken förvaltning vi har fått,
och det gäller hela dagen, det är vad vi har blivit sända att göra,
ända tills vi lägger våra huvuden på sängen på kvällen.
När vi vaknar på morgonen gör vi samma sak igen där vi bor
och Matteus 28 säger att vi ska gå vart han än leder oss.
Det finns 7000 folkgrupper, “ethne”,
som har liten eller ingen kunskap om evangeliet just nu.
Lärjungar har inte gjorts, församlingar har inte planterats där.
Miljarder människor, och Jesus har gett oss ett tydligt bud,
inte bara att göra lärjungar och att gå slumpmässigt i världen,
han har uttryckligen sagt att vi ska gå till alla länder.
Medan vi går och gör lärjungar där vi bor så måste vi vara beredda
att göra lärjungar vart han än leder oss.
Så jag skulle uppmuntra dig att titta på var du har möjlighet att påverka och säga
“Gud, jag vill gå varje dag och vara en del i att göra lärjungar där jag bor.
Gud, här är mitt liv, min familj, min framtid,
jag vill göra lärjungar var du än leder mig,
jag vill gå dit du kallar mig att gå.
I dag och i framtiden, vart du än vill att jag går
så att lärjungar kan göras bland alla folk.”
Det är den befallning vi fått
och skönheten är att det en dag kommer att uppfyllas
och folk, länder och stammar kommer alla att samlas runt vår Kungs tron.
All makt i himlen och på jorden har getts åt honom,
han kommer att få den ära han förtjänar och det kommer att komma för att,
i Guds suveräna nåd och planering, gav han oss befallningen att gå.
Vi lyder, låt det bli sagt om våra liv att vi var lydiga till denna befallning.
Vi kommer att se frukten av vårt arbete
och förhärligandet av vår kung i hela evigheten.

Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition.