Det går alltid den rättfärdige väl (Charles Spurgeon)

Det går alltid den rättfärdige väl (Charles Spurgeon)

”Säg till den rättfärdige att det ska gå honom väl.”
Jesaja 3:10

Det går alltid den rättfärdige väl. Om det hade stått: ”Säg till den rättfärdige, att det ska gå honom väl i hans framgång” hade vi fått vara tacksamma för en sådan stor välsignelse, för framgång är en stund av prövning och det är en himmelens gåva att vara skyddad från dess snaror; eller om det hade stått: ”Det ska gå honom väl under förföljelse” hade vi fått vara tacksamma för en sådan försäkrande livlina, för förföljelser är svåra att gå igenom. Men då det inte specificeras något tillfälle, kan det gälla allting.

Guds ”ska” måste alltid förstås i deras bredaste bemärkelse. Från början av året till slutet av året, från att kvällens första skuggor hopar sig tills morgonstjärnan lyser, i alla omständigheter ska det gå den rättfärdige väl. Det är så väl med honom att vi inte kan tänka oss hur det kan vara bättre, för han är välnärd: Han får sin näring av Jesu kött och blod. Han är välklädd: han är iklädd Kristi tillräknade rättfärdighet. Han är väl inkvarterad: han bor i Gud. Han är lyckligt gift: hans själ är knuten med äktenskapets band till Kristus. Han är väl försörjd: Herren är hans herde. Han är välbeställd: himlen är hans arvedel.

Det är väl med den rättfärdige – genom Guds makt. Guds Ord talar ord av tröst och försäkran. O, älskade, om Gud förklarar att allt är väl, kan tusen djävlar säga att det är illa, men vi skrattar dem alla rakt i ansiktet. Välsignad vare Gud för en tro som gör att vi kan tro på Gud när de skapade varelserna säger emot honom. Det är alltid väl med dig, du rättfärdige – det säger Ordet.

Men, min älskade, om du inte kan se det, låt Guds Ord stå framför dig, och inte det du med dina ögon kan se. Ja, tro det med större förtroende på gudomlig auktoritet, än om dina ögon och känslor talade om det för dig. Den Gud välsignar är i sanning välsignad, och vad hans mun förklarar vara sanning, är sanning, helt säkert och fast.