Du behöver mer än ett bättre du

Bibeln lär att du inte behöver ett bättre du, du behöver ett nytt du.

 

 

De stora nyheterna enligt Bibeln, en viktig del av de goda nyheterna-
-är att den förändring du och jag desperat behöver är möjlig, verklig.
Denna förändring låter förstås inte så bra för alla i dagens kultur.
Robert Jensen sammanfattade det väl i sina reflektioner kring vårt-
-toleranta samhälles underliga intolerans mot kristen omvändelse.
Jensen skriver: ”Tänk er att ni är på en middag på Manhattan”-
-”eller en universitetsstad i Minnesota och talar om omvändelser.”
”Den ena till kristendomen och den andra bort från kristendomen.”
”Den ena berättelsen kommer ses som ruskigt trångsynt och den andra”-
-”som ett exempel på vilka möjligheter vi har i vårt öppna samhälle.”
Bibeln säger att den förändring vi behöver inte är att upptäcka oss-
-själva, utan omvända oss. Du behöver inte bli ett bättre du-
-du behöver ett nytt du. Detta lärde Jesus.
Så i omvändelsen ger vi upp vårt anspråk på att styra och ställa-
-i våra egna liv och erkänner att den rollen endast tillhör Gud.
Våra synder behöver bli förlåtna och våra liv behöver ställas om.
Vårt framtida öde behöver ändras, från Helvetet – Guds rättvisa dom-
-till Himlen – Guds nådefulla förlåtelse i Kristus.
Varannan religion här på jorden må förkunna självfrälsning-
-men kristendomen gör inte det.