Definitionen av en församling hittas i Guds karaktär

Mark Dever beskriver hur definitionen av en församling hittas i Guds karaktär.

Om vi verkligen vill förstå vad en församling är,
varför ska församlingen vara så?
Varför ska församlingen vara helig, enig och älskande?
Vad är anledningen till dessa kännetecken?
Helt enkelt så ska församlingens karaktär reflektera Guds karaktär.
Församlingens karaktär ska reflektera Guds karaktär.
Charles Bridges börjar sin klassiska bok “Christian Ministry” genom att säga
“Hela skenet av den gudomliga karaktären är uppenbarad i församlingen.
Den mäktiga Jehovas karaktär visas där, så att hela världen ska se.”
Vi ska vara heliga, eniga och älskande eftersom Gud är allt detta.
Som Paulus skrev till korintierna, uttryckligen i 1 Kor 11:1:
“Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel.”
Det är Gud som ska reflekteras i församlingen.