En ängel stod hos mig i natt (Charles Spurgeon)

En ängel stod hos mig i natt (Charles Spurgeon)

“En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen hos mig i natt.”
Apg 27:23

Storm och långvarigt mörker tillsammans med nära förestående risk för skeppsbrott hade fällt modet på fartygets besättning. Det var bara en man bland dem alla som höll sig helt lugn, och med hans ord blev de andra tröstade. Paulus var den ende som kunde säga: ”Fatta mod, ni män!” Ombord fanns romerska legionärsveteraner och modiga gamla sjöfarare, men ändå var det deras fattige judiske fånge som var på det bästa humöret. Han hade en hemlig Vän som höll hans mod uppe. Herren Jesus sände en himmelsk budbärare för att viska ord av tröst i sin trogne tjänares öra, och därför hade han ett leende på läpparna och talade med ett stort lugn.

Om vi fruktar Herren kan vi se att han ingriper i rättan tid, när det är som allra värst. Änglar hindras varken av stormar eller mörker. Serafer finner det inte förödmjukande att besöka de fattigaste i den himmelska familjen. Om änglabesök vanligtvis är få och glesa, kommer de oftare när våra nätter är stormiga och vi kastas omkring. Vänner kan svika oss när vi är under press, men vårt umgänge med änglavärldens invånare kommer överflöda desto mer; och med kraften från kärlekens ord, som kommer ner för Jakobs stege, till oss från tronen, kommer vi kunna göra stordåd.

Käre läsare, upplever du en stund av nöd? be då om att få just denna speciella hjälp. Jesus är förbundets ängel och vår bön kommer inte att bli nekad, om vi uppriktigt ber honom komma till oss. De som likt Paulus haft Guds ängel stående hos sig när det varit en stormig natt – när inget ankare längre kunnat hålla, och när klipporna varit nära – vet vilken uppmuntran den närvaron ger.

“Guds ängel, kom och var mig när,
ta rädslan bort från mörkret här.
När storm och hav ger våldsam röst,
kom, Herre, kom och ge mig tröst.”